Kampanjen Rising Leader


Nu har det blivit ännu mer attraktivt att bygga en dōTERRA-verksamhet! Oavsett hur dina omständigheter ser ut och vilka långsiktiga affärsmål eller personliga drömmar du har så kan den här kampanjen stötta dig när du tar din verksamhet till nästa nivå.

Vanliga frågor 

F: När äger kampanjen Rising Leader rum? 

A: Kampanjen startar den 1 oktober 2022 och avslutas den 31 mars 2023.  

F: Vem kan kvalificera sig för kampanjen Rising Leader? 

A: Alla Wellness Advocates som uppfyller enrollingskriteriet och avancerar från sin basrank till en Premier-, Silver-, Gold- och Platinum-rank. 

F: Hur får jag min fasta primära minimibonus? 

A: När du kvalificerar för andra månaden får du automatiskt din provision som din primära bonus. 

F: Om jag tjänar mer än den fasta primära minimibonusen med den vanliga kompensationsplanen – vilket bonus får jag? 

A: Du får alltid den högre primära bonusen. Om den vanliga månatliga primära bonusen (beräknad genom kompensationsplanen) är högre, så betalas den bonusen ut för den aktuella månaden. 

F: Jag har kvalificerat mig över basranken och min primära bonus är redan högre än den fasta primära minimibonusen. Kvalificerar jag mig ändå för kampanjen Rising Leader?

A: Ja, du är kvalificerad och blir kvar i kampanjen fram till mars 2023, om du har kvalificerat dig två gånger under en tremånadersperiod under kampanjen. Varje månad du uppnår en högre rank än basrank betalar dōTERRA ut den högsta primära bonusen, antingen den fasta primära minimibonusen i kampanjen Rising Leader eller den vanliga primära bonusen i kompensationsplanen. 

F: När jag har kvalificerat mig två gånger under en tremånadsperiod, måste jag kvalificera mig en tredje gång eller mer?  

A: Nej, när du väl har kvalificerat dig får du den fasta primära minimibonusen och du får den sedan varje månad som du uppnår kraven fram till mars 2023. 

F: Vad händer om jag är en kvalificerad Wellness Advocate i Europa, men min volym även kommer från andra regioner? 

A: Alla europeiska Wellness Advocates kan delta i kampanjen, oavsett var volymen kommer från. 

F: Är kvalificeringen nominell? Vad händer om det sker ett namnbyte, t.ex. på grund av en kontoöverföring eller ett kontobyte, på det aktuella kontot under kampanjen Rising Leader? 

A: Ja, kvalificeringen är nominell. Bara personen som kvalificerar sig för kampanjen kan dra fördel av den fasta primära minimibonusen. Den nya kontoinnehavaren kan emellertid börja kvalificera sig efter kontoändringen. 

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk