Program věrnostních odměn (LRP) dōTERRA Otázky a odpovědi


A: V rámci Programu věrnostních odměn musí člen každý měsíc zadat věrnostní objednávku (LRP), aby si udržel procentní úroveň příjmů. V současné době platí, že není-li věrnostní objednávka zadána, na procentní úroveň to nemá žádný vliv. Od listopadu 2022 bude platit, že pokud člen v po sobě následujících měsících nezpracuje věrnostní objednávku (LRP) v minimální hodnotě 1 PV, jeho procentní úroveň příjmů v rámci LRP se automaticky přenastaví na 10 %.
A: Zadávání věrnostních objednávek začneme sledovat od 1. listopadu 2022. K automatickému přenastavení procentní úrovně příjmů v rámci LRP dojde vždy prvního dne každého měsíce počínaje 1. prosincem 2022. To znamená, že od listopadu 2022 bude muset člen každý po sobě jdoucí měsíc zadat objednávku, aby si udržel svou procentní úroveň příjmů.
A: Všichni účastníci věrnostních odměn podléhají všem smluvním podmínkám Programu věrnostních odměn.
A:Těm, kdo nezadají kvalifikační věrnostní objednávku (LRP) v minimální hodnotě 1 PV, bude jejich procentní úroveň příjmů z věrnostních odměn přenastavena na 10 %. Veškeré body nashromážděné až do té doby tím nebudou nijak dotčeny.
A: Momentálně se registrátorovi člena, jehož procentní úroveň odměn bude přenastavena, nezasílají žádná sdělení. Proveditelnost této možnosti do budoucna budeme i nadále zkoumat.
A: Člen může zmeškat zadání své věrnostní objednávky (LRP) z mnoha různých důvodů, a proto na to nebude vždy upozorňován. Člen například obdrží e-mail v případě, že neproběhla platba kartou, ale nemusí být upozorněn, pokud důvod, proč zmeškal objednávku, nesouvisí s platbou. Vždy doporučujeme pravidelně kontrolovat všechny informace o objednávce, abyste se ujistili, že všechny podrobnosti jsou aktuální a objednávky lze zpracovat jako obvykle.
A: Ve výjimečných případech může být možné obnovit předchozí procentní úroveň příjmů daného člena, nicméně se to vždy bude posuzovat případ od případu a nelze to zaručit. Zákaznický servis by měl být schopen posoudit, zda má daný člen nárok na posouzení této skutečnosti.
A: Ano, protože šablony se neodstraňují, takže i nadále uvidíte jejich další plánované datum realizace.
A: Členové, kteří potřebují pomoc s opravou chyby týkající se jejich procentní úrovně, se mohou obrátit s prosbou o pomoc na zákaznický servis, nebo na svého account manažera. 
A: Máte-li v nějakém měsíci v plánu přeskočit věrnostní objednávku (LRP), můžete o tom předem vyrozumět zákaznický servis nebo svého account manažera, vaše procentní úroveň příjmů však bude podléhat této změně a v následujícím měsíci se změní na paušální částku 10 %.
A: Pokud v daném měsíci dojde ke zpracování věrnostní objednávky (LRP) a dōTERRA Europe obdrží vaši platbu před 10. dnem následujícího měsíce, vaše procentní úroveň příjmů bude zachována. Pokud například objednávku zpracujete 25. dubna, ale my obdržíme vaši bezhotovostní platbu až 5. května, vaše procentní úroveň odměn z příjmů bude přenastavena na 10 % 1. května, ale bude následně obnovena 11. května.
A: Ne. V poslední době jsme začali odstraňovat šablony LRP, které jsou klasifikovány jako neaktivní. Šablona se stane neaktivní, pokud po určitou dobu zůstane nezaplacená a nezpracovaná. Jakkoli tento projekt začne ve stejnou dobu a také souvisí s Programem věrnostních odměn, upozorňujeme, že jde o odlišnou iniciativu, která je oddělená od aktualizace procentní úrovně příjmů.

A: Program věrnostních odměn dōTERRA (LRP) je program, který nabízí zdarma věrnostní body za měsíční nákupy. Jako účastník Programu věrnostních odměn začnete ihned získávat věrnostní body, které lze použít jako hotovost k nákupu produktů dōTERRA. Čím déle budete zapojeni, tím více věrnostních bodů můžete získat – až 30 %!

Získejte více informací o Programu věrnostních odměn (LRP)

A: Jako člen Programu věrnostních odměn budete získávat body, které můžete uplatnit, a získat tak produkty zdarma. Když zadáte jedinou věrnostní objednávku (LRP) v celkové hodnotě 125 PV nebo více, která bude zpracována od 1. do 15. dne daného měsíce, kvalifikujete se na produkt měsíce. Produkt měsíce je trvalá propagační akce, která každý měsíc přináší nový produkt zdarma! Jako člen Programu věrnostních odměn se můžete také kvalifikovat na více příležitostí pro získání provize..

 • Bezproblémová automatická dodávka produktů dōTERRA, které používáte každý měsíc
 • Získejte až 30 % hodnoty PV vaší měsíční věrnostní objednávky (LRP) ve věrnostních bodech.
 • Využijte své věrnostní body na produkty doTERRA.
 • Svoboda změnit svou věrnostní objednávku (LRP) až do dne před datem expedice každý měsíc.
 • Pohodlný způsob splnění měsíčních PV a požadavků na kvalifikaci na bonus.
 • Účinná věrnostní motivační pobídka pro produktové poradce a velkoobchodní zákazníky, které osobně sponzorujete.
 • Prohlédněte si a používejte body z Programu věrnostních odměn na shop.doterra.com
 • Věrnostní objednávky (LRP) lze vyexpedovat kdykoli mezi 1. a 28. dnem daného měsíce.

Pokud v daném měsíci nezpracujete žádnou věrnostní objednávku (LRP), vaše procentní úroveň příjmů se automaticky přenastaví na paušální výši 10 %.

Všechny objednávky využívající body z Programu věrnostních odměn zahrnují poplatek za zpracování 2 EUR/GBP (bez DPH).

A: Noví produktoví poradci či velkoobchodní zákazníci, kteří si do 30 dnů od registrace zakoupí Sadu přírodních řešení a v nadcházejícím měsíci* zadají věrnostní objednávku (LRP) v hodnotě 100 PV, obdrží:

 • 100 věrnostních bodů
 • úvodní procentní úroveň LRP ve výši 15 %

Noví produktoví poradci či velkoobchodní zákazníci, kteří si během prvních 30 dnů zakoupí Sadu kolekce esenciálních olejů a v nadcházejícím měsíci* zadají věrnostní objednávku (LRP) v hodnotě 100 PV, obdrží:

 • 200 věrnostních bodů
 • úvodní procentní úroveň LRP ve výši 20 %

Noví produktoví poradci či velkoobchodní zákazníci, kteří si během prvních 30 dnů zakoupí Sadu pro byznys lídry a v nadcházejícím měsíci* zadají věrnostní objednávku v hodnotě 100 PV, obdrží:

 • 400 věrnostních bodů
 • úvodní procentní úroveň LRP ve výši 25 %

* Věrnostní body lze čerpat po 60 dnech od registrace. Je-li LRP zrušen dříve, než uplyne 60 dnů, nový produktový poradce nebo velkoobchodní zákazník věrnostní body neobdrží.

Pouze ti produktoví poradci či velkoobchodní zákazníci, kteří tyto konkrétní registrační sady nakupují poprvé, se kvalifikují do Programu věrnostních odměn Fast Track. Registrační objednávky v rámci programu Loyalty Rewards Fast Track nejsou věrnostními objednávkami (LRP) a nebudou se počítat do bonusů Power of 3 či jiných výhod LRP.

A: Chcete-li se podívat na úplné znění smluvních podmínek Programu věrnostních odměn, přečtěte si leták k Programu věrnostních odměn.
A: Chcete-li se dozvědět více o tom, jak změnit svou věrnostní objednávku (LRP) a zpracovat objednávky, klikněte zde.
A: Ano. Program věrnostních odměn vyžaduje, aby členové ve všech po sobě jdoucích měsících zpracovávali objednávku v minimální výši 1 PV, aby si udrželi procentní úroveň, na níž v současnosti získávají body za odměnu.

A: Ano. Standardní objednávky můžete zpracovávat prostřednictvím nákupního košíku. Máte-li aktivní věrnostní objednávku (LRP), vaše standardní objednávka bude automaticky upgradována na jednorázovou věrnostní objednávku.

Získejte více informací o jednorázových věrnostních objednávkách

A: Obraťte se na zákaznický servis který vám pomůže s veškerými problémy týkajícími se věrnostní objednávky (LRP).

A: Hlavní důvody, proč nedojde ke zpracování LRP, jsou následující:

 • Datum zpracování je nastaveno na datum v budoucnosti.
 • Jedna nebo více položek z vaší věrnostní objednávky (LRP) není momentálně k dispozici.
 • Jedna nebo více položek má neaktuální/chybné obj. č.
 • Vaše věrnostní objednávka (LRP) už byla ve stávajícím měsíci zpracována.
 • Došlo k pokusu zpracovat vaši věrnostní objednávku (LRP), ale platba byla zamítnuta.

A: Pokud svou věrnostní objednávku (LRP) vrátíte, získané body budou z vašeho účtu odstraněny.

Zpracujete-li výměnu, získané body z vaší původní objednávky vám budou vráceny.

A: Ano. Pokud do konce každého po sobě jdoucího měsíce nezadáte žádnou věrnostní objednávku (LRP), vaše procentní úroveň příjmů se automaticky přenastaví na paušální výši 10 %. Dosud získaných bodů se to netýká.

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk