• PV znamená osobný objem.
 • Takmer všetky produkty majú hodnotu PV.
 • Takmer všetky produkty majú hodnotu výberom za body.
 • PV nie je to isté ako body. Ak má produkt PV, ten bude pravdepodobne iný ako jeho hodnota výberom za body.
 • Odosielanie vernostných objednávok (LRP) si môžete naplánovať na ktorýkoľvek deň od 1. do 28. dňa v mesiaci.
 • Produkty na našej vernostnej objednávke (LRP) môžete zmeniť až do dňa pred vašim plánovaným mesačným dátumom odoslania.
 • Aby ste získali vernostné body, vaša objednávka musí mať aspoň hodnotu 50 PV.
 • Je stanovený limit jeden produkt mesiaca za mesiac na účet. Ak zadáte viac ako jednu objednávku (ktorá sa spracuje do 15. dňa v mesiaci vrátane), pošleme vám len jeden produkt mesiaca. Ak nastavíte spracovanie vašej vernostnej objednávky (LRP) po 15. dni v mesiaci, nezískate produkt mesiaca.
 • Welness konzultanti – aby ste získali bonus Fast Start, musíte každý mesiac zadať vernostnú objednávku (LRP) (samostatnú alebo kombinovanú) v hodnote 100 PV plus zabezpečiť, aby ste mali produkty s celkovou hodnotou 100 PV alebo viac uložené vždy na vašej „šablóne“.
 • Šablóna je stránka, ktorá sa generuje a aktualizuje, keď vytvoríte svoju vernostnú objednávku (LRP) pridaním/úpravou produktov. Mesačná vernostná objednávka (LRP) je výsledná objednávka, ktorá sa vám odosiela na základe informácií uložených v šablóne. Každá časť tohto procesu sa rozlišuje iným číslom: číslo vernostnej objednávky (LRP) a číslo mesačnej vernostnej objednávky (LRP).
 • Na stránke s účtom sa zobrazia vernostné body a body v rámci odmien za dopravu spoločne celkom (body za odmenu) pod záhlavím „Moje odmeny“ a „Body za odmenu“.
 • Na všetky produkty nie je možné si uplatniť vernostné body. Produkty, na ktoré si možno uplatniť body, spolu s ich bodovu hodnotou, nájdete v cenníku produktov.
 • Vernostné body a body v rámci odmien za dopravu získané každý mesiac sa pridajú na váš účet po 15. dni nasledujúceho mesiaca.
 • Objednávky v hodnote aspoň 1 PV* uchovajú jednak percentuálnu prahovú hodnotu LRP a vaše predtým získané vernostné body.
 • Čo sa týka vernostných bodov, neexistuje maximum, ktoré môžete naakumulovať za mesiac.
 • Vernostné body a body v rámci odmien za dopravu vypršia 12 mesiacov od dátumu vydania.
 • Bude sa uplatňovať poplatok za spracovanie vo výške 2,00 GBP alebo 2,00 EUR vrátane DPH na všetky objednávky používajúce vaše vernostné body. Taktiež sa budú uplatňovať poplatky za odosielanie a manipuláciu.
 • Ak používate vernostné body, musíte mať dostatok bodov na pokrytie celej hodnoty produktu výberom za body. Ak si kupujete aj niečo iné, hodnota produktu, na ktorý miniete svoje vernostné body, sa nebude rátať do celkového PV vašej objednávky.
 • Vernostné body nemajú žiadnu hodnotu pri výmene za hotovosť a nedajú sa preniesť.
 • Produkty zakúpené za vernostné body nie sú určené na ďalší predaj.
 • Pozrite si a použite vernostné body online na shop.doterra.com
 • Získajte späť až 30 % z hodnoty osobného objemu (PV) vašej mesačnej vernostnej objednávky (LRP) vo vernostných bodoch – až do 30 % po 13 mesiacoch a viac.
 • Vernostné objednávky (LRP) za 50 PV a viac na jednu objednávku vás budú kvalifikovať na zvýšenie vašej percentuálnej prahovej hodnoty LRP.
 • Musíte si udržiavať mesačnú vernostnú objednávku (LRP) v hodnote 1 PV alebo viac v priebehu po sebe idúcich mesiacov s cieľom kvalifikovať sa na každé zvýšenie percentuálnej prahovej hodnoty vernostných bodov. V opačnom prípade vaša percentuálna prahová hodnota LRP automaticky klesne na 10 %.
 • Získaná percentuálna prahová hodnota bude rásť po 4. a 7. mesiaci. Vyplatenie vernostných bodov vychádza z percent za predošlé mesiace, ktoré ste získali v týchto mesiacoch.
 • Keď zrušíte svoju vernostnú objednávku (LRP), všetky vernostné body a úrovne percentuálnej prahovej hodnoty LRP budú okamžite vymazané. 
 • Ak sa omešká platba za vaše mesačné vernostné objednávky (LRP), vaša šablóna sa stane neaktívna a nebudete mať nárok na vernostné body a úrovne percentuálnej prahovej hodnoty LRP, ktoré ste mohli získať. Neaktívne šablóny LRP a body budú po určitom čase vymazané. 
 • Vernostnú objednávku (LRP) môžete vymazať kedykoľvek po telefóne alebo e-mailom prostredníctvom európskeho zákazníckeho servisu. Kliknite pre kontaktné údaje. Kliknite pre kontaktné údaje.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk