Opplysninger om bankkonto – Norsk


Europa – ekskludert Tyskland, Italia, Sveits og Storbritannia

Kontonavn: doTERRA Global Limited
IBAN: IE25CHAS93090379608325
SWIFT: CHASIE4L

Mottakers adresse: doTERRA Global Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Bankens adresse: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Dublin Branch
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
D02 RK57

Italia

Mottakers navn: dōTERRA (Europe) LTD IT. Branch
IBAN-nummer: IT24K0338001600000014852010
SWIFT/BIC-KODE: BOFAIT2X

Mottakers adresse: Via Bernardino Telesio n.2 - 20145 Milano

Bankens adresse: Via Manzoni, 5 20121 Milan, Italy

Tyskland

Mottakers navn: DOTERRA EUROPE MARKETING GMBH
IBAN-nummer: DE59512106004222324016
SWIFT/BIC-KODE: BNPADEFF

Mottakers adresse: Konrad-Zuse-Platz 4, 81829 Munchen

Bankens adresse: Niederlassung Deutschland, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main

Storbritannia

Mottakers navn: doTERRA Europe Ltd
IBAN-nummer: GB15CHAS60924241314314
SWIFT/BIC-KODE: CHASGB2L

Mottakers adresse: doTERRA Europe LTD
Altius House, 1 North Fourth Street,
Milton Keynes, MK9 1DG, Storbritannia

Bankens adresse: JPMorgan Chase
25 Bank Street, London, E14 5JP, Storbritannia

Sveits

Mottakers navn: doTERRA Global Limited
IBAN-nummer: CH9708635008770000923
SWIFT/BIC-KODE: CHASCHGX

Mottakers adresse: doTERRA Global Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Bankens adresse: J.P. Morgan Chase Bank N.A., Zurich Branch
Dreikönigstrasse 37, 8002, Zurich, Sveits

CFORESPØRSLER OM UTBETALING AV PROVISJON

 

doTERRA Europe har for øyeblikket to muligheter til å sette inn penger på bankkontoen din: direkte innbetaling og bankoverføring. Vi jobber for å gjøre direkte innbetaling tilgjengelig i hele Europa. Klikk her for å se i hvilke land direkte innbetaling er tilgjengelig for øyeblikket.

Hvis direkte innbetaling ikke er tilgjengelig i ditt bostedsland for øyeblikket, må alle forespørsler om utbetaling av provisjon sendes som forespørsler om bankoverføring.

Direkte innbetaling

For å registrere deg for direkte innbetalinger, ber vi deg fylle ut godkjenningsskjemaet for direkte innbetalinger og sende det til eudeposits@doterra.com. Med dette skjemaet kan du enten velge at all fortjenesten din automatisk blir satt inn på din foretrukne bankkonto, eller at den blir satt inn som en engangsbetaling på et tidspunkt som du selv velger.

Beløpet må minst være på EUR/GBP 20. All fortjeneste under EUR/GBP vil bli lagt til som kontokredit (AR-saldo). Når du har et beløp på minst EUR/GBP 20 i AR-saldoen, kan du kontakte økonomiteamet vårt på eudeposits@doterra.com for å få det ønskede beløpet satt inn på bankkontoen din.

Hvis direkte innbetaling er tilgjengelig i ditt bostedsland, må du fylle ut godkjenningsskjemaet for direkte innbetalinger for at vi skal sette midler inn på bankkontoen din.

Bankoverføring

Beløpet må minst være på EUR/GBP 20. Når du har et beløp på minst EUR/GBP 20 i AR-saldoen, kan du kontakte økonomiteamet vårt på eufinanceteam@doterra.com for å få det ønskede beløpet overført til bankkontoen din.

Når du ber om en provisjonsutbetaling, sender du følgende informasjon til eufinanceteam@doterra.com:

  • selvstendig produktkonsulents navn og nummer
  • bankens clearingkode (sort code)
  • bankkontonummer
  • bankens navn og adresse
  • mottakers navn og adresse (skal være det samme som navnet på kontoen)

Banken du ønsker å få midlene overført til, må matche bostedslandet ditt. Hvis du for eksempel bor i Tyskland, kan du ikke få midlene overført til en konto i Sveits.

Hvis du har en ubetalt bestilling med bankoverføring fra forrige måned, ber vi deg betale den umiddelbart. Bankoverføringer tar to–fem virkedager.  Hvis du ønsker at provisjoner skal beregnes korrekt for forrige måneds bestillinger, må vi motta betalingen din senest den 8. Det betyr at du bør sende betalingen senest den 3. Hvis vi ikke mottar betalingen innen den 8., vil du ikke motta provisjoner for forrige måneds bestillinger, og bestillingen din vil bli slettet.  Hvis du allerede har betalt for bestillingen og den ikke har blitt sendt, ber vi deg kontakte oss på e-post eller telefon innen den 8., slik at vi kan løse eventuelle problemer med betalingen.

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk