Propagační akce Rising Leader 


Budovať podnikanie s doTERRA nebolo nikdy atraktívnejšie! Nech sú vaše aktuálne okolnosti, dlhodobejšie podnikateľské ciele alebo osobné túžby akékoľvek, táto akcia vás dokáže podporiť a pozdvihnúť vaše podnikanie na ďalšiu úroveň.

Často kladené otázky

OTÁZKA: Kedy sa koná akcia Rising Leader?

Odpoveď: Akcia začína 1. októbra 2022 a končí 31. marca 2023.

OTÁZKA: Kto sa môže kvalifikovať na akciu Rising Leader?

ODPOVEĎ: Všetci wellness konzultanti, ktorí splnia kritériá registrácie a postúpia zo svojej základnej pozície na pozíciu Premiér, Striebro, Zlato a Platina.

OTÁZKA: Ako získam svoj minimálny fixný primárny bonus?

ODPOVEĎ: Po tom, ako sa kvalifikujete za druhý mesiac, automaticky získate vašu províziu ako váš primárny bonus.

OTÁZKA: Ak by som v rámci bežného kompenzačného plánu získal/-a viac ako s minimálnym fixným primárnym bonusom, ktorý bonus dostanem?

ODPOVEĎ: V každom z uvedených mesiacov sa bude uplatňovať vyšší primárny bonus. Ak je bežný mesačný primárny bonus (vypočítaný prostredníctvom kompenzačného plánu) vyšší, potom sa na daný mesiac bude vzťahovať tento bonus.

OTÁZKA: Kvalifikoval/-a som sa nad základnú pozíciu a môj primárny bonus je už vyšší ako minimálny fixný primárny bonus. Budem mať stále nárok na akciu Rising Leader?

ODPOVEĎ: Áno, budete sa kvalifikovať a zostanete zapojený do akcie do marca 2023, ak ste sa kvalifikovali dvakrát v rámci 3-mesačného obdobia počas akcie. Za každý mesiac, v ktorom dosiahnete vyššiu pozíciu ako je základná pozícia, vám doTERRA vyplatí najvyšší možný primárny bonus, buď minimálny fixný primárny bonus v rámci akcie Rising Leader, alebo bežný primárny bonus v rámci kompenzačného plánu.

OTÁZKA: Keď sa kvalifikujem dvakrát v rámci 3-mesačného obdobia, musím sa kvalifikovať tretíkrát alebo viac?

ODPOVEĎ: Nie. Keď ste sa kvalifikovali, získate minimálny fixný primárny bonus a budete ho dostávať každý mesiac, v ktorom splníte požiadavky, až do marca 2023.

OTÁZKA: Čo v prípade, že som kvalifikovaný wellness konzultant v Európe, ale môj objem pochádza aj z iných regiónov?

ODPOVEĎ: Všetci európski wellness konzultanti sú oprávnení zúčastniť sa bez ohľadu na to, odkiaľ váš objem pochádza.

OTÁZKA: Je kvalifikácia viazaná na meno? Čo sa stane, ak nastane zmena v zaradení, ako napríklad prevod účtu alebo výmena za príslušný účet v priebehu akcie Rising Leader?

ODPOVEĎ: Áno, kvalifikácia je viazaná na meno. Len osoba, ktorá sa kvalifikuje na akciu môže využívať výhody z bonusu minimálny fixný primárny bonus. Nový držiteľ účtu môže stále začať s kvalifikáciou po zmene účtu.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk