Miesięczne wymagania

Aby kontynuować udział w programie i otrzymywać premie, uczestnicy muszą spełnić następujące wymagania w każdym miesiącu w sezonie.

1. Uzyskać wymaganą liczbę kwalifikujących się rejestracji:

Miesiąc Liczba kwalifikujących się rejestracji
Miesiąc 1 – (Wrzesień) 10
Miesiąc 2 – (Październik) 14
Miesiąc 3 – (Listopad)
18
  • Kwalifikujące się zarejestrowane osoby muszą uczestniczyć w zajęciach (jak określono poniżej).
  • Kwalifikujące się noworejestrowane osoby muszą złożyć pojedyncze zamówienie wpisowe o wartości co najmniej 100 PV
  • Kwalifikujące się zarejestrowane osoby muszą być w zespole uczestnika i działać na europejskim rynku doTERRA
  • Uczestnicy muszą zgłosić rejestrację w ciągu trzech dni roboczych od zajęć.
  • Każdego miesiąca dwie z kwalifikujących się zarejestrowanych osób muszą być rejestracjami osobistymi.

2. Zorganizować co najmniej cztery zajęcia w miesiącu. Zajęcia muszą spełniać następujące kryteria:

  • Zajęcia muszą być zgłoszone w portalu Diamond Club.
  • Uczestnicy każdych zajęć muszą być zgłoszeni w portalu Diamond Club w ciągu trzech dni od zakończenia zajęć.
  • Zajęcia mogą obejmować indywidualne spotkania z potencjalnymi członkami.
  • Zajęcia mogą odbywać się online lub osobiście.
  • Uczestnicy muszą być aktywnie zaangażowani w zajęcia.

Ważne jest uzyskanie pisemnej zgody uczestników zajęć na ujawnienie ich danych osobowych. W razie braku pisemnej zgody niedozwolone jest udostępnianie danych uczestników, nawet firmie doTERRA. Podczas uzyskiwania pisemnej zgody w razie konieczności można zapewnić uczestników zajęć, że ich dane osobowe nie będą udostępniane poza programem Diamond Club ani do celów marketingowych. Jeżeli uczestnik jest już członkiem doTERRA lub zdecyduje się na subskrypcję, rejestracja w doTERRA zostanie zrealizowana na odrębnych warunkach.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z zespołem Europe Diamond Club pod adresem europediamondclub@doterra.com.

Skontaktuj się z zespołem Dach Diamond Club pod adresem dacheuropediamondclub@doterra.com.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język