Promocja Rising Leader 


Rozwijanie działalności z doTERRA jeszcze nigdy nie było korzystniejsze i bardziej ekscytujące! Niezależnie od Twojej osobistej sytuacji, długoterminowych celów biznesowych czy planów i marzeń, ta promocja może pomóc Ci w przeniesieniu Twojego biznesu na wyższy poziom.

Najczęściej zadawane pytania

P: Kiedy będzie trwała promocja Rising Leader?

O: Promocja rozpoczyna się w dniu 1 października 2022 r., a kończy się dnia 31 marca 2023 r.

P: Kto może zakwalifikować się do udziału w promocji Rising Leader?

O: Wszyscy konsultanci Wellness Advocate, którzy spełnią kryteria kwalifikacji i z poziomu rangi wyjściowej osiągną rangę Premier, Silver, Gold lub Platinum.

P: W jaki sposób otrzymam moją minimalną stałą premię podstawową?

O: Po spełnieniu kryteriów kwalifikacji przez drugi miesiąc z rzędu automatycznie otrzymasz prowizję jako swoją premię podstawową.

P: Którą premię otrzymam, jeżeli w ramach normalnego planu kompensacyjnego zarobię więcej niż wynosi minimalna stała premia podstawowa?

O: W każdym miesiącu wypłacana będzie wyższa premia podstawowa. Jeżeli standardowa miesięczna premia podstawowa (obliczana na podstawie planu kompensacyjnego) będzie wyższa, dla danego miesiąca zastosowana zostanie ta premia.

P: Osiągnąłem rangę wyższą od wyjściowej, a moja premia podstawowa jest już wyższa niż minimalna stała premia podstawowa.Czy nadal mogę zakwalifikować się do promocji Rising Leader?

O: Tak, zakwalifikujesz się i pozostaniesz w programie promocji do marca 2023 r., pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikacji dwukrotnie w trzymiesięcznym okresie w trakcie trwania promocji. Za każdy miesiąc, w którym osiągniesz rangę wyższą niż Twoja ranga wyjściowa, doTERRA wypłaci najwyższą możliwą premię podstawową – minimalną stałą premię podstawową w ramach promocji Rising Leader lub standardową premię podstawową przewidzianą w planie kompensacyjnym.

P: Czy gdy już dwukrotnie spełnię kryteria kwalifikacji w trzymiesięcznym okresie, muszę spełniać je trzeci lub kolejny raz?

O: Nie. Gdy już się zakwalifikujesz, otrzymasz minimalną stałą premię podstawową i będziesz otrzymywać ją za każdy miesiąc, w którym spełniasz wymagania, aż do marca 2023 r.

P: Co w sytuacji, jeżeli jestem kwalifikującym się konsultantem Wellness Advocate w Europie, ale na wartość moich zamówień składają się też zamówienia z innych regionów? 

O: Do udziału w promocji kwalifikują się wszyscy konsultanci Wellness Advocate z Europy, niezależnie od tego, skąd pochodzi wartość ich zamówień.

P: Czy kwalifikacja jest imienna? Co się stanie w razie zmiany przydzielonej pozycji, takiej jak przeniesienie lub zmiana pozycji danego konta w czasie trwania promocji Rising Leader?

O: Tak, kwalifikacja jest imienna. Tylko osoba kwalifikująca się do udziału w promocji może otrzymać minimalną stałą premię podstawową. Nowy właściciel konta może zacząć kwalifikować się po zmianie konta.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język