Miesięczne wymagania

Aby kontynuować udział w programie i otrzymywać premie, uczestnicy muszą spełnić następujące wymagania w każdym miesiącu w sezonie.

1. Uzyskać wymaganą liczbę kwalifikujących się rejestracji:

Miesiąc Liczba kwalifikujących się rejestracji
Miesiąc 1 – (Wrzesień) 10
Miesiąc 2 – (Październik) 14
Miesiąc 3 – (Listopad)
18
  • Kwalifikujące się zarejestrowane osoby muszą uczestniczyć w zajęciach (jak określono poniżej).
  • Kwalifikujące się noworejestrowane osoby muszą złożyć pojedyncze zamówienie wpisowe o wartości co najmniej 100 PV
  • Kwalifikujące się zarejestrowane osoby muszą być w zespole uczestnika i działać na europejskim rynku doTERRA
  • Uczestnicy muszą zgłosić rejestrację w ciągu trzech dni roboczych od zajęć.
  • Każdego miesiąca dwie z kwalifikujących się zarejestrowanych osób muszą być rejestracjami osobistymi.

2. Zorganizować co najmniej cztery zajęcia w miesiącu. Zajęcia muszą spełniać następujące kryteria:

  • Zajęcia muszą być zgłoszone w portalu Diamond Club.
  • Uczestnicy każdych zajęć muszą być zgłoszeni w portalu Diamond Club w ciągu trzech dni od zakończenia zajęć.
  • Zajęcia mogą obejmować indywidualne spotkania z potencjalnymi członkami.
  • Zajęcia mogą odbywać się online lub osobiście.
  • Uczestnicy muszą być aktywnie zaangażowani w zajęcia.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z zespołem Europe Diamond Club pod adresem europediamondclub@doterra.com.

Skontaktuj się z zespołem Dach Diamond Club pod adresem dacheuropediamondclub@doterra.com.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język