dōTERRA Europe Diamond Club: wytyczne i informacje dla sponsorów


Sponsor to Konsultant Wellness Advocate, który wraz z dōTERRA pomaga uczestnikom programu Diamond Club w odniesieniu sukcesu i wnosi swój wkład finansowy do miesięcznej premii. Każdy uczestnik może mieć maksymalnie trzech sponsorów, ale udział w programie wymaga posiadania co najmniej jednego sponsora. Oprócz wkładu finansowego sponsor rozumie również swoją rolę w pomaganiu uczestnikowi w całym programie. Sponsorzy odgrywają zasadniczą rolę w cyklu powielania przywództwa. Biorą odpowiedzialność za nauczanie umiejętności przywódczych, opracowywanie planów działania i takie prowadzenie uczestnika, aby odniósł on sukces. Wsparcie może obejmować zaplanowane rozmowy telefoniczne na temat wyników, pomoc w przygotowaniu zajęć, opinie po zajęciach, udział w zajęciach (w miarę możliwości), pomoc w ustalaniu harmonogramu i wszelkie inne niezbędne wsparcie, aby zapewnić sukces uczestnika w programie.

Korzyści ze sponsoringu

Konsultanci Wellness Advocate, którzy sponsorują liderów w ramach programu Diamond Club, współpracują z doTERRA, aby pomóc w rozwoju liderów w zespole sponsora oraz zachęcają do rejestracji i przechodzenia na wyższą pozycję. Gdy członkowie ich zespołu biorą udział w programie, sponsorzy zauważają zwiększoną premię Fast Start i bonus organizacyjny Unilevel.

Uczestnicy programu Diamond Club, którzy sponsorują członków zespołu w rundzie programu Diamond Club następującej bezpośrednio po rundzie, w której osobiście uczestniczyli, będą mogli otrzymać 50 punktów produktowych za każdego sponsorowanego uczestnika (ze swojego zespołu). Otrzymają również dodatkowe 200 punktów produktowych za każdego uczestnika ze swojego zespołu, który ukończy program. Uczestnicy mogą zdobyć maksymalnie 1000 punktów produktowych.

Kwalifikacje do bycia sponsorem

Każdy Konsultant Wellness Advocate, który chce finansowo wesprzeć, przeszkolić i zostać mentorem uczestnika będącego niżej w hierarchii, kwalifikuje się do zostania sponsorem. Aby zostać sponsorem, należy formalnie zaakceptować umowę sponsorską. Sponsorzy muszą być wyżej w hierarchii niż uczestnik.

Wkład finansowy

Co miesiąc uczestnicy, którzy w całości spełnią comiesięczne wymagania, otrzymają w ramach swojej miesięcznej premii:

  • 300 € / 255 £ za Marzek
  • 400 € / 340 £ za Kwiecień
  • 500 € / 425 £ za Maj

Na przykład jeśli uczestnik ma tylko jednego sponsora, sponsor pokryje w Wrzesień kwotę 150 € / 127,5 £, która zostanie odliczona od jego następnej premii głównej. Jeśli uczestnik ma trzech sponsorów, każdy z nich pokryje w Wrzesień kwotę 50 € / 42,5 £. Ta sama zasada dotyczy Październik i Listopad.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z zespołem Europe Diamond Club pod adresem europediamondclub@doterra.com.

Skontaktuj się z zespołem Dach Diamond Club pod adresem dacheuropediamondclub@doterra.com.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język