Månedlige krav

Deltakere må oppfylle de følgende kravene hver måned i sesongen for å fortsette i programmet og motta bonuser.

1. Oppnå det påkrevde antallet kvalifiserende vervinger:

Måned Kvalifiserende vervinger
Måned 1 – (September) 10
Måned 2 – (Oktober) 14
Måned 3 – (November)
18
  • Kvalifiserende nye medlemmer må delta på et kurs, som definert nedenfor.
  • Kvalifiserende nye medlemmer må legge inn en enkelt vervebestilling på minst 100 PV.
  • Kvalifiserende nye medlemmer må befinne seg innenfor doTERRA Europe- og Israel-markedet.
  • Deltakenre må sende vervingen senest tre virkedager etter kurset.
  • Hver måned må to av de kvalifiserende vervingene være personlige vervinger.

2. Arranger minst fire kurs per måned. Kursene må oppfylle følgende kriterier:

  • Kursene må angis i Diamond Club-portalen.
  • Deltakerne på hvert kurs må angis i Diamond Club-portalen senest tre dager etter at kurset er fullført.
  • Kursene kan omfatte én-til-én-møter med potensielle medlemmer.
  • Kursene kan være nettbaserte eller fysiske.
  • Deltakerne må delta aktivt på kursene.

Kontakt oss

Kontakt Europe Diamond Club-teamet på europediamondclub@doterra.com.

Kontakt Dach Diamond Club-teamet på dacheuropediamondclub@doterra.com.

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk