dōTERRA Europe Diamond Club: Pokyny a informace pro sponzory


Sponzorem je produktový poradce spolupracující se společností dōTERRA, aby pomohl účastníkům uspět v Diamond Clubu, který přispívá finančně na měsíční bonus. Každý účastník může mít až tři sponzory, ale k účasti je zapotřebí minimálně jednoho. Kromě finančního příspěvku sponzor také zastává důležitou úlohu, kdy účastníkovi pomáhá procházet programem. Sponzoři hrají zásadní roli v duplikačním cyklu vedoucích. Zodpovídají za výuku vůdčích dovedností, tvorbu akčních plánů a vedení účastníka k úspěchu. Tato podpora může zahrnovat plánované telefonní hovory kvůli vykazatelnosti, podporu při přípravě na semináře, návazné aktivity po semináři, v případě možnosti návštěvu seminářů, pomoc s plánováním a jakoukoli další nezbytnou podporu, která zajistí úspěch účastníka v programu.

Přínosy sponzorství

Produktoví poradci, kteří sponzorují lídry v Diamond Clubu, jsou partnery společnosti dōTERRA, protože pomáhají rozvíjet lídry ve sponzorovaném týmu a podporují registrace a postup na vyšší pozici. Při účasti členů týmu jsou sponzoři svědky zvýšení Rychlého startu, jakož i dlouhodobého růstu provizí Unilevel.

Účastníci Diamond Clubu, kteří sponzorují členy týmu v běhu Diamond Clubu bezprostředně následujícím po běhu, jehož se osobně zúčastnili, budou mít nárok na 50 produktových bodů za každého účastníka (ze svého týmu), kterého sponzorují. Dostanou také dalších 200 produktových bodů za každého účastníka svého týmu, který klub úspěšně absolvuje. Účastníci mohou získat maximálně 1 000 produktových bodů.

Kvalifikace sponzora

Každý produktový poradce, který je ochoten pomoci s finanční podporou, školením a mentorováním účastníka v dolní linii, se může stát sponzorem. Aby se mohli stát sponzory, všichni sponzoři musí formálně přistoupit na sponzorskou smlouvu. Sponzoři musí být v horní linii účastníka.

Finanční příspěvek

Každý měsíc účastníci, kteří splní měsíční požadavky, obdrží měsíční bonus:

  • 300 EUR / 255 GBP za září
  • 400 EUR / 340 GBP za Říjen
  • 500 EUR / 425 GBP za listopad

Pokud má účastník například jen jednoho sponzora, pak jeho sponzor uhradí v září celých 150 EUR / 127,5 GBP, přičemž tato částka bude odečtena od jejich dalšího hlavního bonusu. Pokud má účastník tři sponzory, každý ze sponzorů poskytne v září 50 EUR / 42,5 GBP. Tentýž princip platí i pro říjen a listopad.

Contact Us

Kontaktujte prosím tým Europe Diamond Clubu na adrese europediamondclub@doterra.com.

Kontaktujte prosím tým Dach Diamond Clubu na adrese dacheuropediamondclub@doterra.com.

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk