dōTERRA Europe Diamond Club: Měsíční požadavky


Měsíční požadavky

Aby mohli účastníci pokračovat v programu a dostávat bonusy, musí každý měsíc sezóny splnit následující požadavky.

1. Dosáhnout požadovaného počtu kvalifikačních registrací:

Měsíc Kvalifikační registrace
1. měsíc – (září) 10
2. měsíc – (říjen) 14
3. měsíc – (listopad)
18
  • Kvalifikující se zaregistrovaní musí navštěvovat seminář, jak je definováno níže.
  • Kvalifikující se zaregistrovaní musí zadat jednu objednávku v minimální výši 100 PV.
  • Zaregistrovaní, kteří se kvalifikují, se musí nacházet v rámci trhu doTERRA pro Evropu nebo Izrael.
  • Účastníci musí předložit registraci do tří pracovních dnů od konání semináře.
  • Každý měsíc musí být osobně zaregistrovány dvě kvalifikační registrace.

2. Zorganizovat alespoň čtyři semináře za měsíc. Semináře musí splňovat následující kritéria:

  • Semináře musí být zadány na portálu Diamond Clubu.
  • Návštěvníci každého semináře musí být zapsáni na portálu Diamond Clubu do tří dnů od dokončení semináře.
  • Semináře mohou zahrnovat osobní interakci s potenciálními členy.
  • Semináře mohou být online nebo prezenční.
  • Účastníci se musí do semináře aktivně zapojit.

Contact Us

Kontaktujte prosím tým Europe Diamond Clubu na adrese europediamondclub@doterra.com.

Kontaktujte prosím tým Dach Diamond Clubu na adrese dacheuropediamondclub@doterra.com.

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk