Promocja Rising Leader 


Rozwijanie działalności z doTERRA jeszcze nigdy nie było korzystniejsze i bardziej ekscytujące! Niezależnie od Twojej osobistej sytuacji, długoterminowych celów biznesowych czy planów i marzeń, ta promocja może pomóc Ci w przeniesieniu Twojego biznesu na wyższy poziom.

Kryteria kwalifikacji

 1. Identyfikacja: określ swoją rangę wyjściową na podstawie wiadomości e-mail od doTERRA wskazującej rangę, z której musisz przejść na wyższy poziom, by się zakwalifikować.
 2. Kwalifikacja: osiągnij wyższą rangę niż Twoja ranga wyjściowa dwukrotnie w okresie trzech kolejnych miesięcy i spełnij wymagania dotyczące rejestracji.
 3. Uzyskanie premii: po zakwalifikowaniu się będziesz otrzymywać minimalną stałą premię podstawową co miesiąc w okresie, gdy będziesz przewyższać swoją rangę wyjściową i spełniać wymagania dotyczące rejestracji.

Co to jest ranga wyjściowa?

Ranga wyjściowa to najwyższa ranga, która została przez Ciebie osiągnięta lub przekroczona co najmniej trzykrotnie w okresie wyjściowym, od września 2021 r. do sierpnia 2022 r.

Jeżeli na przykład w okresie wyjściowym siedmiokrotnie osiągnąłeś rangę Elite, trzykrotnie rangę Premier i dwukrotnie rangę Silver, Twoją rangą wyjściową będzie ranga Premier. Aby skorzystać z promocji, musisz więc przejść na wyższy poziom rangi Silver.

1. Jak mogę się zakwalifikować do wzięcia udziału w tej promocji?

Osiągnij rangę przewyższającą Twoją rangę wyjściową dwukrotnie w dowolnym trzymiesięcznym okresie trwania promocji (październik 2022 r. – marzec 2023 r.) i spełnij wymagania dotyczące rejestracji.

 • Jeżeli Twoją rangą wyjściową jest ranga Konsultant do rangi Elite, musisz osiągnąć poziom rangi Premier i zarejestrować 1 osobę przy zamówieniu o wartości 100 PV.
 • Jeżeli Twoją rangą wyjściową jest ranga Premier, musisz osiągnąć poziom rangi Silver i zarejestrować 1 osobę przy zamówieniu o wartości 100 PV.
 • Jeżeli Twoją rangą wyjściową jest ranga Silver, musisz osiągnąć poziom rangi Gold i zarejestrować 2 osoby przy zamówieniach o wartości 100 PV każde.
 • Jeżeli Twoją rangą wyjściową jest ranga Gold, musisz osiągnąć poziom rangi Platinum i zarejestrować 2 osoby przy zamówieniach o wartości 100 PV każde.

2. Jak mogę uzyskać minimalną stałą premię podstawową?

Po zakwalifikowaniu się do promocji uzyskasz miesięczną premię pod warunkiem spełnienia dwóch wymogów.

 1. Utrzymanie rangi kwalifikacyjnej
 2. Spełnienie kryteriów dotyczących rejestracji osobistych

Ranga Rejestracje osobiste
Premier 1 x rejestracja o wartości 100+ PV
Silver 1 x rejestracja o wartości 100+ PV
Gold 2 x rejestracja o wartości 100+ PV
Platinum 2 x rejestracja o wartości 100+ PV

 

Uwaga!

 • Minimalna stała premia podstawowa zastępuje miesięczną premię podstawową (Unilevel, Power of 3™ (Moc Trzech), premię Empowerment Bonus oraz pule) dla kwalifikujących się posiadaczy rangi Premier, Silver, Gold i Platinum.
 • Oprócz tej premii co tydzień obliczana i wypłacana osobno będzie Premia Szybki Start.
 • Jeżeli w dowolnym miesiącu przysługująca Ci miesięczna premia podstawowa (obliczana na podstawie planu kompensacyjnego) będzie wyższa niż minimalna stała premia podstawowa, wypłacona zostanie wyższa premia.
 • Minimalna stała premia podstawowa zacznie obowiązywać od drugiego miesiąca kwalifikowania się do promocji. Jeżeli w okresie promocji ponownie osiągniesz wyższą rangę , od razu otrzymasz minimalną stałą premię podstawową; nie musisz spełniać wymogów kwalifikacyjnych kolejne dwa razy w dowolnym trzymiesięcznym okresie.
 • Ze względu na to, że w dowolnym trzymiesięcznym okresie możesz zakwalifikować się dwukrotnie, ostatnim miesiącem na osiągnięcie wyższej rangi i zakwalifikowanie się do tej promocji jest luty 2023 r. a ostatnim miesiącem na otrzymanie tej premii jest marzec 2023 r.

 

Zasady

 • Kwoty premii w walucie Wielkiej Brytanii (GBP) wynoszą: 515 £ dla rangi Premier, 1030 £ dla rangi Silver, 2065 dla rangi Gold oraz 3440 £ dla rangi Platinum.
 • Promocja Rising Leader jest dostępna wyłącznie w Europie i dla europejskich konsultantów Wellness Advocate na następujących rynkach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. Z tej promocji mogą skorzystać również konsultanci Wellness Advocate w Izraelu. Do udziału w promocji kwalifikują się też konsultanci Wellness Advocate w Ukrainie.
 • Promocja Rising Leader jest ograniczona czasowo. Nie zastępuje ona ani nie modyfikuje planu kompensacyjnego. W razie rozbieżności pomiędzy kwotą minimalnej stałej premii podstawowej a miesięcznej premii podstawowej obliczanej na podstawie planu kompensacyjnego wypłacona zostanie wyższa premia.
 • Kwalifikacja dotyczy osoby/osób wskazanej/wskazanych na koncie doTERRA. Kwalifikacja może zostać unieważniona, jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany własności konta.
 • Wyższa ranga musi zostać osiągnięta w sposób naturalny, co zostanie skontrolowane w ostatnim dniu miesiąca.
 • Przeprowadzane będą regularne audyty i weryfikacje kont, by zagwarantować etyczne korzystanie z promocji.
 • doTERRA zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnego konsultanta Wellness Advocate w razie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania inicjatywy lub nieetycznego sposobu postępowania bądź w sytuacji, gdy dotyczą go jakiekolwiek nierozstrzygnięte kwestie z zakresu przestrzegania przepisów lub ochrony członków.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język