• PV: je zkratka pro osobní objem.
 • Takřka všechny produkty mají hodnotu PV.
 • Takřka všechny produkty mají také bodovou hodnotu.
 • PV není totéž co body. Má-li produkt PV, bude se pravděpodobně lišit od jeho bodové hodnoty.
 • Věrnostní objednávky (LRP) lze plánovat k expedování kdykoli mezi 1. a 28. dnem daného měsíce.
 • Produkty ve své věrnostní objednávce (LRP) můžete měnit až do dne před plánovaným datem expedice každý měsíc.
 • Abyste získali věrnostní body, musí mít vaše objednávka hodnotu nejméně 50 PV.
 • Platí limit jednoho produktu měsíce na měsíc a jeden účet. I když bude zadána více než jedna objednávka (která bude zpracována nejpozději 15. dne daného měsíce), bude zaslán pouze jeden produkt měsíce. Pokud nastavíte zpracování věrnostní objednávky (LRP) po 15. dni daného měsíce, nedostanete produkt měsíce.
 • Produktoví poradci – Abyste získali Bonus za rychlý start, musíte každý měsíce zadat věrnostní objednávku (LRP) (jednotlivou nebo kombinovanou) v hodnotě 100 PV a zajistit, abyste měli ve své šabloně neustále uložené produkty v celkové minimální hodnotě 100 PV.
 • Šablona je stránka, která se generuje a aktualizuje, když vytvoříte svou věrnostní objednávku (LRP) tím, že do ní přidáte produkty, nebo je upravíte. Měsíční věrnostní objednávka (LRP) je výslednou objednávkou, která vám je zaslána na základě informací uložených v šabloně. Každá část tohoto procesu je identifikována odlišným číslem: číslo věrnostní objednávky (LRP) a číslo měsíční věrnostní objednávky (LRP).
 • Na stránce účtu se zobrazí věrnostní body a body na slevy na dopravném v souhrnu (body z odměn) pod nadpisem Moje odměny a body z odměn.
 • Pomocí věrnostních bodů nelze zakoupit veškeré produkty. Produkty, na něž lze uplatnit body, je možné najít společně s jejich bodovou hodnotou v ceníku produktů.
 • Věrnostní body a body na slevy na dopravném získané každý měsíc budou přidány na váš účet po 15. dni následujícího měsíce.
 • Objednávky s minimální hodnotou 1 PV zachovají jak procento LRP, tak dříve získané věrnostní body.
 • Neexistuje žádná horní hranice množství věrnostních bodů, které můžete za měsíc nashromáždit.
 • Platnost věrnostních bodů a bodů na slevy na dopravném vyprší 12 měsíců od data vydání.
 • Na všechny objednávky využívající věrnostní body bude uplatněn poplatek za čerpání bodů 2 GBP nebo 2 EUR vč. DPH. Dále budou účtovány poplatky za poštovné a balné.
 • Když využíváte věrnostní body, musíte jich mít dost na to, aby pokryly celou hodnotu výběru bodů produktu. Pokud si k tomu zakoupíte i něco dalšího, hodnota produktů, které jste zakoupili pomocí věrnostních bodů, se do celkové výše PV vaší objednávky nezapočítá.
 • Věrnostní body nemohou být čerpány v hotovosti a jsou nepřenosné.
 • Produkty zakoupené prostřednictvím věrnostních bodů nejsou určeny k dalšímu prodeji.
 • Věrnostní body si můžete zobrazit a využít online na shop.doterra.com
 • Získejte až 30 % hodnoty osobního objemu (PV) vaší měsíční věrnostní objednávky (LRP) zpět ve věrnostních bodech – až 30 % po 13 a více měsících.
 • Aby došlo ke zvýšení procentní úrovně LRP, musí mít věrnostní objednávky (LRP) na jednu objednávku hodnotu 50 PV nebo více.
 • Abyste získali nárok na každé procentní zvýšení věrnostních bodů, musíte v po sobě jdoucích měsících zachovat měsíční věrnostní objednávku (LRP) na hodnotě 1 PV nebo více, jinak se procentní úroveň vašeho LRP automaticky vrátí na 10 %.
 • Získaná procenta se zvýší po 4. a 7. měsíci. Výplata věrnostních bodů v těchto měsících však vychází z procent získaných v předchozím měsíci.
 • Když věrnostní objednávku (LRP) zrušíte, veškeré věrnostní body a procentní úrovně LRP budou okamžitě vymazány.
 • Když svou měsíční věrnostní objednávku (LRP) nezaplatíte, šablona se stane neaktivní a vy nebudete mít nárok na případné nashromážděné věrnostní body a procentní úrovně LRP. Po určité době budou neaktivní šablona LRP a body vymazány.
 • Věrnostní objednávku (LRP) můžete kdykoli zrušit telefonicky nebo zasláním e-mailu evropskému zákaznickému servisu. Klikněte sem pro kontaktní údaje..

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk