Propagační akce Rising Leader 


Ještě nikdy nebylo budování podnikání se společností dōTERRA lákavější! Ať už jsou vaše aktuální okolnosti, dlouhodobé obchodní cíle nebo osobní sny jakékoli, tato propagační akce vás může podpořit a přenést vaše podnikání na vyšší úroveň.

Kvalifikační kritéria

 1. Identifikujte: stanovte svou základní pozici pomocí e-mailu od společnosti dōTERRA, který specifikuje pozici, od níž musíte postoupit, abyste se kvalifikovali.
 2. Kvalifikujte se: dosáhněte dvakrát za období tří po sobě jdoucích měsíců pozice vyšší, než je vaše základní pozice, a splňte požadavky na registraci.
 3. Získejte: při splnění kvalifikačních podmínek získáte minimální fixní primární bonus za každý měsíc, kdy přesáhnete svoji základní pozici a splníte požadavky na registraci.

Co je základní pozice?

Základní pozice je nejvyšší pozice, již musíte během základního období od září 2021 do srpna 2022 alespoň třikrát dosáhnout nebo překonat.

Pokud jste například během základního období dosáhli sedmkrát pozice Elita, třikrát pozice Premiér a dvakrát pozice Stříbro, pak vaše základní pozice bude Premiér. Chcete-li tedy propagační akci využít, musíte pokročit na pozici Stříbro.

1. Jak se mohu na tuto promo akci kvalifikovat?

Dosáhněte v kterémkoli tříměsíčním období trvání propagační akce (říjen 2022 až březen 2023) dvakrát pozice vyšší, než je základní pozice, a splňte požadavky registrace.

 • Je-li vaše základní pozice Konzultant až Elita, pak budete potřebovat povýšit na pozici Premiér s 1 registrací ve výši 100 PV.
 • Je-li vaše základní pozice Premiér, pak budete potřebovat povýšit na pozici Stříbro s 1 registrací ve výši 100 PV.
 • Je-li vaše základní pozice Stříbro, pak budete potřebovat povýšit na pozici Zlato se 2 registracemi, z nichž každá musí být ve výši 100 PV.
 • Je-li vaše základní pozice Zlato, pak budete potřebovat povýšit na pozici Platina se 2 registracemi, z nichž každá musí být ve výši 100 PV.

2. Jak získám minimální fixní primární bonus?

Pokud se kvalifikujete na tuto promo akci, obdržíte měsíční bonus splněním dvou požadavků.

 1. Zachování kvalifikační pozice
 2. Splnění osobních registračních kritérií

Pozice Osobní registrace
Premiér 1 x 100 + PV registrace
Stříbro 1 x 100 + PV registrace
Zlato 2 x 100 + PV registrace
Platina 2 x 100 + PV registrace

 

Upozornění

 • Minimální fixní primární bonus nahrazuje u kvalifikovaných pozic Premiér, Stříbro, Zlato a Platina měsíční primární bonus (Unilevel, Power of 3, Empowerment Bonus a Pools) .
 • Kromě tohoto bonusu se samostatně každý týden vypočítává a vyplácí Bonus za rychlý start .
 • Za každý měsíc, kdy váš měsíční primární bonus (vypočtený prostřednictvím Kompenzačního plánu) bude vyšší než minimální fixní primární bonus, vám bude vyplacen ten vyšší bonus!
 • Minimální fixní primární bonus začne platit od druhého měsíce kvalifikace v propagační akci. Pokud během propagační akce opět pokročíte na vyšší pozici, okamžitě obdržíte minimální fixní primární bonus. V žádném tříměsíčním období už se nemusíte kvalifikovat ještě dvakrát.
 • Protože se můžete v každém tříměsíčním období kvalifikovat dvakrát, posledním měsícem k povýšení a kvalifikaci na propagační akci je únor 2023 a posledním měsícem , kdy můžete obdržet tento bonus, je březen 2023.

 

Pravidla

 • Výše bonusu v měně Spojeného království (GBP) bude u pozice Premiér 515 GBP, u pozice Stříbro 1 030 GBP, u pozice Zlato 2 065 GBP a u pozice Platina 3 440 GBP.
 • Propagační akce Rising Leader se koná exkluzivně v Evropě a je určena evropským produktovým poradcům na následujících trzích: Andorra, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království. Tato propagační akce je otevřena také produktovým poradcům v Izraeli. Také produktoví poradci na Ukrajině jsou způsobilí k účasti.
 • Propagační akce Rising Leader je časově omezená pobídka. Nenahrazuje ani nemění Kompenzační plán. Z obou bonusů (minimální fixní primární bonus a primární bonus Kompenzačního plánu) bude vyplacen ten vyšší.
 • Kvalifikace platí pro osobu/osoby uvedenou/uvedené na účtu dōTERRA. Dojde-li ve vlastnictví účtu k jakýmkoli změnám, kvalifikace může být zrušena.
 • Postup na vyšší pozici musí probíhat organicky a bude kontrolován poslední den v měsíci.
 • Budou prováděny pravidelné audity a ověřování účtů, aby se ověřilo etické využívání propagační akce.
 • Společnost dōTERRA si vyhrazuje právo diskvalifikovat kteréhokoli produktového poradce podezřelého ze zneužití pobídky, neetických způsobů chování nebo který má nevyřešené problémy v oblasti dodržování předpisů nebo ochrany členů.

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk