Промоция Rising Leader


Изграждането на бизнес с dōTERRA никога не е било по-привлекателно! Каквито и да са Вашите настоящи обстоятелства, по-дългосрочни бизнес цели или лични мечти, тази промоция може да Ви помогне да изведете бизнеса си на следващото ниво.

Най-добрите страни на промоцията

  • Вземете до 50% по-висок основен бонус*
  • Основни изисквания: ранг и регистрации
  • Помага Ви да постигнете и поддържате ранг
  • Нова ограничена във времето изключителна промоция за Европа!

*Изчислена по квалификационен модел, рангове от Premier (Премиер) до Platinum (Платина), септември 2021 г. – август 2022 г.

Тази промоция за ограничено време Ви осигурява месечен Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус) в месеците, в които лично сте напреднали в ранг в сравнение с Вашия Base Rank (Основен ранг). Това е чудесна възможност да постигнете целите си и да увеличите доходите си.

  Minimum Fixed Primary Bonus (Минимален фиксиран основен бонус) Изисквания
Квалифициран Premier (Премиер) 600 евро + Fast Start (Бърз старт) Ранг Premier (Премиер) + 1 регистрация от минимум 100 PV
Квалифициран Silver (Сребро) 1200 евро + Fast Start (Бърз старт) Ранг Silver (Сребро) + 1 регистрация от минимум 100 PV
Квалифициран Gold (Злато) 2400 евро + Fast Start (Бърз старт) Gold (Злато) + 2 регистрации от минимум 100 PV всяка
Квалифициран Platinum (Платина) 4000 евро + Fast Start (Бърз старт) Platinum (Платина) + 2 регистрации от минимум 100 PV всяка


Еквивалентни суми на бонуса в GBP: Premier (Премиер) – 515 паунда; Silver (Сребро) – 1030 паунда; Gold (Злато) – 2065 паунда; Platinum (Платина) – 3440 паунда

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език