Kampanjen Rising Leader 


Nu har det blivit ännu mer attraktivt att bygga en dōTERRA-verksamhet! Oavsett hur dina omständigheter ser ut och vilka långsiktiga affärsmål eller personliga drömmar du har så kan den här kampanjen stötta dig när du tar din verksamhet till nästa nivå.

Kampanjens största fördelar 

  • Få upp till 50 % högre primär bonus* 
  • Grundläggande krav: rank och enrollings 
  • Hjälper dig att uppnå och behålla din rank 
  • Ny tidsbegränsad kampanj, bara för Europa! 

*Beräknat på en kvalificeringsmodell, rankerna Premier till Platinum, september 2021 – augusti 2022. 

Den här tidbegränsade kampanjen ger dig en månatlig fast primär minimibonus under de månader då du avancerar en rank jämfört med din basrank. Det är en fantastisk möjlighet att uppfylla dina mål och höja din inkomst.

  Kvalificerad Premier  Kvalificerad Silver  Kvalificerad Gold  Kvalificerad Platinum 
Fast primär minimibonus 600 € + Fast Start 1 200 € + Fast Start 2400 € + Fast Start 4 000 € + Fast Start
Krav  Premier-rank + 1 enrolling på minst 100 PV Silver-rank + 1 enrolling på minst 100 PV Gold + 2 enrollings på minst 100 PV vardera  Platinum + 2 enrollings på minst 100 PV vardera 


GBP-ekvivalenta bonusbelopp: Premier – 515 £, Silver – 1 030 £, Gold – 2 065 £, Platinum – 3 440 £ 

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk