dōTERRA Europe Diamond Club: Najczęściej zadawane pytania


Załóżmy, że zajęcia odbywają się ostatniego dnia miesiąca, ale rejestracja ma miejsce 3 dni robocze później, czyli w kolejnym miesiącu. Do którego miesiąca zostanie zaliczona ta rejestracja?

Rejestracja liczy się do miesiąca, w którym odbywały się zajęcia. Jeśli jednak chcesz, aby rejestracja została zaliczona do następnego miesiąca (czyli tego, w którym miała miejsce), skontaktuj się z zespołem Diamond Club w dniu, w którym chcesz zarejestrować członka, aby można było rozpatrzyć tę prośbę. Późniejsze zgłoszenia mogą nie zostać zaakceptowane. 

Czy ktoś z mojego zespołu może zarejestrować w moim imieniu nowych członków za pośrednictwem mojego portalu?

Nie. Zaryzykujesz w ten sposób swój udział w programie Diamond Club i nastąpi dyskwalifikacja. Jesteś jedyną osobą, która może rejestrować nowe osoby za pośrednictwem swojego portalu, ponieważ warunki programu zostały zaakceptowane przez Ciebie.

Czy istnieje wymóg, aby moje zajęcia odbywały się w miejscu zamieszkania lub poza nim?

Nie. Możesz organizować swoje zajęcia w dowolnym miejscu. Mogą się one odbywać online, ale mogą to być także zajęcia indywidualne.

Co się dzieje, gdy ktoś z mojego zespołu także bierze udział w programie Diamond Club?

Jeśli chodzi o kwalifikację, udział i utrzymanie, ta sama rejestracja nie może zostać zaliczona jednocześnie dla dwóch uczestników programu Diamond Club. Należy to ustalić z innym członkiem zespołu.

Czy w momencie rejestracji nowo zarejestrowana osoba musi mieć skonfigurowane zamówienie LRP (Program lojalnościowy)? W jaki sposób zdobywa punkty produktowe?

Nie. Nowo zarejestrowana osoba nie musi mieć w momencie rejestracji skonfigurowanego zamówienia LRP. Jeśli nowo zarejestrowana osoba chce zdobyć 25 punktów produktowych, może skonfigurować swoje zamówienie LRP w dowolnym momencie w miesiącu rejestracji i w następnym miesiącu.

Co zrobić, jeśli zapomnę zarejestrować nowego członka przez portal?

Jeśli od rejestracji nie minęły trzy dni robocze, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres europediamondclub@doterra.com.

Czy mogę zakwalifikować się na podstawie rejestracji poza Europą?

Nie. Program Europe Diamond Club obowiązuje tylko w Europie i nie dotyczy krajów spoza Europy. Chociaż cieszymy się, że rejestrujesz osoby na innych kontynentach, pamiętaj, że rejestracje te nie będą się liczyć do Twojej kwalifikacji, a osoba zarejestrowana nie zakwalifikuje się do promocji w ramach programu Diamond Club. Rejestracje w Eurazji lub RPA również się nie kwalifikują.

Czy mój sponsor może pochodzić spoza europejskiego rynku?

Tak. Twoim sponsorem może być każda osoba będąca wyżej w hierarchii.

Czy jeśli doTERRA oferuje promocję za zarejestrowanie, nowo zarejestrowana przeze mnie osoba również skorzysta z tej promocji?

Tak. Zarejestrowana przez Ciebie osoba skorzysta z promocji za zarejestrowanie i otrzyma bezpłatne produkty Diamond Club.

Ile razy mogę wziąć udział w programie Diamond Club?

Możesz brać udział w programie tyle razy, ile chcesz. W wyjeździe Diamond Club możesz wziąć jednak udział tylko dwa razy.

Udało mi się osiągnąć rangę Diamond już wcześniej. Czy mogę wziąć udział w programie Diamond Club jako uczestnik?

Możesz wziąć udział w programie pod następującymi warunkami: 1) Musisz spełnić wszystkie kryteria kwalifikacji (patrz strona Kwalifikacje); 2) Nie otrzymasz nagród i nie zakwalifikujesz się do wyjazdu; 3) Twoje punkty nie będą widoczne w rankingach; 4) Możesz wziąć udział tylko raz (od 1 stycznia 2021 r.).

Najwyższą osiągniętą przeze mnie rangą w doTERRA jest ranga Premier lub wyższa. Czy muszę utrzymać rangę Premier lub wyższą w sezonie Diamond Club, aby móc kontynuować?

Nie, aczkolwiek musisz spełnić wszystkie miesięczne wymagania, aby przejść do kolejnego miesiąca i potencjalnie awansować.

Jak dokonać rejestracji w programie Diamond Club?

Rejestracji w programie Diamond Club można dokonać na trzy sposoby.

 • Przy użyciu generatora linków: Umożliwia to szybkie wygenerowanie linku, który można udostępnić uczestnikom prowadzonych przez Ciebie zajęć. Ten link można wysłać do wielu uczestników jednocześnie.
 • Poznaj generator linków
 • Poprzez rejestrację na stronie shop.doterra: Jeżeli rejestrujesz osobę spoza zespołu lub dokonujesz rejestracji, gdy uczestnik zajęć jest obecny.
 • Rejestracje w Izraelu: Dla rejestracji w Izraelu należy skorzystać z poniższego linku.
 • Link do portalu rejestracji to: https://beta-doterra.myvoffice.com/Application/index.cfm?DiamondClub=Y&Country=?
 • Dotyczy rejestracji za pomocą generatora linków i strony shop.doterra: na pierwszym etapie rejestracji i tworzenia linku musisz wprowadzić swój numer identyfikacyjny w podsumowaniu zamówienia, aby rejestracja liczyła się jako rejestracja w programie Diamond Club.
 • Snow
  Forest
 • Rejestracje w Izraelu mogą być dokonywane wyłączenie poprzez portal rejestracyjny Diamond Club.

Jak uzyskać dostęp do portalu Diamond Club?  

Dokonane przeze mnie rejestracje nie są jeszcze widoczne na mojej stronie internetowej uczestnika. Czy wystąpił jakiś problem?

Rejestracje mogą się pojawić na stronie uczestnika po upływie maksymalnie 72 godzin od dokonania płatności. Jeśli rejestracja nie jest prawidłowo widoczna po upływie 72 godzin, skontaktuj się z zespołem Diamond Club. Pamiętaj, że rejestracje opłacone przelewem bankowym mogą się pojawić później ze względu na proces przetwarzania płatności, który może potrwać do 5 dni roboczych.

Co oznacza status „Zarejestrowano bez kodu promocyjnego” / „Nie zarejestrowano”?

Istnieje wiele powodów, dla których rejestracje mogą mieć różne statusy. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

 • Wystąpił problem ze wstępnym zamówieniem wpisowym, więc użytkownik utworzył drugie.

W przypadku złożenia dwóch zamówień na skutek problemu z pierwszym zamówieniem prosimy o kontakt z zespołem Diamond Club, który dopilnuje, aby system rozpoznał właściwe zamówienie jako wpisowe.

 • Złożono zamówienie wpisowe, ale nie przez portal rejestracji Diamond Club. 
 • Nie otrzymaliśmy zapłaty za zamówienie wpisowe (co może być spowodowane opóźnieniem w przetworzeniu przelewu).
 • Rejestracji dokonano z innego adresu e-mail, niż ten, którego użyto do logowania się na zajęcia.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych, skontaktuj się niezwłocznie z zespołem Diamond Club, który zbada sprawę i postara się udzielić pomocy. Podczas kontaktu mailowego ważne jest, aby podać pełne imię i nazwisko oraz identyfikator członkowski osoby nowo zarejestrowanej, której dotyczy problem.

Nowo zarejestrowana przeze mnie osoba nie otrzymała olejków promocyjnych Diamond Club. Dlaczego tak się stało?

Zapoznaj się z potencjalnymi powodami poniżej.

 • Osoba nie została zarejestrowana przez portal Diamond Club.
 • Zamówienie wpisowe osoby nowo zarejestrowanej nie osiągnęło minimalnego progu co najmniej 100 PV.

Skontaktuj się z zespołem Diamond Club, który pomoże w rozwiązaniu problematycznej kwestii.

Nie mogę się zalogować na swoją stronę internetową uczestnika. Co mogę zrobić, aby rozwiązać ten problem?

Wyczyść pamięć podręczną oraz pliki cookie, a następnie spróbuj się ponownie zalogować.

W swojej liście osób biorących udział w zajęciach dołączyłem(-am) adres e-mail każdej z tych osób. Czy mogę przypisać te osoby do innych zajęć z tym samym adresem e-mail?

Jeśli przypiszesz daną osobę do dwóch różnych zajęć, a następnie postanowisz ją zarejestrować, wówczas system zaliczy pierwsze zajęcia jako miesiąc rejestracji tej osoby. Jeśli jednak okres rejestracji wyniesie ponad 3 dni robocze, nie będzie się ona liczyć jako rejestracja w programie Diamond Club.

Odwiedź naszą stronę: https://www.doterra.com/ME/pl_ME/diamond-club

Napisz do nas europediamondclub@doterra.com

Czy ktoś z mojego zespołu może zarejestrować nowych członków w moim imieniu? 

Nie. Zaryzykujesz w ten sposób swój udział w programie Diamond Club i nastąpi dyskwalifikacja. Jesteś jedyną osobą, która może rejestrować nowe osoby za pośrednictwem swojego portalu i przy użyciu swojego numeru identyfikacyjnego, ponieważ regulamin programu został zaakceptowany przez Ciebie. 

Czy mogę udostępnić mój numer identyfikacyjny nowo zarejestrowanej osobie zamiast samodzielnie dokonywać rejestracji?  

Nie. Musisz utworzyć link dla nowo zarejestrowanej osoby za pomocą generatora linków albo samodzielnie dokonać rejestracji.  

Zakwalifikowałem(-am) się do udziału w wyjeździe do miejsca pozyskiwania dla uczestników programu Diamond Club, ale nie dam rady wziąć udziału w tym terminie. Czy mogę zmienić termin wyjazdu na kolejny dostępny termin?  

Członkowie, którzy będą chcieli przesunąć termin nadchodzącego wyjazdu na późniejszy, zostaną dodani do listy oczekujących. Następnie zostaną powiadomieni o dostępnych datach wyjazdów równocześnie z nowymi kwalifikującymi się osobami. Po zamknięciu rejestracji dla nowo zakwalifikowanych osób wszelkie pozostałe wolne miejsca zostaną zaproponowane członkom, którzy zrezygnowali z wcześniejszego terminu wyjazdu. Miejsca będą przydzielane na zasadzie pierwszeństwa. Należy uwzględnić, że w razie rezygnacji z wyjazdu w pierwotnie uzgodnionym terminie dōTERRA nie może zagwarantować miejsca w kolejnym wyjeździe do miejsca pozyskiwania.  

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z zespołem Europe Diamond Club pod adresem europediamondclub@doterra.com.

Skontaktuj się z zespołem Dach Diamond Club pod adresem dacheuropediamondclub@doterra.com.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język