dōTERRA program vernostných odmien (LRP) Často kladené otázky


DoTERRA program vernostných odmien slúži členom tak, že im pomáha získavať vernostné body, ktoré môžu uplatniť za produkty doTERRA zdarma. Čím dlhšie sa zúčastňujete, tým viac bodov môžete získať, čo vedie k ďalším odmenám!
 • Bez obáv, automatické odosielanie produktov dōTERRA, ktoré využívate mesačne.
 • Získajte až 30 % z hodnoty osobného objemu (PV) vašej mesačnej vernostnej objednávky (LRP) vo vernostných bodoch.
 • Produkt mesiaca ZDARMA - aby ste sa kvalifikovali, zadajte jednu vernostnú objednávku (LRP) v celkovej hodnote 125 PV alebo viac v období od 1. do 15. dňa v mesiaci.
 • Vašu vernostnú objednávku (LRP) môžete bez obmedzení zmeniť až do dňa pred vašim mesačným dátumom odoslania.
 • Pohodlný spôsob ako splniť mesačné PV a požiadavky na kvalifikáciu na bonus.
 • Silný stimul pre nových wellness konzultantov a veľkoobchodných zákazníkov.
 • Získajte bonusové body z odoslania každej objednávky, ktorú zadáte online.
 • Majte prístup k exkluzívnym balíčkom, zľavám a iným akčným ponukám.
Uplatnite si svoje vernostné body na produkty doTERRA tak, že k ním budete mať prístup na stránke shop.doterra.com. Aby ste si uplatnili svoje body, jednoducho vyberte možnosť „Použiť vaše body za odmenu“, aby ste si vybrali produkty, ktoré chcete a koľko by ste si želali uplatniť v rámci vernostných bodov..
Ak sa chcete dozvedieť viac o vykonávaní zmien na vašej vernostnej objednávke (LRP) a v spôsobe spracovania objednávok, kliknite tu.
Ak si chcete pozrieť kompletné podmienky programu vernostných odmien, pozrite si informácie o podmienkach na tejto webovej stránke.
Získate až 30 % z hodnoty osobného objemu (PV) vašej mesačnej vernostnej objednávky (LRP) vo vernostných bodoch: 1. – 3. mesiac, 10 %; 4- – 6. mesiac, 15 %; 7. – 9. mesiac, 20 %; 10. – 12. mesiac, 25 %; 13. mesiac a viac, 30 %. Pre úplné informácie pozri podmienky.
Áno, musíte si udržiavať mesačnú vernostnú objednávku (LRP) v hodnote 1 PV alebo viac v priebehu po sebe idúcich mesiacov s cieľom kvalifikovať sa na každé percentuálne zvýšenie vernostných bodov. V opačnom prípade vaša percentuálna prahová hodnota LRP automaticky klesne na 10 %. 
Odpoveď: Áno. Štandardné objednávky môžete spracovať. Ak máte aktívnu vernostnú objednávku (LRP), vaša štandardná objednávka sa automaticky aktualizuje na jednorazovú vernostnú objednávku. Zistite viac o jednorazových vernostných objednávkach
Obráťte sa na európsky zákaznícky servis a požiadajte o akúkoľvek pomoc s vašou vernostnou objednávkou (LRP).
Najväčšie dôvody, prečo sa vernostná objednávka (LRP) nespracovala, sú:
 • Dátum spracovanie je nastavený na dátum v budúcnosti.
 • Na vašej vernostnej objednávke (LRP) sa nachádza jedna alebo viacero položiek, ktoré nie sú k dispozícii.
 • Nachádza sa tam jedna alebo viacero položiek, ktoré majú staré/nesprávne číslo SKU.
 • Vaša vernostná objednávka (LRP) sa už v priebehu aktuálneho mesiaca spracovala.
 • Už prebehol pokus o spracovanie vašej vernostnej objednávky (LRP), ale platba bola zamietnutá.
Ak vrátite vašu vernostnú objednávku (LRP), body, ktoré ste získali, budú z vášho účtu odstránené. Ak vykonáte výmenu, body, ktoré ste získali v rámci vašej pôvodnej objednávky, sa vrátia.
Keďže môže existovať množstvo dôvodov na zmeškanie vernostnej objednávky (LRP), nie vždy o nich budete informovaný. Napríklad dostanete upozornenie e-mailom, že platba kreditnou kartou sa nepodarila, ale nemusíte byť informovaní, či omeškaná objednávka nesúvisí s platbou. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne kontrolovali informácie o objednávkach. Zabezpečíte tak, aby boli všetky údaje aktuálne a uľahčíte ich bezproblémové spracovanie.
Vo výnimočných prípadoch môže byť obnovenie vašej percentuálnej prahovej hodnoty zárobkov možné, bude sa to však posudzovať podľa konkrétneho prípadu a nie je to možné garantovať. Európsky zákaznícky servis bude vedieť informovať, či má člen nárok na zváženie.
Áno, budete môcť vidieť ich najbližšie naplánovaný deň „spustenia“.
Ak potrebujete pomoc s opravou chyby, čo sa týka vašej percentuálnej prahovej hodnoty, obráťte sa na európsky zákaznícky servis alebo ak ste na pozícii Striebro a vyššej, môžete sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na svojho account manažéra.
Možno ste počuli pojem „šablóna“. Je to jednoducho stránka, kde sa vaša pôvodná objednávka vytvára a aktualizuje. Mesačná vernostná objednávka je výsledná objednávka, ktorá sa vám odosiela na základe informácií uložených v šablóne.
Ak sa šablóna vernostnej objednávky (LRP) zaradí medzi neaktívne, bude vymazaná. Šablóna sa stane neaktívnou, ak ste nezaplatili za objednané produkty alebo nebola spracovaná v priebehu stanoveného obdobia. Všetky nepoužite vernostné body budú taktiež vymazané.
Noví wellness konzultanti alebo veľkoobchodní zákazníci, ktorí si kúpia jeden z troch balíkov uvedených nižšie ako svoju registračnú objednávku a zároveň nasledujúci mesiac* zadajú vernostnú objednávku za 100 PV, budú mať nárok získať tieto výhody:
Balík prírodných riešení
 • 100 bonusových vernostných bodov 
 • počiatočné percento LRP na úrovni 15 %
Balík kolekcie esenciálnych olejov
 • 200 bonusových vernostných bodov 
 • počiatočné percento LRP na úrovni 20 % 
Podnikateľský balík
 • 400 bonusových vernostných bodov 
 • počiatočné percento LRP na úrovni 25 % 

* Bonusové vernostné body sa pridajú na účet po uplynutí 60 dní od registrácie, ak sú splnené všetky kvalifikácie.

Iba začínajúci wellness konzultanti alebo veľkoobchodní zákazníci**, ktorí si zakúpia tieto konkrétne registračné balíky, sa kvalifikujú do programu vernostných odmien.

**Ak sa novo registrovaný wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník nezaregistruje s kvalifikačným balíkom Fast Track, ale želá si zúčastniť sa programu Fast Track, je možné urobiť výnimku do prvých 30 dní od registrácie. Pre ďalšie informácie sa obráťte na zákaznícky servis.

Potrebujete pomôcť?

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Kontakt

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk