Akcija „Rising Leader”


Uzņēmējdarbības veidošana kopā ar dōTERRA nekad nav bijusi pievilcīgāka. Neatkarīgi no jūsu pašreizējiem apstākļiem, ilgtermiņa uzņēmējdarbības mērķiem vai personīgajiem sapņiem šī akcija var palīdzēt pacelt jūsu uzņēmējdarbību nākamajā līmenī.

Kvalificēšanās kritēriji

 1. Identificējiet. Noskaidrojiet savu pamata pakāpi no doTERRA saņemtajā e-pasta ziņojumā, kurā norādīta pakāpe, no kuras var sākt kvalificēties.
 2. Kvalificējieties. Divas reizes trīs secīgu mēnešu laikā sasniedziet augstāku pakāpi nekā pamata pakāpe un izpildiet reģistrēšanas prasības.
 3. Pelniet. Pēc kvalificēšanās katru mēnesi, kad pārsniedzat pamata pakāpi un atbilstat reģistrēšanas prasībām, jūs saņemat minimālo fiksēto pamatprēmiju.

Kas ir pamata pakāpe?

Pamata pakāpe ir augstākā pakāpe, kuru sasniedzāt vai pārsniedzāt vismaz trīs reizes pamata periodā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada augustam.

Piemēram, ja pamata periodā sasniedzāt pakāpi „Elite” septiņas reizes, „Premier” trīs reizes un „Silver” divas reizes, tad jūsu pamata pakāpe ir „Premier”. Tātad, lai gūtu labumu no akcijas, jums jāpaaugstina pakāpe līdz „Silver”.

1. Kā varu kvalificēties akcijai?

Akcijas jebkurā trīs mēnešu periodā (no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada martam) divas reizes paaugstiniet pakāpi augstāku par pamata pakāpi un izpildiet reģistrēšanas prasības.

 • Ja jūsu pamata pakāpe ir no konsultanta līdz „Elite”, tad ir jāsasniedz pakāpe „Premier”, veicot 1 reģistrēšanu 100 PV vērtībā.
 • Ja jūsu pamata pakāpe ir „Premier”, tad ir jāsasniedz pakāpe „Silver”, veicot 1 reģistrēšanu 100 PV vērtībā.
 • Ja jūsu pamata pakāpe ir „Silver”, tad ir jāsasniedz pakāpe „Gold”, veicot 2 reģistrēšanas, katru 100 PV vērtībā.
 • Ja jūsu pamata pakāpe ir „Gold”, tad ir jāsasniedz pakāpe „Platinum”, veicot 2 reģistrēšanas, katru 100 PV vērtībā.

2. Kā varu nopelnīt minimālo fiksēto pamatprēmiju?

Pēc kvalificēšanās akcijai jūs nopelnīsit ikmēneša prēmiju, ja izpildīsit divas prasības.

 1. Saglabāsit kvalificēšanās pakāpi.
 2. Izpildīsit personīgas reģistrēšanas kritērijus.

Pakāpe Personīgas reģistrēšanas
Pakāpe „Premier” 1 reģistrēšana 100+ PV vērtībā
Pakāpe „Silver” 1 reģistrēšana 100+ PV vērtībā
Pakāpe „Gold” 2 reģistrēšanas, katra 100+ PV vērtībā
Platinum 2 reģistrēšanas, katra 100+ PV vērtībā

 

Ievērojiet!

 • Minimālā fiksētā pamatprēmija aizstāj ikmēneša pamatprēmiju (Unilevel, Power of 3™ (Triju spēks), Empowerment Bonus un kopfondi) dalībniekiem, kas ir kvalificējušies ar pakāpi „Premier”, „Silver”, „Gold” un „Platinum”.
 • Papildus šai prēmijai atsevišķi katru nedēļu tiks aprēķināta un izmaksāta Fast Start Bonus (Prēmija Ātrs sākums).
 • Ja kādā mēnesī ikmēneša pamatprēmija (kas tiek aprēķināta saskaņā ar Compensation Plan (Kompensācijas plānu)) ir lielāka par minimālo fiksēto pamatprēmiju, tiek izmaksāta lielākā prēmija.
 • Minimālā fiksētā pamatprēmija tiks piemērota no akcijas otrā kvalificēšanās mēneša. Ja akcijas laikā If you paaugstināsit savu pakāpi, jūs nekavējoties saņemsit minimālo fiksēto pamatprēmiju; jums nav jākvalificējas vēl divas reizes jebkurā trīs mēnešu periodā.
 • Tā kā jebkurā trīs mēnešu periodā jūs varat kvalificēties divas reizes, pēdējais mēnesis, lai paaugstinātu pakāpi un kvalificētos akcijai, ir 2023. gada februāris, un pēdējais mēnesis, lai saņemtu šo prēmiju, ir 2023. gada marts.

 

Noteikumi

 • Apvienotās Karalistes valūtas (GBP) prēmijas summas ir £ 515 par „Premier”, £ 1030 par „Silver”, £ 2065 par „Gold” un £ 3440 par „Platinum”.
 • Akcija „Rising Leader” notiek tikai Eiropā un ir paredzēta Wellness Advocates (Labsajūtas advokātiem) šādu valstu tirgos: Andora, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Francija, Somija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Apvienotā Karaliste. Šajā akcijā arī var piedalīties Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) Izraēlā. Var piedalīties arī Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) Ukrainā.
 • Akcija „Rising Leader” ir ierobežota laika stimuls. Tas neaizstāj un nemaina Compensation Plan (Kompensācijas plānu). Tiks izmaksāta lielākā minimālā fiksētā pamatprēmija vai Compensation Plan (Kompensācijas plāna) pamatprēmija.
 • Kvalificēšanās attiecas uz doTERRA kontā norādīto(-ajām) personu(-ām). Kvalificēšanos var anulēt, ja mainās konta īpašnieks.
 • Pakāpes paaugstināšanai jānotiek organiski, un to pārbaudīs mēneša pēdējā dienā.
 • Tiks veiktas regulāras revīzijas un konta pārbaude, lai noteiktu, vai akcija tiek izmantota ētiski.
 • doTERRA patur tiesības diskvalificēt jebkuru Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu), kuru tur aizdomās par nepareizu stimula izmantošanu, neētisku rīcību vai kuram/-ai ir neatrisināti atbilstības vai dalībnieku aizsardzības jautājumi.

Izvēlēties kontinentu

Izvēlēties reģionu

Izvēlēties atrašanās vietu

Atlasiet savu valodu