Rising Leader-kampanje 


Det har aldri vært mer attraktivt å utvikle en dōTERRA-forretning! Uansett hvilken situasjon du befinner deg i, eller hvilke langsiktige forretningsmål eller personlige drømmer du har, kan denne kampanjen hjelpe deg med å gi forretningen et løft.

Kvalifiseringskriterier

 1. Identifiser: Du finner grunnivået ditt i en e-post fra doTERRA som angir hvilket nivå du må avansere fra, for å kvalifisere deg.
 2. Kvalifiser deg: Oppnå et nivå som er høyere enn grunnivået ditt, to ganger i en periode på tre sammenhengende måneder, og oppfyll vervekravene.
 3. Tjen: Når du kvalifiserer deg, mottar du den minste faste primærbonusen hver måned du overgår grunnivået og oppfyller vervekravene.

Hva er grunnivået?

Grunnivået er det høyeste nivået du har oppnådd eller overgått minst tre ganger i løpet av grunnperioden, det vil si fra september 2021 til august 2022.

Hvis du i løpet av grunnperioden for eksempel har oppnådd Elite-nivået syv ganger, Premier tre ganger og Silver to ganger, er grunnivået ditt Premier. For å dra fordel av kampanjen må du altså avansere til Silver.

1. Hvordan kvalifiserer jeg meg til denne kampanjen?

Oppnå et nivå som er over grunnivået, to ganger i løpet av en tremånedersperiode under kampanjen (oktober 2022–mars 2023), og oppfyll vervekravene. 

 • Hvis grunnivået ditt er fra Consultant til Elite, må du avanserte til Premier med én verving på 100 PV. 
 • Hvis grunnivået ditt er Premier, må du avanserte til Silver med én verving på 100 PV. 
 • Hvis grunnivået ditt er Silver, må du avanserte til Gold med to vervinger på 100 PV hver.
 • Hvis grunnivået ditt er Gold, må du avanserte til Platinum med to vervinger på 100 PV hver.

2. Hvordan tjener jeg den minste faste primærbonusen?

Når du har kvalifisert deg til kampanjen, tjener du den månedlige bonusen ved å oppfylle to krav. 

 1. Oppretthold kvalifiseringsnivået.
 2. Oppfyll kravene om personlig verving.

Nivå Personlige vervinger
Premier 1 x verving på minst 100 PV
Silver 1 x verving på minst 100 PV
Gold 2 x vervinger på minst 100 PV
Platinum 2 x vervinger på minst 100 PV

 

Merk

 • Den minste faste primærbonusen erstatter den månedlige primærbonusen (Unilevel, Power of 3, Empowerment Bonus og Pools) for kvalifiserte Premiers, Silvers, Golds og Platinums. 
 • I tillegg til denne bonusen vil Fast Start-bonusen bli beregnet og utbetalt separat hver uke. 
 • Hvis den månedlige primærbonusen din (beregnet gjennom kompensasjonsplanen) er høyere enn den minste faste primærbonusen, vil den høyeste bonusen bli utbetalt..
 • Den minste faste primærbonusen gjelder fra den andre måneden du kvalifiserer deg under kampanjen. Hvis du avanserer til et høyere nivå igjen under kampanjen, mottar du med en gang den minste faste primærbonusen. Du trenger ikke kvalifisere deg to ganger til i løpet av en tremånedersperiode.
 • Siden du kan kvalifisere deg to ganger i en hvilken som helst tremånedersperiode, er den siste måneden du kan avansere og kvalifisere deg til kampanjen, februar 2023 mens den siste måneden du kan motta denne bonusen, er mars 2023.

 

Regler

 • I britiske pund utgjør bonusbeløpene GBP 515 for Premier, GBP 1030 for Silver, GBP 2065 for Gold og GBP 3440 for Platinum.
 • Rising Leader-kampanjen er eksklusiv for Europa og europeiske selvstendige produktkonsulenter i følgende markeder: Andorra, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Frankrike, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia. Denne kampanjen er også åpen for selvstendige produktkonsulenter i Israel. Selvstendige produktkonsulenter i Ukraina kan også delta.
 • Rising Leader-kampanjen er et tidsbegrenset incentiv. Den verken erstatter eller endrer kompensasjonsplanen. Den høyeste bonusen – den minste faste primærbonusen eller primærbonusen ifølge kompensasjonsplanen – vil bli utbetalt.
 • Kvalifiseringen gjelder den eller de navngitte personene i doTERRA-kontoen. Kvalifiseringen kan bli ugyldig hvis det er endringer i eierskapet av kontoen. 
 • Nivåavansement må skje ifølge retningslinjene og vil bli kontrollert den siste dagen i måneden. 
 • Vi vil utføre regelmessige revisjoner og kontokontroller for å sikre at kampanjen benyttes på en etisk måte.
 • doTERRA forbeholder seg retten til å diskvalifisere selvstendige produktkonsulenter som mistenkes for å misbruke incentivet eller opptre uetisk, eller som har uløste problemer knyttet til manglende overholdelse av retningslinjer o.l. eller er gjenstand for utilbørlig påvirkning.

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk