dōTERRA program vernostných odmien (LRP) Často kladené otázky


O: V rámci programu vernostných odmien musí člen každý mesiac zadať vernostnú objednávku (LRP), aby si udržal svoju percentuálnu prahovú hodnotu zárobkov. V súčasnosti platí, že ak sa vernostná objednávka nezadá, nebude to mať vplyv na jeho percentuálnu prahovú hodnotu zárobkov. Od novembra 2022 platí, ak člen nespracuje vernostnú objednávku (LRP) v hodnote 1 PV alebo viac v po sebe nasledujúcich mesiacoch, jeho percentuálna prahová hodnota zárobkov LRP sa automaticky znovu nastaví na 10 %.
O: Zadávanie vernostných objednávok začneme sledovať od 1. novembra 2022. Automatické znovunastavenie percentuálnej prahovej hodnoty zárobkov LRP sa uskutočňuje v prvý deň každý mesiac so začiatkom od 1. decembra 2022. Znamená to, že člen bude musieť od novembra 2022 zadať objednávku každý po sebe nasledujúci mesiac, aby si udržal svoju percentuálnu prahovú hodnotu zárobkov.
O: Na všetkých účastníkov vernostných odmien sa vzťahujú podmienky programu vernostných odmien.
O: Tí, ktorí nemajú kvalifikačnú vernostnú objednávku (LRP) v hodnote 1 PV alebo viac, budú mať svoje percentuálne prahové hodnoty zárobkov znovu nastavené na 10 %. Všetky body získané do tohto momentu tým nebudú ovplyvnené.
O: Momentálne sa registrátorovi člena nezasiela žiadne oznámenia, keď sa percentá zárobku člena znova nastavujú. Budeme pokračovať v skúmaní použiteľnosti tejto možnosti do budúcna.
O: Môžu existovať rôzne dôvody, ak člen zmešká zadať svoju vernostnú objednávku (LRP), preto nemusí byť o tom vždy informovaný. Členovia napríklad dostanú e-mail, ak zlyhala platba kreditnou kartou, ale nemusia byť informovaní, ak nebudú dôvodom zmeškania ich objednávky okolnosti súvisiace s platbou. Vždy odporúčame pravidelne kontrolovať všetky informácie v objednávke s cieľom zaistiť, že sú všetky údaje aktuálne a objednávky sa môžu spracovať ako zvyčajne.
O: Vo výnimočných prípadoch môže byť obnovenie percentuálnej prahovej hodnoty zárobkov člena možné, bude sa to však posudzovať podľa konkrétneho prípadu a nie je to možné garantovať. Zákaznícky servis bude vedieť informovať, či má člen nárok na zváženie.
O: Áno, keďže šablóny sa nemažú, naďalej budete vidieť ich najbližšie naplánovaný deň „spustenia“.
O: Členovia, ktorí potrebujú pomoc s opravou chyby, čo sa týka ich percentuálnej prahovej hodnoty, sa môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc na zákaznícky servis alebo na svojho account manažéra. 
O: Zákaznícky servis alebo vášho account manažéra môžete informovať vopred, ak máte v pláne preskočiť vernostnú objednávku (LRP) v akýkoľvek z daných mesiacov, percentuálna prahová hodnota vašich zárobkov bude však stále predmetom zmeny a nasledujúci mesiac sa zníži na 10 %.
O: Pokiaľ sa vaša vernostná objednávka (LRP) spracuje v priebehu mesiaca a doTERRA Europe dostane vašu platbu do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, zachová sa percentuálna prahová hodnota vašich zárobkov. Ak napríklad spracujete objednávku 25. apríla, ale my nedostaneme vašu platbu bezhotovostným prevodom do 5. mája, percentuálna prahová hodnota vašich zárobkov bude 1. mája znova nastavená na 10 %, ale od 11 mája bude obnovená.
O: Nie. Prednedávnom sme začali mazať šablóny LRP, ktoré sa zaraďujú medzi neaktívne. Šablóna sa stane neaktívnou, keď zostane neuhradená a nespracovaná v priebehu stanoveného obdobia. Napriek tomu, že tento projekt začne v rovnakom čase a súvisí tiež s programom vernostných odmien, všimnite si, že ide o odlišnú iniciatívu, ktorá je oddelená od aktualizácie percentuálnej prahovej hodnoty zárobkov.

O: doTERRA program vernostných odmien (LRP) je program, ktorým sa poskytujú zdarma vernostné body za mesačné nákupy. Ako účastník programu vernostných odmien budete okamžite zarábať vernostné body, ktoré môžete použiť ako hotovosť na nákup produktov dōTERRA. Čím dlhšie sa zúčastňujete, tým viac vernostných bodov môžete získať – až do 30 %!

Získajte viac informácií o programe vernostných odmien (LRP)

O: Ako člen programu vernostných odmien budete získavať body, ktoré môžete vymieňať za produkty zdarma. A navyše, pri zadaní jednej vernostnej objednávky (LRP) v celkovej hodnote 125 PV alebo viac v období od 1. do 15. dňa v mesiaci sa kvalifikujete na produkt mesiaca. Produkt mesiaca je stála akcia s novým produktom zdarma každý mesiac! Ako člen programu vernostných odmien sa môžete tiež kvalifikovať na viac príležitostí získať provízie.

 • Bez obáv, automatické odosielanie produktov dōTERRA, ktoré využívate mesačne
 • Získajte zľavu až 30 % z hodnoty PV vašej mesačnej vernostnej objednávky (LRP) vo vernostných bodoch.
 • Vymeňte vaše vernostné body za produkty dōTERRA
 • Vašu vernostnú objednávku (LRP) môžete bez obmedzení zmeniť až do dňa pred vašim mesačným dátumom odoslania.
 • Pohodlný spôsob ako splniť mesačné PV a požiadavky na kvalifikáciu na bonus.
 • Silný vernostný stimul pre nových wellness konzultantov a veľkoobchodných zákazníkov, ktorých osobne sponzorujete
 • Pozrite si a použite body za vernostné odmeny online na stránke shop.doterra.com
 • Odosielanie vernostných objednávok (LRP) si môžete nastaviť na ktorýkoľvek deň od 1. do 28. dňa v mesiaci.

Ak vašu vernostnú objednávku (LRP) nespracujete v žiadnom z uvedených mesiacov, percentuálna prahové hodnota vašich zárobkov sa automaticky nastaví na predvolenú výšku 10 %.

Všetky objednávky využívajúce vaše body za odmenu budú zahŕňať poplatok za spracovanie 2 GBP/EUR (cena bez DPH).

O: Noví wellness konzultanti alebo veľkoobchodní zákazníci, ktorí si kúpia balík prírodných riešení do 30 dní od svojej registrácie a zadajú vernostnú objednávku za 100 PV, získajú nasledujúci mesiac*:

 • 100 vernostných bodov
 • počiatočné percento LRP na úrovni 15 %

Noví wellness konzultanti alebo veľkoobchodní zákazníci, ktorí si kúpia balík kolekcie esenciálnych olejov v priebehu svojich prvých 30 dní a zadajú vernostnú objednávku (LRP) za 100 PV, získajú nasledujúci mesiac*:

 • 200 vernostných bodov
 • počiatočné percento LRP na úrovni 20 %

Noví wellness konzultanti alebo veľkoobchodní zákazníci, ktorí si kúpia podnikateľský balík v priebehu svojich prvých 30 dní a zadajú vernostnú objednávku za 100 PV, získajú nasledujúci mesiac*:

 • 400 vernostných bodov
 • počiatočné percento LRP na úrovni 25 %

* Vernostné body je možné čerpať po uplynutí 60 dní od dátumu registrácie. Ak bude LRP zrušený skôr ako uplynie 60 dní, nový wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník nezíska pridelené vernostné body.

Iba začínajúci wellness konzultanti alebo veľkoobchodní zákazníci, ktorí si zakúpia tieto konkrétne registračné balíky, sa kvalifikujú do programu Fast Track vernostných odmien. Registračné objednávky programu Fast Track vernostných odmien nie sú vernostné objednávky (LRP) a nebudú sa počítať do bonusov Power of 3 alebo do iných výhod LRP.

O: Ak si chcete pozrieť podmienky programu vernostných odmien, pozrite si leták programu vernostných odmien.
O: Ak sa chcete dozvedieť viac o vykonávaní zmien na vašej vernostnej objednávke (LRP) a v spôsobe spracovania objednávok, kliknite tu.
O: Áno. V rámci programu vernostných odmien sa vyžaduje, že členovia musia spracovávať objednávku s hodnotou 1 PV alebo viac v po sebe nasledujúcich mesiacoch, aby si udržali percento, pri ktorom v súčasnosti získavajú body za odmenu.

O: Áno. Štandardné objednávky môžete spracovať pomocou vášho košíka. Ak máte aktívnu vernostnú objednávku (LRP), vaša štandardná objednávka automaticky postúpi na úroveň jednorazovej vernostnej objednávky.

Zistite viac o jednorazových vernostných objednávkach

O: Obráťte sa na zákaznícky servis a požiadajte o akúkoľvek pomoc pri problémoch s vašou vernostnou objednávkou (LRP).

O: Najväčšie dôvody, prečo sa objednávka LRP nespracuje, sú:

 • Dátum spracovanie je nastavený na dátum v budúcnosti.
 • Na vašej vernostnej objednávke (LRP) sa nachádza jedna alebo viacero položiek, ktoré nie sú k dispozícii.
 • Nachádza sa tam jedna alebo viacero položiek, ktoré majú staré/nesprávne číslo SKU.
 • Vaša vernostná objednávka (LRP) sa už v priebehu aktuálneho mesiaca spracovala.
 • Už prebehol pokus o spracovanie vašej vernostnej objednávke (LRP), ale platba bola zamietnutá.

O: Ak vrátite vašu vernostnú objednávku (LRP), body, ktoré ste získali, budú z vášho účtu odstránené.

Ak vykonáte výmenu, body, ktoré ste získali v rámci vašej pôvodnej objednávky, sa vrátia.

O: Áno. Ak vašu vernostnú objednávku (LRP) nezadáte do konca každého z po sebe nasledujúcich mesiacov, percentuálna prahové hodnota vašich zárobkov sa automaticky nastaví na predvolenú výšku 10 %. Na vaše získané body to nebude mať vplyv.

Potrebujete pomôcť?

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Kontakt

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk