Harmonogram programu

Okres kwalifikacyjny 1 maja 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
Okres przyjmowania zgłoszeń 15 lipca 2024 r. - 15 sierpnia 2024 r.
Okres przygotowawczy 16 sierpnia 2024 r. - 31 sierpnia 2024 r.
Sezon 1 września 2024 r. - 30 listopada 2024 r.

Kwalifikacja do udziału

Do programu mogą zakwalifikować się konsultanci Wellness Advocate o randze od Premier do Platinum, którzy spełnią poniższe kryteria kwalifikacji w miesiącach kwalifikacyjnych, tj. w okresie od 1 listopada 2024 r. - 31 stycznia 2025 r.

  • Zdobędą rangę od Premier do Platinum.
  • Osobiście zarejestruj dwóch nowych członków na rynku europejskim lub izraelskim (jako konsultant Wellness Advocate lub klient hurtowy) z pojedynczym zamówieniem wpisowym o wartości co najmniej 100 PV.
  • Znajdą co najmniej jednego lidera wyższego szczebla, który będzie ich sponsorować w czasie trwania programu Diamond Club (można mieć maksymalnie trzech sponsorów; wejdź na stronę poświęconą sponsorom, aby uzyskać więcej informacji).
  • Wyślą swoją aplikację w okresie przyjmowania zgłoszeń.

Aby się zakwalifikować, członek musi posiadać konto doTERRA prowadzone w Europie/Izraelu, a osobiste rejestracje wymagane do kwalifikacji również muszą dotyczyć osób w Europie/Izraelu. Rosja nie liczy się do kwalifikacji.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z zespołem Europe Diamond Club pod adresem europediamondclub@doterra.com.

Skontaktuj się z zespołem Dach Diamond Club pod adresem dacheuropediamondclub@doterra.com.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język