• PV: означава личен обем.
 • Почти всички продукти имат PV стойност.
 • Почти всички продукти също така имат стойност за използване на точки.
 • PV не е равнозначно на точки. Ако даден продукт има PV, тя вероятно ще е различна от стойността му за използване на точки.
 • Можете да насрочите поръчките за лоялност (LRP) за изпращане всеки ден между 1-во и 28-о число.
 • Можете да променяте продуктите във Вашата поръчка за лоялност (LRP) до деня преди Вашата насрочена месечна дата на изпращане.
 • За да спечелите точки за лоялност, Вашата поръчка трябва да бъде от най-малко 50 PV.
 • Има ограничение за един продукт на месеца за всеки месец, за акаунт. Ако направите повече от една поръчка (която се обработва на или преди 15-то число на месеца), ще бъде изпратен само един продукт на месеца. Ако зададете поръчката си за лоялност (LRP) да се обработва след 15-то число на месеца, няма да получите продукта на месеца.
 • Wellness Advocates (Уелнес консултанти) – за да спечелите Fast Start Bonus (Бонус Бърз старт), ще трябва да правите поръчка за лоялност (LRP) (единична или комбинирана) на стойност 100 PV всеки месец, като трябва и да се уверите, че имате продукти на обща стойност 100 PV или повече, запазени във Вашия „шаблон“ във всеки даден момент.
 • Шаблонът е страницата, която се генерира и актуализира, когато създавате своята поръчка за лоялност (LRP) чрез добавяне/промяна на продукти. Месечна поръчка за лоялност (LRP) е получената поръчка, която се изпраща до Вас въз основа на информацията, съхранена в шаблона. Всяка част от този процес се идентифицира с различен номер: номер на поръчка за лоялност (LRP) и номер на месечна поръчка за лоялност (LRP).
 • На страницата на даден акаунт точките за лоялност и наградните точки за доставка ще се покажат комбинирани като обща сума (наградни точки) под заглавието „Моите награди и наградни точки“.
 • Не всички продукти могат да бъдат осребрени с точки за лоялност. Продуктите, които могат да бъдат осребрени, заедно със стойността им в точки, могат да бъдат намерени в списъка с цените на продуктите.
 • Спечелените всеки месец точки за лоялност и наградни точки за доставка ще бъдат добавяни към Вашия акаунт след 15-то число на следващия месец.
 • Поръчки на минималната стойност от 1 PV ще поддържат както процента Ви по програмата за лоялност (LRP), така и предходно натрупаните точки за лоялност.
 • Няма максимален брой точки за лоялност, които можете да натрупате за един месец.
 • Точките за лоялност и наградните точки за доставка изтичат 12 месеца след датата на издаване.
 • Такса за обработка от 2,00 £ или 2,00 € с ДДС ще бъде приложена към всички поръчки, за които са използвани точки за лоялност. Ще се прилагат такси за доставка и обработка.
 • Когато използвате точки за лоялност, трябва да имате достатъчно точки, за да покриете цялата стойност за използване на точки за даден продукт. Ако закупите и още нещо, стойността на продукта, за който сте похарчили точките си за лоялност, няма да се брои към общата PV на Вашата поръчка.
 • Точките за лоялност нямат парична стойност при осребряване и не могат да се прехвърлят.
 • Продуктите, закупени с точки за лоялност, не са предназначени за повторна продажба.
 • Вижте и използвайте точките за лоялност онлайн на адрес: shop.doterra.com
 • Върнете си до 30% от стойността на Личния обем (PV) на Вашата месечна поръчка за лоялност (LRP) като точки за лоялност – до 30% след 13+ месеца.
 • Поръчки за лоялност (LRP) от 50 PV и повече за отделна поръчка ще отговарят на условията за предварително получаване на Вашия процент по Програмата за лоялност (LRP).
 • Трябва да поддържате месечна поръчка за лоялност (LRP) от 1 PV или повече няколко месеца поред, за да покриете условията за всяко увеличение на процентите за точките за лоялност. В противен случай процентът Ви по Програмата за лоялност (LPR) ще бъде автоматично зададен на 10%.
 • Спечелените проценти ще се увеличават след 4-ия и 7-ия месец. Имайте предвид, че изплащането на точките за лоялност се основава на процента от предходния месец по време на тези месеци.
 • Всички точки за лоялност и нива на процента по Програмата за лоялност (LRP) ще бъдат изтрити незабавно при анулиране на поръчката Ви за лоялност (LRP).
 • При липса на плащане на месечните поръчки за лоялност (LRP) шаблонът ще стане неактивен, като Вие няма да отговаряте на условията за точките за лоялност и нивата на процента по Програмата за лоялност (LRP), които може да сте натрупали. Неактивните шаблони по Програмата за лоялност (LRP) и точките ще бъдат изтрити след определен период от време.
 • Можете да анулирате дадена поръчка за лоялност (LRP) по всяко време чрез отдел „Обслужване на клиенти” за Европа по телефона или имейла. Щракнете за данни за контакт.

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език