• PV står for personlig volum.
 • Nesten alle produkter har en PV-verdi.
 • Nesten alle produkter har også en poenguttaksverdi.
 • PV er ikke det samme som poeng. Hvis et produkt har PV, vil denne trolig være forskjellig fra poenguttaksverdien.
 • Du kan angi at lojalitetsbestillinger skal sendes hvilken som helst dag mellom den 1. og den 28. i måneden. 
 • Du kan endre lojalitetsbestillingen frem til dagen før den angitte månedlige forsendelsesdatoen. 
 • For at du skal tjene lojalitetspoeng, må den månedlige bestillingen utgjøre minst 50 PV.
 • Det er en grense på ett månedens produkt per konto per måned. Hvis du legger inn mer enn én bestilling (som behandles på eller før den 15. i måneden), vil bare ett eksemplar av månedens produkt bli sendt. Hvis du angir at lojalitetsbestillingen skal behandles etter den 15. i måneden, vil du ikke motta månedens produkt. 
 • Hvis du er selvstendig produktkonsulent og skal tjene Fast Start Bonus, må du legge inn en lojalitetsbestilling (enkel eller kombinert) på 100 PV hver måned og sikre at produkter som utgjør minst 100 PV totalt, er lagret i malen til enhver tid. 
 • En mal er siden som genereres og oppdateres når du oppretter en lojalitetsbestilling ved å legge til eller bytte ut produkter. En månedlig lojalitetsbestilling er bestillingen som blir sendt til deg, og som er basert på informasjonen lagret i malen. Hver del av denne prosessen er identifisert med et eget nummer: ett for lojalitetsbestillingen og ett for den månedlige lojalitetsbestillingen.
 • På en kontoside vil lojalitets- og forsendelsesbelønningspoengene vises samlet (belønningspoeng) under overskriften «Mine belønner og belønningspoeng».
 • Ikke alle produkter kan løses inn med lojalitetspoeng. Produkter som kan løses inn, står oppført på prislisten sammen med poengverdien.
 • Lojalitets- og forsendelsesbelønningspoengene du tjener hver måned, vil bli lagt til i kontoen din etter den 15. i neste måned.
 • Bestillinger med minst 1 PV vil opprettholde både LRP-prosenten og tidligere opptjente lojalitetspoeng. 
 • Det er ingen øvre grense med hensyn til hvor mange lojalitetspoeng du kan tjene opp i en måned.
 • Lojalitets- og forsendelsesbelønningspoeng utløper 12 måneder fra utstedelsesdatoen. 
 • En behandlingsavgift inkl. mva. på GPB 2,00 eller EUR 2,00 påløper alle bestillinger der du bruker lojalitetspoeng. Frakt- og ekspedisjonsgebyr vil også påløpe.
 • Når du bruker lojalitetspoeng, må du ha nok poeng til å dekke hele poenguttaksverdien for et produkt. Hvis du også kjøper noe annet, vil ikke verdien på produktet du brukte lojalitetspoengene på, telle i bestillingens samlede PV. 
 • Lojalitetspoeng har ingen kontantuttaksverdi og kan ikke overføres.
 • Produkter som er kjøpt med lojalitetspoeng, kan ikke videreselges.
 • Vis og bruk lojalitetspoeng på nettet i shop.doterra.com
 • Få opptil 30 % av PV-verdien (personlig volum) på den månedlige lojalitetsbestillingen (LRP) i lojalitetspoeng – opptil 30 % etter 13+ måneder.
 • Med lojalitetsbestillinger på 50 PV og mer per bestilling kvalifiserer du deg til å øke LRP-prosenten.
 • Du må opprettholde en månedlig lojalitetsbestilling på minst 1 PV i flere måneder etter hverandre for å kvalifisere deg til hver prosentvise økning i lojalitetspoeng. Ellers stilles LRP-prosenten automatisk til standard 10 %.
 • Prosenten du tjener, vil øke etter den fjerde og syvende måneden. Betalingen av lojalitetspoeng er imidlertid basert på forrige måneds prosent i disse månedene. 
 • Alle lojalitetspoeng og LRP-prosentnivåer slettes umiddelbart når du kansellerer lojalitetsbestillingen (LRP). 
 • Hvis du ikke betaler for dine månedlige lojalitetsbestillinger, vil malen din bli inaktiv, og du har ikke rett på lojalitetspoengene og LRP-prosentnivåene du har opptjent. Inaktive LRP-maler og -poeng vil bli slettet etter en periode. 
 • Du kan når som helst kansellere en lojalitetsbestilling ved å kontakte kundesupport i Europa på telefon eller e-post. Klikk for kontaktinformasjon.

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk