Като част от Програмата за лоялност всеки член трябва да прави поръчка за лоялност (LRP) всеки месец, за да поддържа своя процент на приходите. Понастоящем, ако не е направена поръчка за лоялност, процентът не се влияе. От ноември 2022 г. ако даден член не обработва поръчка за лоялност (LRP) от 1 PV или повече на последователна месечна база, неговият процент на приходите от LRP ще бъде автоматично зададен на 10%.
Ще започнем да наблюдаваме правенето на поръчки за лоялност от 1 ноември 2022 г. Автоматичното задаване на процентите на приходите от LRP се извършва на първо число всеки месец, считано от 1 декември 2022 г. Това означава, че всеки член ще трябва да прави поръчка всеки месец след ноември 2022 г., за да запази процента на приходите си.
Всички участници в Програмата за лоялност са обект на всички нейни правила и условия.
Процентът на приходите от Програмата за лоялност на хората без отговаряща на условията поръчка за лоялност (LRP) от 1 PV или повече ще бъде зададен на 10%. Всички точки, натрупани до този момент, няма да бъдат засегнати.
В момента не се изпраща съобщение до регистратора на даден член, когато процентът на наградите на съответния член се нулира. Продължаваме да проучваме приложимостта на тази опция за в бъдеще.
Възможно е да има различни причини даден член да пропусне да направи своята поръчка за лоялност (LRP), така че невинаги може да бъде уведомен. Например членовете получават имейл при неуспешно плащане с кредитна карта, но е възможно да не бъдат уведомени, ако причината да пропуснат поръчка не е свързана с плащане. Винаги препоръчваме редовно да проверявате цялата информация за поръчките, за да сте сигурни, че всички подробности са актуални и поръчките могат да се обработват по обичайния начин.
При изключителни обстоятелства възстановяването на предишния процент на приходите на даден член може да е възможно, но това ще се преценява за всеки отделен случай и не може да бъде гарантирано. Отдел „Обслужване на клиенти“ ще може да Ви посъветва дали даден член отговаря на условията за разглеждане.
Да, тъй като шаблоните не се изтриват, ще продължите да виждате следващата им насрочена дата за „изпълнение“.
Членове, които се нуждаят от помощ за коригиране на грешка с техния процент, могат да се обърнат за съдействие към отдел „Обслужване на клиенти“ или към своя акаунт мениджър. 
Можете да уведомите отдел „Обслужване на клиенти“ или Вашия акаунт мениджър предварително, ако планирате да пропуснете поръчка за лоялност (LRP) през даден месец, но процентът на приходите Ви все пак ще бъде обект на промяна и по подразбиране ще бъде 10% на следващия месец.
Ако Вашата поръчка за лоялност (LRP) е обработена в рамките на месеца и ако doTERRA Europe получи плащането Ви преди 10-то число на следващия месец, Вашият процент на приходите ще се запази. Например ако обработите поръчка на 25 април, но ние не получим плащането Ви с банков превод до 5 май, Вашият процент на приходите от награди ще бъде зададен на 10% на 1 май, но ще бъде възстановен от 11 май.
Не. Наскоро започнахме да изтриваме шаблони за LRP, които са класифицирани като неактивни. Шаблонът става неактивен, когато е останал неплатен и необработен за определен период от време. Въпреки че този проект ще започне по същото време и също е свързан с Програмата за лоялност, имайте предвид, че това е различна инициатива, която е отделна от актуализацията на процента на приходите.

Програмата за лоялност (LRP) на doTERRA е програма, която предоставя безплатни точки за лоялност срещу месечни поръчки. Като участник в Програмата за лоялност (LRP), веднага ще спечелите точки за лоялност, които могат да се използват вместо пари при закупуване на продукти на dōTERRA. Колкото по-дълго участвате, толкова повече точки за лоялност можете да спечелите – до 30%!

Научете повече за Програмата за лоялност (LRP)

Като член на Програмата за лоялност ще получавате точки, които можете да осребрите за безплатен продукт. Освен това, ако направите единична поръчка за лоялност (LRP) на обща стойност 125 PV или повече между 1-во и 15-о число, Вие ще отговорите на условията за продукт на месеца. Продукт на месеца е постоянна промоция с нов безплатен продукт всеки месец! Като член на Програмата за лоялност можете също така да отговорите на условията за още възможности за комисионна.

 • Безпроблемно, автоматично доставяне на продуктите на doTERRA, които използвате всеки месец
 • Вземете до 30% от стойността на PV на Вашата месечна поръчка за лоялност (LRP) като точки за лоялност.
 • Осребрете Вашите точки за лоялност срещу продукти на dōTERRA.
 • Имате свободата да променяте Вашата поръчка за лоялност (LRP) до деня преди Вашата месечна дата на изпращане.
 • Това е удобен начин да покриете изискванията за квалифициране за бонус и месечен PV.
 • Добър стимул за лоялност за нови Wellness Advocates (Консултанти) и Wholesale Customers (Клиенти), които лично Вие спонсорирате.
 • Вижте и използвайте точките за лоялност онлайн на shop.doterra.com
 • Можете да настроите поръчките за лоялност (LRP) за изпращане всеки ден между 1-во и 28-о число на месеца.

Ако не обработите поръчка за лоялност (LRP) през даден месец, процентът на приходите Ви ще бъде автоматично зададен по подразбиране на 10%.

Всички поръчки, при които използвате Вашите точки от награди, ще включват такса за обработка от 2 £/€ (цена без ДДС).

Нови Wellness Advocates (Уелнес консултанти) или Wholesale Customers (Клиенти), които закупят Natural Solutions Kit (комплект) в рамките на 30 дни след регистрация и направят поръчка за лоялност (LRP) на стойност 100 PV за следващия месец*, ще получат:

 • 100 точки за лоялност
 • Начален LRP (Програма за лоялност) процент от 15%

Нови Wellness Advocates (Уелнес консултанти) или Wholesale Customers (Клиенти), които закупят Essential Oil Collection Kit (комплект) в рамките на 30 дни след регистрация и направят поръчка за лоялност (LRP) на стойност 100 PV за следващия месец*, ще получат:

 • 200 точки за лоялност
 • Начален LRP (Програма за лоялност) процент от 20%

Нови Wellness Advocates (Уелнес консултанти) или Wholesale Customers (Клиенти), които закупят Business Leader Kit (комплект) в рамките на 30 дни след регистрация и направят поръчка за лоялност на стойност 100 PV за следващия месец*, ще получат:

 • 400 точки за лоялност
 • Начален LRP (Програма за лоялност) процент от 25%

*Точките за лоялност ще подлежат на осребряване 60 дни след регистрация. Ако отказът от Програмата за лоялност (LRP) настъпи преди тези 60 дни, новият Wellness Advocate (Уелнес консултант) или Wholesale Customer (Клиент) няма да получи точките за лоялност.

Само нови Wellness Advocates (уелнес консултанти) или Wholesale Customers (клиенти), които закупят конкретно тези регистрационни пакети, се класират за участие в Програмата за лоялност „Fast Track” (Loyalty Rewards Fast Track). Поръчките при записване в Програмата за лоялност „Fast Track” (Loyalty Rewards Fast Track) са различни от поръчките за лоялност (LRP) и няма да се смятат за Power of 3 Bonus (бонус „Силата на тройката“) или други преимущества на Програмата за лоялност (LRP).

За да видите всички правила и условия на Програмата за лоялност, моля, вижте листовката за съответната Програма. Брошура за Програмата за лоялност.
За да научите повече за това как да правите промени по Вашата поръчка за лоялност (LRP) и да обработвате поръчки, моля, натиснете тук.
Да. За Програмата за лоялност е необходимо членовете да обработват поръчка от 1 PV или повече на последователна месечна база, за да запазят процента, на който в момента печелят точки от награди.

Да. Можете да обработвате стандартни поръчки с помощта на Вашата количка. Ако имате активна поръчка за лоялност (LRP), Вашата стандартна поръчка ще бъде автоматично надградена на еднократна поръчка за лоялност.

Научете повече за еднократните поръчки за лоялност

Моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ за помощ по всякакви въпроси относно Вашата поръчка за лоялност (LRP).

Основните причини, поради които LRP не е обработена, са:

 • Датата на обработка е настроена за бъдеща дата.
 • Има един или повече продукти във Вашата поръчка за лоялност (LRP), които не са налични.
 • Има един или повече продукти, които имат неактуален/грешен баркод.
 • Вашата поръчка за лоялност (LRP) вече е обработена през текущия месец.
 • Има опит за обработка на Вашата поръчка за лоялност (LRP), но плащането е отхвърлено.

Ако върнете Вашата поръчка за лоялност (LRP), точките, които сте спечелили, ще бъдат премахнати от Вашия акаунт.

Ако обработите замяна, точките, спечелени при първоначалната Ви поръчка, ще бъдат върнати.

Да. Ако не направите поръчка за лоялност (LRP) до края на всеки месец, Вашият процент на приходите ще бъде автоматично зададен по подразбиране на 10%. Вашите натрупани точки няма да бъдат засегнати.

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език