dōTERRA Europe Diamond Club: Pokyny a informácie o sponzoroch


Sponzor je wellness konzultant, ktorý v spolupráci so spoločnosťou doTERRA pomáha účastníkom uspieť v klube Diamond Club a finančne prispieva na mesačný bonus. Každý účastník môže mať až troch sponzorov, ale na účasť je potrebný aspoň jeden. Okrem finančného príspevku sponzor tiež chápe ako svoju úlohu pomáhať účastníkovi počas celého programu. Sponzori zohrávajú zásadnú úlohu v cykle duplikácie lídrov. Preberajú zodpovednosť za učenie vodcovských schopností, rozvíjanie akčných plánov a sprevádzanie účastníka k úspechu. Táto podpora môže napríklad zahŕňať plánované telefonáty na udržiavanie zodpovednosti, pomoc s prípravou kurzov, následný kontakt po kurzoch, účasť na kurzoch, ak je to možné, pomoc s plánovaním a inú potrebnú podporu, aby sa zaistil účastníkov úspech v programe.

Prínosy sponzorstva

Wellness konzultanti, ktorí sponzorujú lídrov v klube Diamond Club, spájajú sily so spoločnosťou doTERRA, aby pomohli rozvíjať lídrov v tíme sponzora a podporili registrácie a postup na vyššie pozície. Sponzori pozorujú pri účasti členov ich tímu zvýšený Rýchly štart, ako aj dlhodobý rast provízií Unilevel.

Účastníci klubu Diamond Club, ktorí sponzorujú členov tímu v turnuse Diamond Club bezprostredne po turnuse, ktorého sa sami zúčastnili, budú môcť získať 50 produktových bodov za každého účastníka (z vlastného tímu), ktorého sponzorujú. Získajú tiež ďalších 200 produktových bodov za každého účastníka z vlastného tímu, ktorý program úspešne dokončí. Ako sponzor klubu Diamond Club získate tričko sponzora, ktoré si môžete prevziať na nasledujúcej konferencii v Európe.

Kvalifikácie na sponzorstvo

Sponzorom môže byť každý wellness konzultant, ktorý je ochotný pomáhať finančne podporovať účastníka zo spodnej línie, školiť ho a byť jeho mentorom. Všetci sponzori musia formálne prijať sponzorskú zmluvu, ak chcú byť sponzormi. Sponzori musia byť v hornej línii účastníka.

Finančný príspevok

Každý mesiac dostanú účastníci, ktorí splnia všetky mesačné požiadavky, mesačný bonus vo výške:

  • 300 EUR/255 GBP za marec
  • 400 EUR/340 GBP za apríl
  • 500 EUR/425 GBP za Máj

doTERRA pokryje 50 % týchto nákladov a sponzor pokryje zvyšnú časť. Ak má účastník napríklad iba jedného sponzora, tento sponzor hradí plnú sumu 150 EUR/127,5 GBP v september, ktorá sa odpočíta z jeho nasledujúceho hlavného bonusu. Ak má účastník troch sponzorov, každý sponzor hradí 50 EUR/42,5 GBP v september. Rovnaký princíp platí v október a november.

Kontaktujte nás

Kontaktujte tím Europe Diamond Club na adrese europediamondclub@doterra.com..

Kontaktujte tím Dach Diamond Club na adrese dacheuropediamondclub@doterra.com..

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk