• PV står för personlig volym.
 • Nästan alla produkter har ett PV-värde.
 • Nästan alla produkter har dessutom ett värde för poänginlösen.
 • PV är inte detsamma som poäng. Om en produkt har PV kommer den sannolikt att skilja sig från värdet för poänginlösen.
 • Leveransen för lojalitetsbeställningar (LRP) kan schemaläggas vilken dag som helst mellan den 1:e och 28:e i månaden.
 • Du kan ändra produkterna i din lojalitetsbeställning (LRP) fram till dagen före ditt schemalagda månatliga leveransdatum.
 • För att tjäna lojalitetspoäng måste din beställning uppgå till minst 50 PV.
 • Detta är begränsat till en månadens produkt per månad och konto. Om mer än en beställning görs (som behandlas senast den 15: e) kommer endast en månadens produkt att skickas. Om du har valt att din lojalitetsbeställning (LRP) ska behandlas efter den 15:e i månaden kommer du inte att få Månadens produkt.
 • För Wellness Advocates gäller följande: för att tjäna in Fast Start-bonusen måste man lägga in en lojalitetsbeställning (LRP) (en enda eller kombinerad) på 100 PV varje månad och dessutom säkerställa att man alltid har produkter för minst 100 PV sparade på ”mallen”.
 • Mallen är sidan som genereras och uppdateras när man skapar sin lojalitetsbeställning (LRP) genom att lägga till/ändra produkter. Din månatliga lojalitetsbeställning (LRP) är beställningen som genereras när du använder denna mall och som levereras till dig baserat på informationen som finns sparad i mallen. Varje del av den här processen identifieras av ett unikt nummer: ett nummer för lojalitetsbeställningen (LRP) och ett nummer för den månatliga lojalitetsbeställningen (LRP).
 • På en kontosida visas lojalitetspoängen och Shipping Rewardspoängen kombinerat som en totalpoäng (lojalitetspoäng) under rubriken Mina belöningar och lojalitetspoäng.
 • Det är inte alla produkter som kan lösas in med lojalitetspoäng. Av produktprislistan framgår vilka produkter som kan lösas in samt deras poängvärde.
 • Lojalitetspoäng och Shipping Rewards-poäng som tjänas in varje månad läggs till på ditt konto efter den 15:e den följande månaden.
 • Beställningar med minst 1 PV bibehåller både din LPR-procent och de lojalitetspoäng som du har ackumulerat tidigare.
 • Det finns ingen övre gräns för hur många lojalitetspoäng du kan ackumulera under en månad.
 • Lojalitetspoängen och Shipping Rewards-poängen löper ut 12 månader efter dagen då de utfärdandes.
 • En expeditionsavgift inklusive moms debiteras på samtliga beställningar via dina lojalitetspoäng. Avgiften ligger på 2 GBP eller 2 EUR. Frakt- och hanteringsavgifter tillkommer också.
 • När du använder lojalitetspoäng måste du ha tillräckligt med poäng för att täcka hela värdet för poänginlösen för produkten. Om du dessutom köper något ytterligare kommer värdet på produkten som du använde dina lojalitetspoäng för inte att räknas till beställningens totala PV.
 • Lojalitetspoäng kan inte lösas in mot kontanter och kan inte överföras.
 • Produkter som köps med lojalitetspoäng får inte säljas vidare.
 • Se och använd lojalitetspoäng online på shop.doterra.com
 • Få upp till 30 % av värdet på din personliga volym (PV) för din månatliga lojalitetsbeställning (LRP) i retur i from av lojalitetspoäng – upp till 30 % efter 13 eller fler månader.
 • Lojalitetsbeställningar (LRP) på minst 50 PV per enskild beställning kvalificerar för att öka din LRP-procent.
 • Du måste fortsätta med din månatliga lojalitetsbeställning (LRP) på minst 1 PV under på varandra följande månader för att kvalificera dig för varje procentökning av lojalitetspoängen. I annat fall återgår din LRP-procent automatiskt till 10 %.
 • Procentandelen som tjänas in ökar efter månad 4 och månad 7. Betalningen av lojalitetspoäng baseras dock på föregående månads procentandel under dessa månader.
 • Samtliga lojalitetspoäng och LRP-procentnivåer raderas omedelbart om du annullerar din lojalitetsbeställning (LRP).
 • När du missar betalningen av dina månatliga lojalitetsbeställningar (LRP) blir din mall inaktiv. Du kommer inte längre att vara berättigad till lojalitetspoäng och LRP-procentnivåer som du kanske har samlat på dig. Inaktiva LRP-mallar och poäng raderas efter en viss tid.
 • Du kan annullera en lojalitetsbeställning (LRP) när som helst. Kontakta vår medlemstjänst i Europa via telefon eller e-post. Klicka för kontaktuppgifter.

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk