S: Som en del av Loyalty Rewards Program måste en medlem lägga in en lojalitetsbeställning (LRP) varje månad för att behålla sin inkomstprocent. I dagsläget påverkas inte procenten om medlemmen inte lägger in en lojalitetsbeställning. Men från och med november 2022 gäller följande: medlemmar måste varje månad i följd behandla en lojalitetsbeställning (LRP) på minst 1 PV – annars återställs deras LRP-inkomstprocent automatiskt till 10 %.
S: Vi kommer att börja granska inkommande lojalitetsbeställningar från och med den 1 november 2022. Den automatiska återställningen av LRP-inkomstprocent sker den första dagen i varje månad, med start den 1 december 2022. Detta innebär att våra medlemmar från och med november 2022 måste lägga in beställningar kontinuerligt, varje månad i följd, för att behålla inkomstprocenten.
S: Villkoren för Loyalty Rewards Program gäller för alla Loyalty Rewards-deltagare.
S: Loyalty Rewards-inkomstprocenten återställs till 10 % för dem som inte har en kvalificerande lojalitetsbeställning (LRP) på 1 PV eller mer. Poäng som har ackumulerats fram till denna punkt berörs inte.
S: I dagsläget skickas ingen information till en medlems enroller om medlemmens belöningsprocent återställs. Vi fortsätter att undersöka om detta alternativ kan bli aktuellt i framtiden.
S: Det kan finnas flera skäl till att en medlem missar att lägga in sin lojalitetsbeställning (LRP), och därför är det inte säkert att hen aviseras. Medlemmar får till exempel ett e-postmeddelande när en kreditkortsbetalning misslyckats, men om orsaken till att de missar en beställning inte har med betalningen att göra kan det hända att de inte aviseras. Vi rekommenderar alltid att man kontrollerar all beställningsinformation för att säkerställa att samtliga uppgifter är uppdaterade och beställningar kan behandlas som vanligt.
S: Under exceptionella omständigheter kan en medlems tidigare inkomstprocent återställas. Detta är dock något som kommer att bli föremål för granskning från fall till fall, och några garantier för att återställning sker ges inte. Vår kundtjänst kan bistå med information om huruvida en medlem kan vara aktuell för detta.
S: Ja. Mallarna raderas inte, och därför kommer du även fortsättningsvis att se deras nästa schemalagda körningsdatum.
S: Medlemmar som behöver hjälp med att korrigera ett misstag som gäller deras procent kan kontakta vår kundtjänst eller sin Account Manager och be om hjälp.
S: Du kan meddela medlemstjänsten eller din Account Manager i förhand om du planerar att hoppa över en lojalitetsbeställning (LRP) under en viss månad, men din inkomstprocent kommer trots detta att ändras och återställas till 10 % följande månad.
S: Så länge din lojalitetsbeställning (LRP) har behandlats under månaden och dōTERRA Europe mottar din betalning före den 10:e i följande månad behåller du din inkomstprocent. Om du till exempel behandlar en beställning den 25 april, men om vi inte mottar din banköverföring förrän den 5 maj, kommer din belöningsprocent att återställas till 10 % den 1 maj, men den korrigeras från den 11 maj.
S: Nej. Vi har nyligen börjat radera LRP-mallar som bedömts vara inaktiva. En mall blir inaktiv om den varken har betalats eller behandlats under en fastställd tidsperiod. Observera: även om detta projekt börjar vid samma tidpunkt och också är relaterat till Loyalty Rewards Program så är det ett annat initiativ som är skiljt från uppdateringen av inkomstprocenten.

S: dōTERRA Loyalty Rewards Program (LRP) är ett program som ger dig lojalitetspoäng på köpet när du gör sina månatliga inköp. När du deltar i Loyalty Rewards Program tjänar du omedelbart lojalitetspoäng som kan användas som kontanter för att köpa dōTERRA-produkter. Ju längre du deltar, desto fler lojalitetspoäng kan du tjäna – upp till 30 %!

Läs mer om Loyalty Rewards Program (LRP)

S: Som medlem i Loyalty Rewards Program får du poäng som du kan lösa in mot produkter du får på köpet. Dessutom kvalificerar du dig för månadens produkt om du lägger en lojalitetsbeställning på totalt 125 PV eller mer, mellan den 1:e och 15:e i månaden. Månadens produkt är en permanent kampanj där du kan få en ny produkt på köpet varje månad! Som medlem i Loyalty Rewards Program finns det dessutom andra provisionsmöjligheter du kan kvalificera dig för.

 • Utan krångel och med automatisk leverans av de dōTERRA-produkter som du använder varje månad
 • Få upp till 30 % av PV-värdet för din månatliga Loyalty Order (LRP) i lojalitetspoäng.
 • Lös in dina lojalitetspoäng mot dōTERRA-produkter.
 • Du kan ändra din Loyalty Order (LRP) fram till dagen före ditt månatliga leveransdatum.
 • Ett smidigt sätt att uppfylla kvalificeringskrav både för månads-PV och bonus.
 • Ett kraftfullt lojalitetsincitament för nya Wellness Advocates och Wholesale Customers som du sponsrar personligen.
 • Visa och använd lojalitetspoäng online på shop.doterra.com
 • Lojalitetsbeställningar (LRP) kan ställas in för leverans vilken dag som helst mellan den 1:e och 28:e i månaden.

Om du inte behandlar en lojalitetsbeställning (LRP) under en viss månad kommer din inkomstprocent automatiskt att återställas till 10 %.

Samtliga beställningar där du använder dina lojalitetspoäng inkluderar en hanteringsavgift som uppgår till 2 euro (exklusive moms).

S: Nya Wellness Advocates eller Wholesale Customers som köper ett Natural Solutions Kit inom 30 dagar efter att de har enrollats och lägger en lojalitetsbeställning (LRP) på 100 PV följande månad* får följande:

 • 100 lojalitetspoäng
 • Inledande LRP-procent på 15 %

Nya Wellness Advocates eller Wholesale Customers som köper en Essential Oil Collection Kit under sina 30 första dagar och lägger en lojalitetsbeställning (LRP) på 100 PV följande månad* får följande:

 • 200 lojalitetspoäng
 • Inledande LRP-procent på 20 %

Nya Wellness Advocates eller Wholesale Customers som köper ett Business Leader Kit inom de första 30 dagarna och lägger en lojalitetsbeställning på 100 PV följande månad* får följande:

 • 400 lojalitetspoäng
 • Inledande LRP-procent på 25 %

* Lojalitetspoäng kan lösas in 60 dagar efter enrollning. Om LRP avbryts innan 60 dagar har gått får inte den nya Wellness Advocate eller Wholesale Customer de intjänade lojalitetspoängen.

Endast nya Wellness Advocates eller Wholesale Customers som köper dessa enrollningskit kvalificeras för Loyalty Rewards Fast Track Program. Enrollningsbeställningar av typen Loyalty Rewards Fast Track är inte lojalitetsbeställningar (LRP) och räknas inte för Power of 3-bonusar eller andra LRP-fördelar.

S: Villkoren i sin helhet för Loyalty Rewards Program finns i Loyalty Rewards Program-flygbladet..
S: Klicka här för mer information om hur du ändrar din lojalitetsbeställning (LRP) och behandlar beställningar..
S: Ja. Loyalty Rewards Program kräver att medlemmar behandlar en beställning på minst 1 PV varje månad i följd för att behålla sin aktuella procentsats för intjänande av lojalitetspoäng.

S: Ja. Du kan behandla standardbeställningar via din kundvagn. Om du har en aktiv lojalitetsbeställning (LRP) kommer din standardbeställning automatiskt att uppgraderas till en engångslojalitetsbeställning.

Läs mer om engångslojalitetsbeställningar

S: Kontakta medlemstjänst som hjälper dig om du har problem med din lojalitetsbeställning (LRP).

S: De vanligaste orsakerna till att en LRP inte har behandlats är:

 • behandlingsdatumet är inställt på ett datum i framtiden
 • det finns en eller flera artiklar i din lojalitetsbeställning (LRP) som inte är tillgängliga
 • det finns en eller flera artiklar med inaktuella/felaktiga SKU-nummer
 • din lojalitetsbeställning (LRP) har redan behandlats under innevarande månad
 • det gjordes ett försök att behandla din lojalitetsbeställning (LRP) men betalningen avvisades.

S: Om du returnerar din lojalitetsbeställning (LRP) tas poängen du tjänat in bort från ditt konto.

Om du behandlar ett byte returneras poängen du tjänade på den ursprungliga beställningen.

S: Ja. Om du inte lägger in en lojalitetsbeställning (LRP) i slutet på varje månad i följd kommer din inkomstprocent automatiskt att återställas till 10 %. Dina ackumulerade poäng påverkas inte.

Behöver du hjälp?

VANLIGA FRÅGOR Kontakt

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk