dōTERRA Europe Diamond Club: Kvalifikačné predpoklady


Harmonogram programu

Kvalifikačné obdobie 1. novembra 2023 – 31. januára 2024
Obdobie podávania prihlášok 15. januára 2024 – 15. februára 2024
Prípravné obdobie 16. februára 2024 – 29. februára 2024
Sezónne dátumy 1. marca 2024 – 31. mája 2024

Kvalifikácie na účasť

Wellness konzultanti na pozícii Premiér až Platina sa môžu zúčastniť, ak splnia nasledujúce požiadavky počas kvalifikačných mesiacov od 1. novembra 2023 do 31. januára 2024

  • Dosiahnete pozíciu Premiér až Platina.
  • Osobne zaregistrujte dvoch nových členov v Európe alebo Izraeli (buď ako wellness konzultant, alebo ako veľkoobchodný zákazník), každého s jednou registračnou objednávkou za 100 PV alebo viac.
  • Máte v hornej línii aspoň jedného lídra, ktorý je ochotný vás sponzorovať počas klubu Diamond Club (členovia môžu mať až troch sponzorov, viac informácií nájdete na stránke Sponzor).
  • Podajte si žiadosť v období podávania žiadostí.

Aby ste sa kvalifikovali, účet člena doTERRA musí byť vedený v Európe/Izraeli a všetky osobné registrácie, ktoré sa požadujú na kvalifikáciu, sa musia nachádzať taktiež v Európe/Izraeli. Rusko nie je zahrnuté.

Kontaktujte nás

Kontaktujte tím Europe Diamond Club na adrese europediamondclub@doterra.com..

Kontaktujte tím Dach Diamond Club na adrese dacheuropediamondclub@doterra.com..

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk