Promocija Rising Leader


Izgradnja posla s podjetjem dōTERRA še nikoli ni zvenela bolj vabljivo! Ne glede na vaše trenutne okoliščine, dolgoročne poslovne cilje ali osebne želje, lahko s to promocijo svoj posel dvignete na naslednjo raven.

Merila za kvalifikacijo 

 1. Določite: določite svoj osnovni rank s pomočjo e-sporočila podjetja dōTERRA, kjer je naveden rank, s katerega morate napredovati, da bi izpolnili pogoje.
 2. Izpolnite pogoje: dosezite rank, višji od vašega osnovnega ranka, dvakrat v zaporednem trimesečnem obdobju in izpolnite pogoje za včlanitev.
 3. Zaslužite: po izpolnitvi pogojev prejmete minimalni fiksni osnovni bonus vsak mesec, ko presežete osnovni rank in izpolnite včlanitvene pogoje.

Kaj je osnovni rank? 

Osnovni rank je najvišji rank, ki ste ga dosegli ali presegli vsaj trikrat v osnovnem obdobju od septembra 2021 do avgusta 2022.

Če ste na primer v osnovnem obdobju sedemkrat dosegli Elite, trikrat Premier in dvakrat Silver, bo vaš osnovni rank Premier. Da bi torej imeli koristi od promocije, morate napredovati v Silver.

1. Kako izpolnim pogoje za to promocijo?

Dosezite rank, višji od osnovnega ranka, dvakrat v katerem koli trimesečnem obdobju trajanja promocije (oktober 2022–marec 2023) in izpolnite včlanitvene zahteve.

 • Če je vaš osnovni rank Consultant do Elite, morate napredovati v Premier z eno včlanitvijo za 100 PV.
 • Če je vaš osnovni rank Premier, morate napredovati v Silver z eno včlanitvijo za 100 PV.
 • Če je vaš osnovni rank Silver, morate napredovati v Gold z dvema včlanitvama za 100 PV za vsakega.
 • Če je vaš osnovni rank Gold, morate napredovati v Platinum z dvema včlanitvama za 100 PV za vsakega.

2. 2. Kako zaslužim minimalni fiksni osnovni bonus? 

Ko izpolnite pogoje za promocijo, prejmete mesečni bonus, če izpolnite dve zahtevi.

 1. Ohranite rank za izpolnjevanje pogojev
 2. Izpolnite osebna včlanitvena merila

Rank Osebne včlanitve
Premier 1 × včlanitev za 100+ PV 
Silver 1 × včlanitev za 100+ PV 
Gold 2 × včlanitev za 100+ PV 
Platinum 2 × včlanitev za 100+ PV 

 

Upoštevajte 

 • Minimalni fiksni osnovni bonus nadomešča mesečni osnovni bonus (Unilevel, Power of 3, Empowerment Bonus in Pools) za kvalificirane ranke Premier, Silver, Gold in Platinum.  
 • Poleg tega bonusa se bo ločeno obračunal in plačal tudi Fast Start Bonus, in sicer na tedenski osnovi.  
 • Če je kateri koli mesec vaš mesečni osnovni bonus (izračunan s pomočjo kompenzacijskega plana) višji od minimalnega fiksnega osnovnega bonusa, vam bo izplačan višji bonus.
 • Minimalni fiksni osnovni bonus bo začel veljati od drugega meseca kvalifikacije v promociji naprej. Če med promocijo še enkrat napredujete v višji rank, boste nemudoma prejeli minimalni fiksni osnovni bonus; ni vam treba izpolnjevati pogojev še dvakrat v poljubnem trimesečnem obdobju. 
 • Ker lahko izpolnjujete pogoje dvakrat v poljubnem trimesečnem obdobju, je zadnji mesec za napredovanje in izpolnitev pogojev za promocijo februar 2023 in zadnji mesec za prejem tega bonusa marec 2023

 

Pravila 

 • Zneski bonusa v britanski valuti (britanskih funtih) bodo 515 £ za Premier, 1030 £ za Silver, 2065 £ za Gold in 3440 £ za Platinum. 
 • Promocija Rising Leader je na voljo izključno za Evropo in evropske Wellness Advokate na naslednjih trgih: Andora, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Francija, Finska, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo. Ta promocija je na voljo tudi za Wellness Advokate v Izraelu. Do sodelovanja so upravičeni tudi Wellness Advokati v Ukrajini.
 • Promocija Rising Leader je časovno omejena spodbuda. Ne predstavlja zamenjave ali spremembe kompenzacijskega plana. Izplačan bo minimalni fiksni osnovni bonus ali osnovni bonus v okviru kompenzacijskega plana, odvisno od tega, kateri od obeh bonusov je večji. 
 • Kvalifikacija je veljavna za osebo(e), imenovano(e) na računu doTERRA. V primeru spremembe lastništva računa lahko postane kvalifikacija neveljavna.
 • Doseganje rankov mora potekati naravno in se preveri na zadnji dan v mesecu.
 • Za preverjanje etične uporabe promocije se bodo izvajale redne revizije in preverjanja avtentičnosti računov.
 • dōTERRA si pridržuje pravico, da diskvalificira katerega koli Wellness Advokata, ki je osumljen zlorabe spodbude, neetičnega ravnanja ali ki ima nerazrešene težave s skladnostjo ali zaščito članov.

Izberite svojo celino

Izberite svojo regijo

Izberite svojo lokacijo

Izberite svoj jezik