Europe Diamond Club на dōTERRA: Указания и информация за Sponsor (Спонсор)


Sponsor (Спонсор) е Wellness Advocate (уелнес консултант), който си партнира с dōTERRA, за да помогне на участниците да бъдат успешни в Diamond Club и който допринася финансово за месечния бонус. Всеки участник може да има до трима Sponsors (Спонсори), но е необходим поне един за участие. В допълнение към финансовия принос, Sponsor (Спонсор) също така разбира своята роля в подпомагането на участник по време на програмата. Sponsors (Спонсори) играят съществена роля в цикъла на приемственост на лидерството. Те отговорят за предаването на лидерски умения, разработването на планове за действие и насочването на участника към това как да бъде успешен. Тази подкрепа може да включва планирани обаждания за отчетност, подкрепа при подготовката на класа, проследяване на класа, посещаване на класове, когато е възможно, помощ при планирането и всякаква друга необходима подкрепа, за да се гарантира успеха на участника в програмата.

Ползи от Sponsor (Спонсор)

Wellness Advocates (уелнес консултантите), които спонсорират лидери в Diamond Club, си партнират с doTERRA, за да помогнат за развитието на лидери в екипа на Sponsor (Спонсор) и насърчават записванията и напредването в ранга. Sponsors (Спонсори) наблюдават по-голям Fast Start (Бърз старт), когато участват членове на екипа, както и дългосрочно увеличение на комисионите от плана Unilevel.

Участниците в Diamond Club, които спонсорират членове на екипа в кръга Diamond Club, непосредствено след кръга, в който те лично са участвали, ще имат право да получат 50 продуктови точки за всеки участник (от техния екип), който спонсорират. Те също така ще получат допълнителни 200 продуктови точки за всеки участник от своя екип, който завърши. Участниците могат да спечелят максимум 1000 продуктови точки.

Условия за Sponsor (Спонсор)

Всеки Wellness Advocate (уелнес консултант), който е готов да помогне финансово за подкрепата, обучението и наставляването на участник надолу по линията, има право да бъде Sponsor (Спонсор). Всички Sponsors (Спонсори) трябва официално да приемат споразумението за спонсорство, за да бъдат Sponsor (Спонсор). Sponsors (Спонсори) трябва да са от възходящата линия на участника.

Финансов принос

Всеки месец участниците, които отговарят на всички месечни изисквания, ще получават месечен бонус от:

  • €300 / £255 for Март
  • €400/ £340 for Април
  • €500/ £425 for Май

doTERRA ще покрие 50% от този разход, а Sponsor (Спонсор) ще покрие останалото. Например ако участник има само един Sponsor (Спонсор), последният ще предостави цялата сума от €150/£127,5 през Cептември, която ще бъде приспадната от следващия му основен бонус. Ако участникът има трима Sponsors (Спонсори), всеки от тях ще осигури €50/£42,5 през Cептември. Същият принцип е приложим и за Oктомври и Hоември.

Свържете се с нас

Моля, свържете се с екип Europe Diamond Club на europediamondclub@doterra.com Споделяй.

Моля, свържете се с екип Dach Diamond Club на dacheuropediamondclub@doterra.com Споделяй.

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език