Промоция Rising Leader


Изграждането на бизнес с dōTERRA никога не е било по-привлекателно! Каквито и да са Вашите настоящи обстоятелства, по-дългосрочни бизнес цели или лични мечти, тази промоция може да Ви помогне да изведете бизнеса си на следващото ниво.

Примери за изчисляване на Base Rank (Основен ранг)

Premier (Премиер)

 • 2 x Elite (Елит), 8 x Executive (Екзекютив), 2 x Director (Директор) = основен ранг Executive (Екзекютив) => трябва да напреднете до Premier (Премиер)
 • 2 x Premier (Премиер), 5 x Elite (Елит), 5 x Wellness Advocate (Уелнес консултант) = основен ранг Elite (Елит) => трябва да напреднете до Premier (Премиер)

Silver (Сребро)

 • 4 x Premier (Премиер), 8 x Elite (Елит) = основен ранг Premier (Премиер) => трябва да напреднете до Silver (Сребро)
 • 3 x Premier (Премиер), 9 x Wellness Advocate (Уелнес консултант) = основен ранг Premier (Премиер) => трябва да напреднете до Silver (Сребро)

Gold (Злато)

 • 3 x Silver (Сребро), 6 x Premier (Премиер), 3 x Elite (Елит) = основен ранг Silver (Сребро) => трябва да напреднете до Gold (Злато)
 • 2 x Gold (Злато), 2 x Silver (Сребро), 8 x Premier (Премиер) = основен ранг Silver (Сребро) => трябва да напреднете до Gold (Злато)

Platinum (Платина)

 • 1 x Platinum (Платина), 3 x Gold (Злато), 8 x Silver (Сребро) = основен ранг Gold (Злато) => трябва да напреднете до Platinum (Платина)
 • 1 x Diamond (Диамант), 1 x Platinum (Платина), 10 x Gold (Злато) = основен ранг Gold (Злато) => трябва да напреднете до Platinum (Платина)

Без квалификация

 • 1 x Diamond (Диамант), 2 x Platinum (Платина), 9 x Gold (Злато) = основен ранг Platinum (Платина) => без възможност за квалификация

Критерии за квалификация за примери за Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус)

Пример 1

 • Вашият Base Rank (Основен ранг) за септември 2021 г. – август 2022 г. е Elite (Елит).
 • Квалифицирате се като Premier (Премиер) с една регистрация през октомври и отново през ноември.
 • Вие сте в програмата и започвайки от ноември, ще получавате Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус) за всеки месец, в който се квалифицирате за ранг Premier (Премиер) или по-висок с една/две регистрации.

Основен : Elite (Елит)

  Изисквания Квалификации Комисионна
Октомври 2022 г. Premier (Премиер) + 1 регистрация 1ви месец Редовни Compensation Plan (Възнаграждения)
Ноември 2022 г. Premier (Премиер) + 1 регистрация 2ри месец 600 евро + Fast Start Bonus (Бонус „Бърз старт“)
Декември 2022 г. Silver (Сребро) (Сребро) + 1 регистрация Квалифициран 1200 евро + Fast Start Bonus (Бонус „Бърз старт“)
Януари 2023 г. Premier (Премиер) + 1 регистрация Квалифициран 600 евро + Fast Start Bonus (Бонус „Бърз старт“)
Февруари 2023 г. Silver (Сребро) (Сребро) + 1 регистрация Квалифициран 1200 евро + Fast Start Bonus (Бонус „Бърз старт“)
Март 2023 г. Silver (Сребро) (Сребро) + 1 регистрация Квалифициран 1200 евро + Fast Start Bonus (Бонус „Бърз старт“)

 

Пример 2

 • Вашият Base Rank (Основен ранг) за периода септември 2021 г. – август 2022 г. е Silver (Сребро).
 • Квалифицирате се като Gold (Злато) с две регистрации през октомври, достигате Gold (Злато) без регистрации през ноември и постигате Gold (Злато) отново през декември с две регистрации.
 • Вие сте в програмата и започвайки от декември, ще получавате Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус) за всеки месец, в който се квалифицирате за ранг Gold (Злато) или по-висок с двете регистрации.

Забележка: можете да получите бонуса само от декември, тъй като не сте изпълнили критериите за регистриране през ноември.

Основен : Silver (Сребро)

  Изисквания Квалификации Комисионна
Октомври 2022 г. Gold (Злато) + 2 регистрации 1ви месец Редовни Compensation Plan (Възнаграждения)
Ноември 2022 г. Gold (Злато) (0 регистрации) - Редовни Compensation Plan (Възнаграждения)
Декември 2022 г. Gold (Злато) + 2 регистрации 2ри месец (2/3) 2400 евро + Fast-Start Bonus (Бонус „Бърз старт“)
Януари 2023 г. Silver (Сребро) - Редовни Compensation Plan (Възнаграждения)
Февруари 2023 г. Gold (Злато) + 2 регистрации Квалифициран 2400 евро + Fast-Start Bonus (Бонус „Бърз старт“)
Март 2023 г. Platinum (Платина) +2 регистрации Квалифициран 4000 евро + Fast-Start Bonus (Бонус „Бърз старт“)

 

Пример 3

 • Вашият основен ранг за септември 2021 г. – август 2022 г. е Gold (Злато).
 • Квалифицирате се като Platinum (Платина) с две регистрации през октомври, но пропускате да се квалифицирате отново през ноември и декември.
 • Квалифицирате се отново като Platinum (Платина) с две регистрации през февруари и март. Ще получите Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус) за март 2023 г.

Основен : Gold (Злато)

  Изисквания Квалификации Комисионна
Октомври 2022 г. Platinum (Платина) +2 регистрации 1ви месец Редовни Compensation Plan (Възнаграждения)
Ноември 2022 г. Gold (Злато) - Редовни Compensation Plan (Възнаграждения)
Декември 2022 г. Gold (Злато) - Редовни Compensation Plan (Възнаграждения)
Януари 2023 г. Silver (Сребро) - Редовни Compensation Plan (Възнаграждения)
Февруари 2023 г. Platinum (Платина) +2 регистрации 1ви месец Редовни Compensation Plan (Възнаграждения)
Март 2023 г. Platinum (Платина) +2 регистрации 2ри месец 4000 евро + Fast-Start Bonus (Бонус „Бърз старт“)

 

*Регистрация означава лична регистрация с поръчка от 100PV+

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език