• „PV” nozīmē „personīgais apjoms”.
 • Gandrīz visiem produktiem ir PV vērtība.
 • Tāpat gandrīz visiem produktiem ir punktu izpirkšanas vērtība.
 • PV nav tas pats, kas punkti. Ja produktam ir PV vērtība, visdrīzāk tā atšķirsies no produkta punktu izpirkšanas vērtības.
 • Iespējams iestatīt lojalitātes pasūtījuma (LRP) nosūtīšanu katru mēnesi no 1. līdz 28. datumam.
 • Jūs varat mainīt produktus lojalitātes pasūtījumā (LRP) līdz vienai dienai pirms paredzētā ikmēneša izsūtīšanas datuma.
 • Lai nopelnītu lojalitātes punktus, pasūtījumam jābūt vismaz 50 PV vērtībā.
 • Pastāv ierobežojums – viens mēneša bezmaksas produkts vienam kontam. Ja tiek veikts vairāk nekā viens pasūtījums (kurš tiek apstrādāts mēneša 15. datumā vai agrāk), tiks nosūtīts tikai viens mēneša produkts. Ja iestatīsit lojalitātes pasūtījuma (LRP) apstrādi pēc mēneša 15. datuma, jūs nesaņemsit mēneša produktu.
 • Wellness Advocates (Labsajūtas advokātiem) – lai nopelnītu Fast Start Bonus (Prēmiju Ātrs sākums) katru mēnesi jāveic lojalitātes pasūtījums (LRP) (viens vai vairāki) 100 PV vērtībā, kā arī veidnē vienmēr jābūt saglabātam pasūtījumam, kura produktu kopējā vērtība ir 100 PV vai vairāk.
 • Veidne ir lapa, kas tiek ģenerēta un atjaunināta, kad izveidojat lojalitātes pasūtījumu (LRP) un pievienojot/mainot produktus. Ikmēneša lojalitātes pasūtījums (LRP) tiek nosūtīts, pamatojoties uz veidnē saglabāto informāciju. Katru šo procesa daļu identificē ar citu numuru: lojalitātes pasūtījuma (LRP) numuru un ikmēneša lojalitātes pasūtījuma (LRP) numuru.
 • Konta lapā lojalitātes punkti un nosūtīšanas prēmijas punkti tiks parādīti kopā (prēmijas punkti) zem virsraksta Manas prēmijas un prēmijas punkti.
 • Ne visus produktus var izpirkt ar lojalitātes punktiem. Izpērkamie produkti un to punktu vērtību var noskaidrot produktu cenrādī.
 • Katru mēnesi nopelnītos lojalitātes punktus un nosūtīšanas prēmijas punktus pievienos jūsu kontam pēc nākamā mēneša 15. datuma.
 • Pasūtījumi minimālajā 1 PV vērtībā* nodrošinās LRP līmeņa un iepriekš uzkrāto lojalitātes punktu saglabāšanu.
 • Lojalitātes punktu skaitam, ko varat uzkrāt mēnesī, nav maksimālā skaita.
 • Lojalitātes punktu un nosūtīšanas prēmijas punktu derīguma termiņš beidzas 12 mēnešus pēc piešķiršanas datuma.
 • Izmantojot jūsu lojalitātes punktus, visiem pasūtījumiem tiks piemērota apstrādāšanas nodeva £ 2,00 vai € 2,00 apmērā, ieskaitot PVN. Tiks piemērota arī piegādes un komplektēšanas maksa.
 • Izmantojot lojalitātes punktus jāpārliecinās, vai ir pietiekami daudz punktu, lai segtu visu produkta punktu izpirkšanas vērtību. Ja iegādājaties vēl ko citu, produkta vērtība, par kuru iztērējāt savus lojalitātes punktus, netiks ieskaitīta jūsu pasūtījuma kopējā PV vērtībā.
 • Lojalitātes punktiem nav naudas vērtības, un tos nevar nodot citiem.
 • Par lojalitātes punktiem iegādātos produktus nedrīkst pārdot tālāk.
 • Apskatiet un izmantojiet lojalitātes punktus tiešsaistē vietnē mydoterra.com
 • Saņemiet atpakaļ līdz 30 % no personīgā apjoma (PV) vērtības lojalitātes punktos no ikmēneša lojalitātes pasūtījuma (LRP) – līdz 30 % pēc vairāk nekā 13 mēnešiem.
 • Lai palielinātu LRP procentu līmeni, lojalitātes pasūtījumam (LRP) ir jābūt 50 PV vai lielākā vērtībā.
 • Lai kvalificētos katrai lojalitātes punktu procentu līmeņa palielināšanai, ikmēneša lojalitātes pasūtījums (LRP) 1 PV vai lielākā vērtībā ir jāveic vairākus mēnešus pēc kārtas, citādi LRP procentu līmenis automātiski nokritīs līdz sākuma līmenim – 10 %.
 • Nopelnītais procentu līmenis tiks palielināts pēc 4. un pēc 7. mēneša. Taču lojalitātes punktu piešķiršana šajos mēnešos ir atkarīga no iepriekšējo mēnešu procentiem.
 • Visi lojalitātes punkti un LRP procentu līmenis tiks nekavējoties dzēsts, kad atcelsiet savu lojalitātes pasūtījumu (LRP).
 • Ja nesamaksāsit par savu ikmēneša lojalitātes pasūtījumu (LRP), jūsu veidne kļūs neaktīva un jūs nevarēsit saņemt uzkrātos lojalitātes punktus un LRP procentu līmeni. Neaktīvās LRP veidnes un punkti pēc noteikta laika tiek dzēsti.
 • Lojalitātes pasūtījumu (LRP) varat atcelt jebkurā laikā, telefoniski vai e-pastā vēršoties pie Eiropas Klientu Atbalsta. Klikšķiniet, lai uzzinātu kontaktinformāciju.

Izvēlēties kontinentu

Izvēlēties reģionu

Izvēlēties atrašanās vietu

Atlasiet savu valodu