• PV oznacza obrót własny.
 • Prawie wszystkie produkty mają określoną wartość PV.
 • Prawie wszystkie produkty mają też określoną wartość użycia punktów.
 • PV to nie to samo, co punkty. Jeżeli produkt ma określoną wartość PV, prawdopodobnie będzie ona się różnić od wartości użycia punktów.
 • Wysyłka zamówień lojalnościowych (LRP) może zostać zaplanowana w dowolnym terminie między 1. a 28. dniem miesiąca. 
 • Można zmienić produkty w swoim zamówieniu lojalnościowym (LRP) nawet na dzień przed planową comiesięczną datą wysyłki. 
 • Aby uzyskać punkty lojalnościowe, wartość zamówienia musi wynosić co najmniej 50 PV.  
 • W każdym miesiącu na dane konto można otrzymać jeden produkt miesiąca. W przypadku złożenia większej liczby zamówień, które realizowane są 15. dnia miesiąca lub wcześniej, wysłany zostanie tylko jeden produkt miesiąca. Jeżeli data realizacji zamówienia lojalnościowego (LRP) zostanie ustawiona po 15. dniu miesiąca, nie otrzymasz produktu miesiąca. 
 • Dotyczy konsultantów Wellness Advocate: aby zakwalifikować się do Premii Szybki Start, należy co miesiąc składać zamówienie lojalnościowe (LRP) (pojedyncze lub łączone) o wartości 100 PV oraz zapewnić, by w „szablonie” przez cały czas zapisane były produkty o łącznej wartości co najmniej 100 PV. 
 • Szablon to strona internetowa, która zostaje wygenerowana po utworzeniu zamówienia lojalnościowego (LRP) i jest aktualizowana poprzez dodanie/zmianę produktów. Comiesięczne zamówienie lojalnościowe (LRP) to wynikające z niej zamówienie wysyłane na Twój adres na podstawie informacji przechowywanych w szablonie. Każdej części tego procesu odpowiada inny numer: numer zamówienia lojalnościowego (LRP) oraz numer comiesięcznego zamówienia lojalnościowego (LRP).
 • Na stronie konta punkty lojalnościowe i punkty premiowe za wysyłkę będą wyświetlane łącznie jako całość (punkty lojalnościowe) w zakładce „Moje nagrody i punkty lojalnościowe”. 
 • Nie wszystkie produkty można uzyskać za punkty. Listę produktów wymienialnych za punkty wraz z ich wartością punktową można znaleźć w cenniku produktów.
 • Punkty lojalnościowe i punkty premiowe za wysyłkę zdobyte w danym miesiącu zostaną dodane do konta po 15. dniu następnego miesiąca. 
 • W przypadku zamówień o wartości co najmniej 1 PV utrzymana zostanie zarówno wartość procentowa LRP, jak i wcześniej zdobyte punkty lojalnościowe.  
 • Nie ma górnego limitu liczby punktów lojalnościowych, jakie można zebrać w danym miesiącu.  
 • Ważność punktów lojalnościowych i punktów premiowych za wysyłkę wygasa po 12 miesiącach od ich zdobycia. 
 • Do wszystkich zamówień dokonanych z użyciem punktów lojalnościowych doliczona zostanie opłata za realizację, która wraz z podatkiem VAT wynosi 2 GBP lub 2 EUR. Obowiązują również opłaty za wysyłkę. 
 • Wykorzystując punkty lojalnościowe, trzeba mieć wystarczającą ich liczbę, aby pokryć całą wartość punktową produktu. W razie dokonania jednocześnie innego zakupu wartość produktu, na który wykorzystano punkty lojalnościowe, nie będzie się wliczać do łącznej wartości PV zamówienia. 
 • Punktów lojalnościowych nie można wymieniać na gotówkę ani przekazywać innym osobom. 
 • Produktów zakupionych z wykorzystaniem punktów lojalnościowych nie można odsprzedawać. 
 • Punkty lojalnościowe można wyświetlić i wykorzystać online na shop.doterra.com.
 • Można uzyskać zwrot do 30% wartości obrotu własnego (PV) comiesięcznego zamówienia lojalnościowego (LRP) w punktach lojalnościowych – do 30% po 13+ miesiącach. 
 • Aby zwiększyć wartość procentową punktów lojalnościowych, wartość pojedynczego zamówienia lojalnościowego (LRP) musi wynieść co najmniej 50 PV. 
 • Należy utrzymywać comiesięczne zamówienie lojalnościowe (LRP) o wartości co najmniej 1 PV w każdym kolejnym miesiącu, aby zakwalifikować się do zwiększenia wartości procentowej punktów lojalnościowych. W przeciwnym wypadku wartość procentowa punktów lojalnościowych zostanie automatycznie przywrócona do poziomu 10%. 
 • Wartość procentowa zwiększy się po 4. i 7. miesiącu. Wypłata punktów lojalnościowych uzależniona jest od miesięcznej wartości procentowej w tych miesiącach. 
 • Po anulowaniu zamówienia lojalnościowego (LRP) wszystkie punkty lojalnościowe i poziomy wartości procentowej punktów lojalnościowych zostaną natychmiast usunięte. 
 • Pominięcie płatności za comiesięczne zamówienie lojalnościowe (LRP) spowoduje, że szablon stanie się nieaktywny, a użytkownik nie będzie spełniać warunków umożliwiających wykorzystanie zgromadzonych punktów lojalnościowych i wartości procentowej punktów lojalnościowych. Nieaktywne szablony i punkty LRP będą po określonym czasie usuwane. 
 • Zamówienie lojalnościowe (LRP) można anulować w dowolnej chwili, kontaktując się z europejskim działem obsługi klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Kliknij, aby wyświetlić dane kontaktowe.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język