dōTERRA Europe Diamond Club: Body a ceny


Body klubu Diamond Club vám umožňujú vyhrať rôzne ceny. Čím viac bodov máte, tým viac máte šancí vyhrať úžasné ceny! Body môžete získať tromi rôznymi spôsobmi.

Registrácie

Vždy, keď účastník zaregistruje niekoho, kto sa zúčastnil na kurze klubu Diamond Club, získava body. Body sa udeľujú podľa nižšie uvedenej schémy.

Registrácie

Úkon Udelené body
LRP objednávka od registrovanej osoby DC za viac ako 100 PV 3
Postup na vyššiu pozíciu Striebro – Diamant 50

 

Zámer klubu Diamond Club

LRP objednávky od nových členov

Účastníci môžu navyše získať 2 body, ak kvalifikovaná registrovaná osoba zadá v nasledujúcom mesiaci LRP objednávku vo výške aspoň 100 PV, plus ďalšie 2 body, ak daná registrovaná osoba opäť o mesiac neskôr zadá ďalšiu LRP objednávku vo výške 100 PV.

Registrovaná osoba získa 25 produktových bodov (za ktoré si možno vybrať produkty doTERRA) za každú LRP objednávku vo výške 100 PV alebo viac, ktorú zadá v týchto dvoch mesiacoch. Toto platí aj mimo sezóny klubu Diamond Club, pokiaľ objednávky priamo nasledujú po mesiaci registrácie. Objednávky musia byť zadané v po sebe nasledujúcich mesiacoch.

LRP objednávky od členov, ktorí sa registrovali, ale nie sú vo vašom tíme, vám nezískajú body, registrované osoby však produktové body získajú.

Postup na vyššiu pozíciu

Účastníci dostanú 50 bodov za každý postup na vyššiu pozíciu, ktorý dosiahnu (Striebro až Diamant) v priebehu klubu Diamond Club.

Bonus za dosiahnutý úspech

Na účely bonusu za dosiahnutý úspech budú účastníci rozdelení do troch skupín podľa toho, akú najvyššiu pozíciu dosiahli do mesiaca, v ktorom sa otvára podávanie prihlášok do klubu Diamond Club. Tieto tri skupiny budú:

  1. Pozície Premiér
  2. Pozície Striebro
  3. Pozície Zlato/Platina

Každý mesiac klubu Diamond Club účastníci zbierajú body. Účastníci, ktorí v jednotlivých mesiacoch nazbierali najviac bodov, dostanú nižšie uvedené bonusy za dosiahnutý úspech. Každý z troch mesiacov je samostatné obdobie dosiahnutých úspechov. Účastníci môžu vyhrať bonusy za dosiahnutý úspech vo viacerých mesiacoch. Účastníci môžu vyhrať bonusy za dosiahnutý úspech vo viacerých mesiacoch. Bonusy za dosiahnutý úspech budú vyplatené k bilancii pohľadávok účastníka po sérii provízií v nasledujúcom mesiaci.

1. miesto získa 500 EUR/435 GBP

2. – 3. miesto získa 250 EUR/220 GBP

4. – 10. miesto získa 150 EUR/ 130 GBP

Exkluzívny výlet za zdrojmi olejov klubu Diamond Club

40 DACH účastníkov a Európe-iné účastníkov, ktorí budú mať na konci klubu Diamond Club najvyšší kumulatívny počet bodov, sa kvalifikuje na výlet za zdrojmi olejov spoločnosti doTERRA v októbri 2025. Víťazi budú mať príležitosť navštíviť partnerských pestovateľov a destilérov spoločnosti doTERRA a na vlastné oči vidieť, ako sa naše oleje pestujú, zbierajú a destilujú. Vďaka tejto ojedinelej príležitosti navštíviť niektoré časti dodávateľského reťazca spoločnosti doTERRA wellness konzultanti tiež uvidia, ako ich snaha zdieľať esenciálne oleje prináša úžitok nielen tým, ktorí oleje doma používajú, ale aj farmárom a pracovníkom, ktorí ich vyrábajú. Pre našich víťazov bude počas výletu hradené ubytovanie v hoteli, doprava v rámci destinácie a strava. Cena letenky nie je hradená. Účastníci na prvých desiatich priečkach si tiež budú môcť priviesť hosťa (spoločnosť doTERRA uhradí hosťom to isté, čo účastníkom).

Ak už bol účastník pozvaný na cestu do Diamantového klubu, môže sa len raz presunúť na ďalšiu dostupnú cestu v rámci rovnakých kvalifikačných kritérií. Ide o jednorazové pravidlo, kvalifikovaný účastník si nemôže odložiť účasť znova. Odklady sa musia uskutočniť počas obdobia registrácie. Žiadosti o odklad prijaté po období registrácie môžu byť zamietnuté.

Kontaktujte nás

Kontaktujte tím Europe Diamond Club na adrese europediamondclub@doterra.com..

Kontaktujte tím Dach Diamond Club na adrese dacheuropediamondclub@doterra.com..

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk