Akcia Rising Leader 


Budovať podnikanie s doTERRA nebolo nikdy atraktívnejšie! Nech sú vaše aktuálne okolnosti, dlhodobejšie podnikateľské ciele alebo osobné túžby akékoľvek, táto akcia vás dokáže podporiť a pozdvihnúť vaše podnikanie na ďalšiu úroveň.

Kritériá kvalifikácie

 1. Identifikovať sa: zistite vašu základnú pozíciu pomocou e-mailu od doTERRA, v ktorom sa uvádza pozícia, z ktorej musíte postúpiť na vyššiu pozíciu, aby ste sa kvalifikovali.
 2. Kvalifikujte sa: dosiahnite pozíciu vyššiu ako je vaša základná pozícia dvakrát v priebehu troch po sebe nasledujúcich mesiacov a splňte požiadavky na registráciu.
 3. Získajte: keď sa kvalifikujete, získate minimálny fixný primárny bonus každý mesiac, keď prekonáte základnú pozíciu a splníte požiadavky na registráciu.

Čo je základná pozícia?

Základná pozícia je najvyššia pozícia, ktorú ste dosiahli alebo prekročili aspoň trikrát počas základného obdobia, od septembra 2021 do augusta 2022.

Napríklad, ak ste v priebehu základného obdobia dosiahli pozíciu Elita sedemkrát, pozíciu Premiér trikrát a pozíciu Striebro dvakrát, potom bude vaša základná pozícia Premiér. Aby ste získali výhody z akcie, budete musieť postúpiť na pozíciu Striebro.

1. Ako sa kvalifikujem na túto akciu?

Dosiahnite pozíciu vyššiu ako je základná pozícia dvakrát v priebehu akéhokoľvek 3-mesačného obdobia počas trvania akcie (október 2022 – marec 2023) a splňte požiadavky na registráciu.

 • Ak je vaša základná pozícia konzultant na pozícii Elita, potom musíte postúpiť na pozíciu Premiér s 1 registráciou za 100 PV.
 • Ak je vaša základná pozícia Premiér, musíte postúpiť na pozíciu Striebro s 1 registráciou za 100 PV.
 • Ak je vaša základná pozícia Striebro, musíte postúpiť na pozíciu Zlato s 2 registráciami, každou za 100 PV.
 • Ak je vaša základná pozícia Zlato, musíte postúpiť na pozíciu Platina s 2 registráciami, každou za 100 PV.

2. Ako získam minimálny fixný primárny bonus?

Keď ste sa kvalifikovali na akciu, získate mesačný bonus splnením dvoch požiadaviek.

 1. Udržte si kvalifikačnú pozíciu
 2. Splňte osobne kritériá registrácie

Pozícia Osobné registrácie
Premiér Registrácia 1-krát za 100 PV a viac
Striebro Registrácia 1-krát za 100 PV a viac
Zlato Registrácia 2-krát za 100 PV a viac
Platina Registrácia 2-krát za 100 PV a viac

 

Všimnite si

 • Minimálny fixný primárny bonus nahrádza mesačný primárny bonus (Unilevel, Power of 3, Empowerment Bonus a Pools) pre kvalifikovaných na pozíciách Premiér, Striebro, Zlato a Platina.
 • Ako prídavok k tomuto bonusu sa vypočíta bonus Rýchly štart a bude sa vyplácať zvlášť týždenne.
 • V akomkoľvek mesiaci, ak bude váš mesačný primárny bonus (vypočítaný prostredníctvom kompenzačného plánu) vyšší ako minimálny fixný primárny bonus, bude sa vyplácať vyšší bonus.
 • Minimálny fixný primárny bonus začne platiť od druhého mesiaca kvalifikácie v rámci akcie. Ak v priebehu akcie opäť postúpite na vyššiu pozíciu, okamžite získate minimálny fixný primárny bonus a nebudete sa musieť kvalifikovať ešte dvakrát v priebehu akéhokoľvek 3-mesačného obdobia.
 • Keďže sa môžete v priebehu akéhokoľvek 3-mesačného obdobia kvalifikovať dvakrát, posledný mesiac, v ktorom môžete postúpiť na vyššiu pozíciu a kvalifikovať sa na akciu je február 2023 a posledný mesiac, kedy môžete získať tento bonus je marec 2023.

 

Pravidlá

 • Hodnoty bonusov v mene Spojeného kráľovstva (GBP) budú 515 GBP za pozíciu Premiér, 1 030 GBP za pozíciu Striebro, 2 065 GBP za pozíciu Zlato a 3 440 GBP za pozíciu Platina.
 • Akcia Rising Leader je exkluzívne v Európe a pre európskych wellness konzultantov na týchto trhoch: Andorra, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo. Táto akcia je otvorená aj pre wellness konzultantov v Izraeli. Wellness konzultanti na Ukrajine sú tiež oprávnení sa zúčastniť.
 • Akcia Rising Leader je časovo obmedzený stimul. Nenahrádza ani nemení kompenzačný plán. Bude sa vyplácať vyšší bonus, buď minimálny fixný primárny bonus, alebo primárny bonus kompenzačného plánu.
 • Kvalifikácia sa vzťahuje na menovanú (menované) osobu (osoby) na účte doTERRA. Kvalifikácie sa môžu zrušiť, ak nastanú akékoľvek zmeny vlastníctva účtu.
 • Dosiahnutie pozície sa musí uskutočniť organicky a bude sa kontrolovať v posledný deň mesiaca.
 • Budú sa vykonávať pravidelné audity a overovania účtu, aby sa potvrdilo etické využitie akcie.
 • doTERRA si vyhradzuje právo diskvalifikovať každého wellness konzultanta podozrivého zo zneužitia stimulu, neetického spôsobu správania alebo ktorý má nejakú nevyriešenú sťažnosť alebo záležitosti týkajúce sa ochrany člena.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk