Privacy Policy - Latviešu


Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 1. jūlijā

„doTERRA Global Limited”, meitasuzņēmumi un filiāles (kopā —dōTERRA vai „mēs”) ciena jūsu bažas par privātumu. Šajā paziņojumā par privātumu tiešsaistē ir aprakstīti tādi personas informācijas veidi, kurus iegūstam doTERRA tīmekļa vietnēs un mobilo ierīču lietotnēs, kas uzskaitītas A pielikumā (kopā — vietnes), kā mēs varam izmantot informāciju, ar ko mēs varam to kopīgot, un pieejamās izvēles attiecībā uz informācijas izmantošanu. Paziņojumā aprakstīti arī pasākumi, ko mēs veicam, lai aizsargātu iegūto personas informāciju, un kā personas var sazināties ar mums saistībā ar privātuma jautājumiem.

Šajā paziņojumā aprakstīto personas datu pārziņi ir „doTERRA Global Limited”, adrese: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Īrija (šeit un turpmāk — doTERRA Global), „doTERRA Enterprises, sarl”, adrese: 39, Avenue John F. Kennedy L 1855 Luksemburga (šeit un turpmāk — doTERRA Enterprises), kā arī vietējā doTERRA grupas vienība, kas ir atbildīgā valstī, kurā iegādājaties doTERRA produktus vai pakalpojumus (šeit un turpmāk — doTERRA vietējā vienība).

Noklikšķiniet uz vienas no saitēm zemāk, lai pārietu uz norādīto sadaļu:

Iegūstamā informācija

Automātiski iegūstamā informācija

Kā izmantojam iegūto informāciju

Informācijas kopīgošana

Jūsu izvēles un tiesības

Citi tiešsaistes pakalpojumi un trešo pušu funkcijas

Kā mēs aizsargājam personas informāciju

Personas informācijas saglabāšana

Bērnu personas informācija

Atjauninājumi Paziņojumam par privātumu

Kā sazināties ar mums

Iegūstamā informācija

Tie personas informācijas veidi, ko iegūstam, ir:

 • kontaktinformācija un identifikācijas informācija, piemēram, vārds, tālruņa un faksa numurs, e-pasts, pasta un piegādes adrese, laika josla, paraksts, elektroniskais paraksts un nodokļu ID numurs/ valsts ID numurs;
 • informācija, kas tiek izmantota konta izveidošanai, lai piekļūtu vietnēm, piemēram, dzimšanas datums, partnera/laulātā vārds, fotoattēls, vēlamā valoda un tiešsaistes parole;
 • informācija par maksājumiem, piemēram, norēķinu adrese un norēķinu kartes informācija, tostarp kartes numurs, derīguma termiņš un drošības kods, kuru mūsu vārdā nosūta, savāc un glabā trešās puses maksājumu apstrādātājs;
 • noteikumu un nosacījumu, kā arī uzņēmuma politikas apstiprināšana/akceptēšana;
 • savienojuma vai datplūsmas dati, piemēram, pieteikšanās informācija, IP adreses, laika zīmogi, pārlūka tips un URL darbība (ļaunprātīgu URL virkņu noteikšanai);
 • atrašanās vietas dati, piemēram, informācija par IP adresi saistībā ar ģeogrāfisko atrašanās vietu; kā arī
 • cita personas informācija saturā, kuru mums iesniedzāt, piemēram, izmantojot funkciju „Atsauksmes”, publiskus forumus vai vietņu klientu atbalsta rīkus.

Ja esat doTERRA konta īpašnieks, mēs apstrādājam arī informāciju par augšuplīnijas un lejuplīnijas kontiem, plānoto tikšanos atrašanās vietu un, ja piekrītat, informāciju atsauksmēs par doTERRA produktiem, kas var ietvert sensitīvu personas informāciju.

Automātiski iegūstamā informācija

Kad darbojaties vietnēs, mēs iegūstam konkrētu informāciju, izmantojot automātiskus līdzekļus, piemēram, sīkfailus, tīmekļa servera žurnālus, tīmekļa bāksignālus un citas tehnoloģijas. Mēs varam izmantot šīs automātiskās tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par jūsu ierīci, pārlūkošanas darbībām un lietošanas paradumiem. Šādā veidā iegūtā informācija var būt ierīces IP adrese, citi ar ierīci saistīti identifikatori, tīmekļa pārlūka īpašības, ierīces īpašības, valodas preferences, nosūtošās/izejas lapas, klikšķu plūsmas dati un vietnes apmeklējumu datums un laiks. Lai iegūtu papildinformāciju par iegūto datu apstrādi ar automātiskajiem līdzekļiem, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Sīkfailu politika.

Kā izmantojam iegūto informāciju

Mēs izmantojam iegūto informāciju par jums, lai izpildītu mūsu līgumu ar jums vai lai pirms līguma noslēgšanas veiktu pasākumus pēc jūsu pieprasījuma, konkrētāk, lai:

 • jums sniegtu mūsu produktus un pakalpojumus;
 • izveidotu un pārvaldītu doTERRA kontu;
 • apstrādātu un izpildītu pasūtījumus saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem un informētu jūs par pasūtījuma statusu;
 • jūs identificētu un autentificētu un jūs varētu pasūtīt produktus un piekļūt vietnēm un izmantot
 • tās; izveidotu rēķinus un aprēķinātu komisijas maksu; un
 • sniegt tehnisko atbalstu.

Turklāt iegūto informāciju izmantojam tiktāl, cik nepieciešams mūsu likumīgajām interesēm, konkrētāk, lai:

 • veiktu datu analīzi (tostarp tirgus izpēti, tendenču analīzi, finanšu analīzi un personas informācijas anonimizāciju un apkopošanu);
 • veiktu, novērtētu, attīstītu, pārvaldītu un uzlabotu uzņēmējdarbību un vietnes (kas ietver mūsu produktu, pakalpojumu un vietņu darbību, vadību, analizēšanu un uzlabošanu; jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi; saziņas efektivitātes pārvaldību un novērtēšanu; grāmatvedības, revīzijas, rēķinu saskaņošanas un iekasēšanas darbību un citu iekšējo funkciju veikšanu);
 • aizsargātu pret krāpšanu un citām noziedzīgām darbībām, prasījumiem un citām saistībām, lai tās atklātu
 • un novērstu; kā arī ievērotu un noteiktu attiecīgos nozares standartus un politikas, tostarp šo Paziņojumu par privātumu un citus doTERRA lietošanas noteikumus un saistītos dokumentus;
 • sūtītu reklāmas materiālus, biļetenus un citus paziņojumus par mūsu produktiem un
 • pakalpojumiem, lai sazinātos par īpašiem pasākumiem, programmām, akcijām, piedāvājumu aptaujām, fokusa grupām un tirgus izpēti un vadītu to; un
 • lai ziņotu augšuplīnijas un lejuplīnijas izplatītājiem, ja esat Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts).

Turklāt mēs varam apstrādāt personas informāciju, lai izpildītu un ieviestu spēkā esošas tiesību aktu prasības, kas mums jāizpilda, un lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības tiesas procesā vai administratīvā vai ārpustiesas procesā.

Tāpat varam izmantot informāciju, kuru mēs apkopojam citos veidos, par kuriem tiek sniegts īpašs paziņojums tās iegūšana laikā un saņemam jūsu piekrišanu, ja to nosaka spēkā esoši tiesību akti.

Informācijas kopīgošana

Mēs nepārdodam un citā veidā nekopīgojam personas informāciju par jums, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajā paziņojumā par privātumu tiešsaistē. Mēs varam kopīgot jūsu personas informāciju ar 1) meitasuzņēmumiem un filiālēm un 2) ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas mūsu vārdā sniedz tādus pakalpojumus kā pasūtījumu izpildi, klientu atbalstu, maksājumu apstrādi, komisiju un prēmiju apstrādi, preču nosūtīšanu, pārdošanu, drošības analīzi un datu analīzi. Mēs neatļaujam mūsu pakalpojumu sniedzējiem izmantot vai izpaust informāciju, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai mūsu vārdā vai juridisko prasību ievērošanai. Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk sniegto kontaktinformāciju, ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par meitasuzņēmumiem un trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem mēs varam kopīgot jūsu personas datus.

Ja esat doTERRA konta īpašnieks, mēs kopīgojam jūsu personas informāciju arī ar konta pārdošanas organizāciju (ieskaitot augšuplīnijas un lejuplīnijas kontus), lai vadītu pārdošanu, apjomu komisijai, produktu izplatīšanu un sniegtu darbību pārskatus.

Daži no šiem datu saņēmējiem atrodas ārpus Eiropas Savienības, tostarp jurisdikcijās, kuras Eiropas Komisija nav atzinusi par atbilstoša līmeņa datu aizsardzības nodrošinātāju. Šajā gadījumā doTERRA nodrošina, lai tiek izmantoti piemēroti drošības pasākumi, kuru mērķis ir sniegt tāda līmeņa datu aizsardzību, tostarp atlasot pakalpojumu sniedzējus, kas ir sertificēti ar ES un ASV vai Šveices un ASV privātuma vairoga nolīgumiem saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45. pantu, vai noslēgtu datu pārraides līgumus ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma pantiem saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46. pantu. Jūs varat iegūt vairāk informācijas par to saņēmēju atrašanās vietu, ar kuriem mēs kopīgojam jūsu personas informāciju, un pieprasīt izmantoto drošības pasākumu saraksta kopiju, sazinoties ar mums, kā norādīts zemāk sadaļā Kā sazināties ar mums.

Mēs arī varam atklāt informāciju par jums 1) ja mums tas jādara saskaņā ar likumu vai juridisku procesu (piemēram, tiesas rīkojumu vai tiesas pavēsti); 2) atbildot uz valdības aģentūru, piemēram, tiesībaizsardzības iestāžu, pieprasījumiem; 3) lai noteiktu, izmantotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās tiesības; 4) ja uzskatām, ka informācijas atklāšana ir nepieciešama vai piemērota, lai novērstu fizisku vai citu kaitējumu vai finansiālus zaudējumus; 5) saistībā ar iespējamu vai notikušu nelikumīgu darbību izmeklēšanu; kā arī 6) citos gadījumos, ja ir saņemta jūsu piekrišana. Mēs paturam tiesības pārsūtīt jebkādu mūsu rīcībā esošo informāciju par jums, ja pārdodam vai nododam visu vai daļu no mūsu uzņēmuma vai aktīviem (tostarp, ja notiek apvienošanās, iegāde, kopuzņēmuma izveidošana, reorganizācija, nodalīšana, partnerības izbeigšana vai likvidācija).

Jūsu izvēles un tiesības

Saistībā ar no jums iegūto personas informāciju jums tiek piedāvātas konkrētas izvēles. Saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, jūs varat: 1) piekļūt personas informācijai, kas ir mūsu rīcībā; 2) pieprasīt, lai mēs labotu vai dzēstu jūsu personas informāciju; 3) izmantot tiesības noteikt ierobežojumu attiecībā uz jūsu personas informācijas apstrādi; kā arī 4) jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas informācijas apstrādi, pamatojoties uz konkrētu situāciju, un jebkurā gadījumā — pret jūsu personas informācijas apstrādi tiešās tirgvedības nolūkā; kā arī, 5) ja ir sniegta piekrišana personas informācijas apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt iepriekšēju piekrišanu. Saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem jums ir arī tiesības saņemt personas informāciju, kas ir sniegta, tam piekrītot vai pamatojoties uz līgumu, kurā esat līgumslēdzēja puse, strukturētā, visbiežāk izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir arī tiesības uz šīs informācijas pārsūtīšanu citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Jūs varat arī iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, ja neesat apmierināts ar mūsu atbildēm.

Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar mums, kā norādīts Paziņojuma par privātumu sadaļā Kā sazināties ar mums. Lai palīdzētu aizsargāt jūsu privātumu un saglabātu drošību, mēs varam veikt pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti, pirms piešķiram piekļuvi informācijai vai izpildām jūsu pieprasījumu. Tādā apjomā, cik to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs varam iekasēt saprātīgu samaksu par jūsu pieprasījuma izpildi, ja uzskatīsim, ka tas ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, vai, pieprasot piekļuvi, lai sniegtu jums mūsu rīcībā esošās personas informācijas papildu kopijas.

Citi tiešsaistes pakalpojumi un trešo pušu funkcijas

Papildu ērtībai un informācijai vietnes var piedāvāt saites uz citiem tiešsaistes pakalpojumiem un var ietvert trešo pušu funkcijas, piemēram, lietotnes, rīkus, maksājumu pakalpojumus, logrīkus un spraudņus (piemēram, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube un Pinterest pogas). Šie tiešsaistes pakalpojumi un trešo pušu funkcijas var darboties neatkarīgi no mums. Mēs stingri iesakām pārskatīt trešo personu paziņojumus par konfidencialitāti, kuri nosaka šo personu privātuma praksi, tostarp sīkākus noteikumus par informāciju, ko šīs personas var iegūt no jums.

Uzņēmums doTERRA nav atbildīgs par šo trešo personu informācijas iegūšanas praksi, ja saistītie tiešsaistes pakalpojumi vai trešo personu funkcijas nav mūsu īpašumā vai kontrolē.

Kā mēs aizsargājam personas informāciju

Mēs veicam administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, kas paredzēti personas informācijas aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu vai izmantošanu.

Personas informācijas saglabāšana

Tādā apjomā, cik to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs glabājam no jums iegūto personas informāciju visu mūsu līgumattiecību laiku, kā arī tik ilgi, līdz veicam regulārās dzēšanas procedūras, vai, lai ievērotu spēkā esošo noilguma periodu vai ievērotu obligātos spēkā esošos tiesību aktus.

Bērnu personas informācija

Vietnes ir paredzētas vispārīgai auditorijai un nav paredzētas īpaši bērniem. doTERRA apzināti neiegūst un nelūdz personas informāciju no bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Ja uzzināsim, ka ir iegūta personas informāciju no personas, kas jaunāka par 16 gadiem, šo informāciju nekavējoties izdzēsīsim. Ja uzskatāt, ka, iespējams, mums ir sniegusi personas informāciju persona, kas jaunāka par 16 gadiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@doterra.com.

Atjauninājumi Paziņojumam par privātumu

Mēs varam periodiski atjaunināt šo Paziņojumu par privātumu tiešsaistē, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu personas informācijas iegūšanas praksē. Mēs izliksim paziņojumu vietnēs, lai informētu par būtiskām izmaiņām tiešsaistes privātuma politikā, un paziņojuma augšdaļā norādīsim, kad tas pēdējo reizi atjaunināts.

Kā sazināties ar mums

Ja jums rodas jautājumi par šo Paziņojumu par privātumu tiešsaistē vai vēlaties izmantot savas datu aizsardzības tiesības, sazinieties ar uzņēmumu doTERRA vai rakstiet:

doTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

A pielikums

Šis Paziņojums par privātumu tiešsaistē attiecas uz personas informācijas apstrādi tiešsaistē saistībā ar šādām vietnēm un mobilajām lietotnēm:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeveryday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com
www.eumarketplace.doterra.com/

 

 

Izvēlēties kontinentu

Izvēlēties reģionu

Izvēlēties atrašanās vietu

Atlasiet savu valodu