Промоция Rising Leader


Изграждането на бизнес с dōTERRA никога не е било по-привлекателно! Каквито и да са Вашите настоящи обстоятелства, по-дългосрочни бизнес цели или лични мечти, тази промоция може да Ви помогне да изведете бизнеса си на следващото ниво.

Критерии за квалификация

 1. Определете: изработете Вашия Base Rank (Основен ранг), като използвате имейл от doTERRA, в който се посочва ранга, от който трябва да напреднете, за да се квалифицирате..
 2. Квалифицирайте : постигнете ранг, по-висок от Вашия Base Rank (Основен ранг), два пъти за последователен период от три месеца и отговорете на изискванията за регистриране.
 3. Спечелете: след като се квалифицирате, Вие получавате Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус) всеки месец, когато надминете Base Rank (Основен ранг) и отговаряте на изискванията за регистриране.

Какво представлява Base Rank (Основен ранг)?

Base Rank (Основен ранг) е най-високият ранг, който сте достигнали или надхвърлили поне три пъти през основния период от септември 2021 г. до август 2022 г.

Например, по време на основния период, ако сте достигнали Elite (Елит) седем пъти, Premier (Премиер) три пъти и Silver (Сребро) два пъти, тогава Вашият Base Rank (Основен ранг) ще бъде Premier (Премиер). Така че, за да се възползвате от промоцията, ще трябва да преминете към Silver (Сребро).

1. Как да се квалифицирам за промоцията?

Постигнете ранг над Base Rank (Основен ранг) два пъти за всеки период от три месеца от продължителността на промоцията (октомври 2022 г. – март 2023 г.) и изпълнете изискванията за регистриране.

 • Ако Вашият Base Rank (Основен ранг) е Consultant (Консултант) до Elite (Елит), тогава трябва да напреднете до Premier (Премиер) с 1 регистрация от 100 PV.
 • Ако Вашият Base Rank (Основен ранг) е Premier (Премиер), тогава трябва да напреднете до Silver (Сребро) с 1 регистрация от 100 PV.
 • Ако Вашият Base Rank (Основен ранг) е Silver (Сребро), тогава трябва да напреднете до Gold (Злато) с 2 регистрации от 100 PV всяка.
 • Ако Вашият Base Rank (Основен ранг) е Gold (Злато), тогава трябва да напреднете до Platinum (Платина) с 2 регистрации от 100 PV всяка.

2. Как да спечеля Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус)?

След като се квалифицирате за промоцията, ще спечелите месечния бонус, като изпълните две изисквания.

 1. Запазите квалификационния ранг
 2. Отговорите на критериите за лични регистрации

Ранг Лични регистрации
Premier (Премиер) 1 x 100+ PV регистрация
Silver (Сребро) 1 x 100+ PV регистрация
Gold (Злато) 2 x 100+ PV регистрации
Platinum 2 x 100+ PV регистрации

 

Моля, обърнете внимание

 • Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус) замества месечния основен бонус (Unilevel, Power of 3, Empowerment Bonus и Pools) за квалифицирани рангове Premier (Премиер), Silver (Сребро), Gold (Злато) и Platinum (Платина).
 • В допълнение към този бонус, Fast Start Bonus (Бонус „Бърз старт“) ще се изчислява и изплаща отделно на седмична база.
 • Ако Вашият месечен основен бонус (изчислен чрез Compensation Plan (Възнаграждения) през който и да е месец е по-висок от Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус), тогава ще бъде изплатен по-високият бонус.
 • Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус) ще започне да се прилага от втория квалификационен месец на промоцията. Ако отново напреднете към по-висок ранг по време на промоцията, Вие незабавно ще получите Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус). Не е необходимо да се квалифицирате още два пъти за всеки период от три месеца.
 • Тъй като можете да се квалифицирате два пъти за всеки период от три месеца, последният месец за напредване и квалифициране за промоцията е февруари 2023 г., а последният месец за получаване на този бонус е март 2023 г.

 

Правила

 • Сумите на бонуса във валутата на Обединеното кралство (GBP) ще бъдат 515 паунда за Premier (Премиер), 1030 паунда за Silver (Сребро), 2065 паунда за Gold (Злато) и 3440 паунда за Platinum (Платина).
 • Промоцията Rising Leader е ексклузивна за Европа и европейските Wellness Advocates (Уелнес консултанти) на следните пазари: Андора, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство. Промоцията е отворена и за Wellness Advocates (Уелнес консултанти) в Израел. Wellness Advocates (Уелнес консултанти) в Украйна също са допустими.
 • Промоцията Rising Leader е стимул за ограничено време. Тя не заменя и не променя Compensation Plan (Възнаграждения). Ще бъде изплатен по-високият бонус от Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус) и основния бонус на Compensation Plan (Възнаграждения).
 • Квалификацията важи за посочените лица в акаунта на doTERRA. Квалификациите могат да бъдат анулирани, ако има промени в собствеността на акаунта.
 • Постижението в ранга трябва да бъде направено организирано и ще бъде проверено в последния ден от месеца.
 • Ще се извършват редовни одити и проверки на акаунти, за да се установи етичното използване на промоцията.
 • doTERRA си запазва правото да дисквалифицира всеки Wellness Advocate (Уелнес консултант), заподозрян в злоупотреба със стимула, в неетични начини на поведение или който има неразрешени проблеми със съответствието или защитата на членовете.

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език