Predpokladajme, že ak sa kurz koná v posledný deň v mesiaci, ale registrácia sa uskutoční 3 pracovné dni po kurze, takže registrácia prebehne nasledujúci mesiac. Za ktorý mesiac sa bude registrácia počítať?

Registrácia sa počíta za mesiac, v ktorom sa konal kurz. Ak si však budete želať, aby sa registrácia počítala za nasledujúci mesiac (za mesiac, v ktorom sa uskutočnila registrácia), obráťte sa na tím klubu Diamond Club v deň, ktorý si zvolíte registrovať registrovanú osobu, aby bolo možné túto požiadavku preskúmať. Neskoršie žiadosti o túto zmenu nebude možné akceptovať.

Môže niekto v mojom tíme registrovať nových členov cez môj portál za mňa?

Nie. Riskujete svoje členstvo v klube Diamond Club a budete diskvalifikovaní. Vy ste jediná osoba, ktorá má právo registrovať cez váš portál, pretože práve vy ste súhlasili s podmienkami programu.

Požaduje sa, aby boli moje kurzy v rámci mojej oblasti alebo mimo nej?

Nie. Kurzy môžete usporadúvať kdekoľvek chcete, môže to byť aj online, môže to byť aj individuálny kurz.

Čo sa stane, ak sa niekto v mojom tíme tiež zúčastňuje klubu Diamond Club?

V rámci kvalifikácie, účasti a udržiavania členstva sa nemôže jedna registrácia počítať naraz dvom účastníkom programu Diamond Club. Koordinujte si registrácie s daným členom tímu.

Musí mať novo zaregistrovaná osoba v čase registrácie založený LRP (program vernostných odmien)? Ako v týchto prípadoch funguje prideľovanie produktových bodov?

Nie, novo zaregistrovaná osoba nemusí mať v čase registrácie založený LRP. Ak má novo zaregistrovaná osoba záujem získať 25 produktových bodov, môže si založiť LRP kedykoľvek v mesiaci registrácie i v nasledujúcom mesiaci.

Čo mám urobiť, ak zabudnem zaregistrovať svojho nového člena cez portál?

Ak ešte neprešli tri pracovné dni od registrácie, môžete poslať e-mail na adresu europediamondclub@doterra.com a my to prešetríme.

Môžem sa kvalifikovať s registráciou mimo Európy?

Nie, Europe Diamond Club je projekt organizovaný v rámci Európy a nezahŕňa krajiny mimo Európy. Tešíme sa, že registrujete na iných svetadieloch, ale upozorňujeme, že takéto registrácie sa nebudú počítať do vašej kvalifikácie a príslušné zaregistrované osoby nie sú kvalifikované na akcie v rámci klubu Diamond Club. Upozorňujeme tiež na to, že sa nekvalifikujú ani registrácie v Eurázii či Južnej Afrike.

Môže môj sponzor byť z iného trhu mimo Európy?

Áno, váš sponzor môže byť ktokoľvek z vašej priamej hornej línie sponzorov.

Ak spoločnosť doTERRA ponúka akciu pri registrácii, môže osoba, ktorú novo zaregistrujem, tiež využiť túto akciu?

Áno, osoba, ktorú zaregistrujete, bude môcť využiť aj akciu pri registrácii, aj produkt (produkty) zdarma v rámci klubu Diamond Club.

Koľkokrát sa môžem zúčastniť klubu Diamond Club?

Zúčastniť sa môžete toľkokrát, koľko len chcete. Motivačný výlet klubu Diamond Club však môžete vyhrať iba dvakrát.

V minulosti som už dosiahol/dosiahla pozíciu Diamant, môžem sa do klubu Diamond Club zapojiť ako účastník?

Môžete sa zúčastniť pod týmito podmienkami: 1) Musíte spĺňať všetky kvalifikačné kritériá (pozri stránku Kvalifikácie); 2) nebudete zapojení do súťaže o ceny a nebudete sa kvalifikovať na výlet; 3) vaše body sa nebudú uvádzať v rebríčku; 4) môžete sa zúčastniť iba raz (počnúc od 1. januára 2021).

Najvyššia pozícia, ktorú som dosiahol v doTERRA je Premiér alebo vyššia. Musím si udržať pozíciu Premiér alebo vyššiu počas sezóny klubu Diamond Club, aby som mohol pokračovať?

Nie. Musíte však úplne splniť mesačné požiadavky, aby ste mohli pokračovať do ďalšieho mesiaca a prípadne sezónu dokončiť.

Ako spracujem registráciu do klubu Diamond Club?  

Sú tri spôsoby, ako spracovať registráciu do klubu Diamond Club.

 • S použitím generátora odkazov: Môžete rýchlo vytvoriť odkaz, o ktorý sa môžete podeliť s tými, ktorí sa zúčastnili vášho kurzu. Tento odkaz môžete poslať viacerým účastníkom naraz.
 • Objavte generátor odkazov
 • Zážitok z registrovania na shop.doterra: Ak potrebujete registrovať mimo tímu alebo ak spracúvate registráciu s prítomným účastníkom kurzu.
 • Registrácie v Izraeli: Registrácie v Izraeli musia použiť odkaz nižšie.
 • Odkaz na registračný portál je https://beta-doterra.myvoffice.com/Application/index.cfm?DiamondClub=Y&Country=?
 • Pre generátor odkazov a registráciu cez shop.doterra: počas prvého kroku registrácie a vytvárania odkazu budete musieť zadať vaše číslo ID v zhrnutí objednávky s cieľom zabezpečiť, aby sa registrácia počítala ako registrácia do klubu Diamond Club.
 • Snow
  Forest
 • Registrácie v Izraeli sa môžu spracovať len prostredníctvom registračného portálu klubu Diamond Club.

Ako získam prístup na portál klubu Diamond Club?  

Registrácie, ktoré som urobil/urobila sa ešte nezobrazujú na mojej webovej stránke účastníka. Nastal nejaký problém?

Môže trvať až 72 hodín, kým sa registrácie zobrazia na vašej webovej stránke účastníka po tom, ako sa uskutočnila platba. Ak sa registrácia ani po uplynutí 72 hodín nezobrazuje správne, obráťte sa na tím klubu Diamond Club. Všimnite si, že pri registráciách uskutočnených bezhotovostným prevodom môže trvať dlhšie, kým sa objavia, zatiaľ čo sa spracuje platba. Môže to trvať do 5 pracovných dní.

Čo znamená stav „Registrácia bez propagačného kódu“ / „Neregistrované“?

Existuje viacero dôvodov, prečo sa môže pri registrácii zobrazovať iný stav. Nižšie uvádzame niekoľko dôvodov.

 • V pôvodnej registračnej objednávke nastala chyba a bola vytvorená druhá.

Pri tejto možnosti, keď boli zadané dve objednávky, keďže pôvodná objednávka zlyhala, sa obráťte priamo na klub Diamond Club, aby sme mohli zabezpečiť, že systém rozpozná správnu objednávku ako registračnú objednávku.

 • Registračná objednávka bola zadaná, ale nie prostredníctvom registračného portálu klubu Diamond Club.
 • Platba za registračnú objednávku nebola doručená (mohlo by ísť o oneskorenie kvôli bezhotovostnému prevodu).
 • Registrácia bola vykonaná s použitím inej e-mailovej adresy ako bola e-mailová adresa použitá na prihlásenie do kurzu.

V prípade, že nastal niektorý z vyššie uvedených prípadov, obráťte sa na tím klubu Diamond Club čo možno najskôr, aby mohol tím záležitosť preskúmať a v prípade potreby vám poskytol podporu. Keď posielate klubu Diamond Club e-mail, je dôležité uviesť celé meno a číslo ID člena ako osoby, ktorá registruje.

Zaregistrovaná osoba, ktorú som zaregistroval/zaregistrovala nedostala propagačné oleje klubu Diamond Club. Prečo sa to stalo?

Pozrite si, prosím, nižšie uvedené možné príčiny.

 • Registrovaná osoba nebola zaregistrovaná prostredníctvom vášho registračného portálu Diamond.
 • Objednávka registrovanej osoby nedosiahla minimálnu požiadavku na registračnú objednávku v samostatnej hodnote 100 PV alebo viac.

Obráťte sa na tím klubu Diamond Club, aby sme vám mohli pomôcť vyriešiť dotaz.

Nemôžem sa prihlásiť na moju webovú stránku účastníka. Čo môžem urobiť, aby som tento problém vyriešil/vyriešila?

Pokúste sa vyčistiť vašu vyrovnávaciu pamäť, súbory cookie a potom sa pokúste opäť prihlásiť.

Na mojom zozname zúčastnených osôb kurzu som uviedol/uviedla e-mailovú adresu každej osoby. Môžem ich pridať na iný kurz s rovnakou e-mailovou adresou?

Ak pridáte jednotlivca na dva vaše kurzy a potom sa ho/ju rozhodnete zaregistrovať, systém počíta prvý kurz, na ktorý ste ho/ju pridali ako jeho/jej registračný mesiac. Ak však registračné obdobie trvá dlhšie ako 3 pracovné dni, nepočíta sa ako registrácia v rámci klubu Diamond Club.

Navštívte našu webovú stránku: https://www.doterra.com/ME/sk_ME/diamond-club

Kontaktujte nás na adrese europediamondclub@doterra.com

Môže niekto v mojom tíme registrovať nových členov za mňa? 

Nie. Riskujete svoje členstvo v klube Diamond Club a budete diskvalifikovaní. Vy ste jediná osoba, ktorá má právo registrovať cez váš portál a používať vaše ID, pretože práve vy ste súhlasili s podmienkami programu. 

Môžem sa podeliť o moje číslo ID s novo registrovanou osobou miesto toho, aby som urobil(-a) registráciu sám/sama?  

Nie. Musíte buď vytvoriť odkaz pre novo registrovanú osobu pomocou generátora odkazov, alebo môžete spracovať registráciu sám/sama.  

Kvalifikoval(-a) som sa na výlet na miesto zaisťovania zdrojov klubu Diamond Club, nemôžem sa však zúčastniť. Môžem si odložiť svoje miesto na nasledujúci dostupný výlet?  

Členovia, ktorí odložia nadchádzajúci výlet, budú pridaní do poradovníka. Potom im budú oznámené dátumy výletov spolu s novými kvalifikujúcimi sa osobami. Keď sa uzatvorí registrácia pre nové kvalifikujúce sa osoby, všetky zostávajúce miesta na výlete budú ponúknuté tým, ktorí odložili svoj predošlý výlet spôsobom „kto prv príde, ten prv berie“. Upozorňujeme, že ak sa člen rozhodne odložiť svoj výlet, dōTERRA nemôže garantovať, kedy mu bude poskytnutý výlet za zdrojmi olejov.  

Kontaktujte nás

Kontaktujte tím Europe Diamond Club na adrese europediamondclub@doterra.com..

Kontaktujte tím Dach Diamond Club na adrese dacheuropediamondclub@doterra.com..

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk