Akcia Rising Leader 


Budovať podnikanie s doTERRA nebolo nikdy atraktívnejšie! Nech sú vaše aktuálne okolnosti, dlhodobejšie podnikateľské ciele alebo osobné túžby akékoľvek, táto akcia vás dokáže podporiť a pozdvihnúť vaše podnikanie na ďalšiu úroveň.

Príklady výpočtu základnej pozície

Premiér

 • 2 x Elita, 8 x Exekutív, 2 x Riaditeľ = základná pozícia Exekutív => musíte postúpiť na pozíciu Premiér
 • 2 x Premiér, 5 x Elita, 5 x wellness konzultant = základná pozícia Elita => musíte postúpiť na pozíciu Premiér

Striebro

 • 4 x Premiér, 8 x Elita = základná pozícia Premiér => musíte postúpiť na pozíciu Striebro
 • 3 x Premiér, 9 x wellness konzultant = základná pozícia Premiér => musíte postúpiť na pozíciu Striebro

Zlato

 • 3 x Striebro, 6 x Premiér, 3 x Elita = základná pozícia Striebro => musíte postúpiť na pozíciu Zlato
 • 2 x Zlato, 2 x Striebro, 8 x Premiér = základná pozícia Striebro => musíte postúpiť na pozíciu Zlato

Platina

 • 1 x Platina, 3 x Zlato, 8 x Striebro = základná pozícia Zlato => musíte postúpiť na pozíciu Platina
 • 1 x Diamant, 1 x Platina, 10 x Zlato = základná pozícia Zlato => musíte postúpiť na pozíciu Platina

Žiadna kvalifikácia

 • 1 x Diamant, 2 x Platina, 9 x Zlato = základná pozícia Platina => žiadna príležitosť kvalifikovať sa

Príklady kritérií kvalifikácie pre minimálny fixný primárny bonus

Príklad 1

 • Vaša základná pozícia za september 2021 – august 2022 je Elita.
 • Kvalifikujete sa na pozícii Premiér s jednou registráciou v októbri a opäť s jednou registráciou v novembri.
 • Ste v programe a od novembra začnete dostávať minimálny fixný primárny bonus za každý mesiac, keď sa kvalifikujete na pozíciu Premiér alebo vyššiu s jednou/dvoma registráciami.

Základ : Elita

  Požiadavky Kvalifikácia Provízia
Október 2022 Premiér + 1 registrácia 1. mesiac Bežný kompenzačný plán
November 2022 Premiér + 1 registrácia 2. mesiac Bonus Rýchly štart 600 EUR a viac
December 2022 Striebro + 1 registrácia Kvalifikovaný Bonus Rýchly štart 1 200 EUR a viac
Január 2023 Premiér + 1 registrácia Kvalifikovaný Bonus Rýchly štart 600 EUR a viac
Február 2023 Striebro + 1 registrácia Kvalifikovaný Bonus Rýchly štart 1 200 EUR a viac
Marec 2023 Striebro + 1 registrácia Kvalifikovaný Bonus Rýchly štart 1 200 EUR a viac

 

Príklad 2

 • Vaša základná pozícia za september 2021 – august 2022 je Striebro.
 • Kvalifikujete sa na pozícii Zlatos dvoma registráciami v októbri, dosiahnete pozíciu Zlato bez registrácií v novembri a dosiahnete opäť pozíciu Zlato v decembri s dvomi registráciami.
 • Ste v programe a od decembra začnete dostávať minimálny fixný primárny bonus v každom mesiaci, keď sa kvalifikujete na pozíciu Zlato alebo vyššiu s dvoma registráciami.

Poznámka: bonus môžete dostávať až od decembra pretože ste nesplnili kritériá registrácie v novembri.

Základ : Silver

  Požiadavky Kvalifikácia Provízia
Október 2022 Zlato + 2 registrácie 1. mesiac Bežný kompenzačný plán
November 2022 Zlato (0 registrácií) - Bežný kompenzačný plán
December 2022 Zlato + 2 registrácie 2. mesiac (2/3) Bonus Rýchly štart 2 400 EUR a viac
Január 2023 Striebro - Bežný kompenzačný plán
Február 2023 Zlato + 2 registrácie Kvalifikovaný Bonus Rýchly štart 2 400 EUR a viac
Marec 2023 Platina + 2 registrácie Kvalifikovaný Bonus Rýchly štart 4 000 EUR a viac

 

Príklad 3

 • Vaša základná pozícia za september 2021 – august 2022 je Zlato.
 • Kvalifikujete sa na pozícii Platina s dvoma registráciami v októbri, ale zmeškáte kvalifikáciu opäť v novembri a decembri.
 • Opäť sa kvalifikujete na pozícii Platina s dvoma registráciami vo februári a marci. Získate minimálny fixný primárny bonus za marec 2023.

Základ : Zlato

  Požiadavky Kvalifikácia Provízia
Október 2022 Platina + 2 registrácie 1. mesiac Bežný kompenzačný plán
November 2022 Zlato - Bežný kompenzačný plán
December 2022 Zlato - Bežný kompenzačný plán
Január 2023 Striebro - Bežný kompenzačný plán
Február 2023 Platina + 2 registrácie 1. mesiac Bežný kompenzačný plán
Marec 2023 Platina + 2 registrácie 2. mesiac Bonus Rýchly štart 4 000 EUR a viac

 

*Registrácia znamená osobnú registráciu s objednávkou za 100 PV a viac

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk