dōTERRA Europe Diamond Club: Často kladené dotazy


Pokud se seminář koná poslední den v měsíci, ale registrace se provede až tři pracovní dny po konání semináře, takže registrace proběhne následujícího měsíce, do kterého měsíce se registrace započítá?

Registrace se započítá do měsíce, kdy se konal seminář. Pokud však chcete, aby se registrace započítala do následujícího měsíce (měsíc, ve kterém byla registrace provedena), kontaktujte prosím tým Diamond Clubu v den, kdy se rozhodnete registrovaného zaregistrovat, aby mohl být tento požadavek přezkoumán. Opožděné žádosti nemusí být akceptovány.

Může někdo z mého týmu zaregistrovat nové členy mým jménem na mém portálu?

Ne. Riskovali byste, že přijdete o členství v Diamond Clubu a budete diskvalifikováni. Jste jedinou osobou, které je dovoleno na tomto portálu registrovat, protože jste jedinou osobou, která souhlasila s podmínkami programu.

Existuje nějaký požadavek určující, zda se mají mé semináře konat v mé oblasti, nebo mimo ni?

Ne. Své semináře si můžete pořádat, kde se vám zlíbí. Mohou se konat online, nebo může jít o seminář mezi čtyřma očima.

Co se stane, když se někdo z mého týmu také zúčastní Diamond Clubu?

Co se týká kvalifikace, účasti a udržení pozice, tatáž registrace neplatí pro dva účastníky Diamond Clubu současně. Prosíme o koordinaci s vašimi členy týmu.

Musí mít nově přihlášený v době zápisu nastaven LRP (Program věrnostních odměn)? Jak získávají produktové body?

Ne, nový účastník si při registraci nemusí nastavovat LRP. Pokud chce nový účastník získat 25 produktových bodů, může si nastavit LRP kdykoli během měsíce registrace a následujícího měsíce.

Co mám dělat, když zapomenu zaregistrovat svého nového člena prostřednictvím portálu?

Pokud od registrace neuplynuly více než tři pracovní dny, zašlete e-mail na adresu europediamondclub@doterra. / dachdiamondclub@doterra.com a my to prošetříme.

Mohu se kvalifikovat s registrací mimo Evropu?

Ne, Europe Diamond Club je celoevropský a izraelský projekt a nezahrnuje ostatní země mimo Evropu a Izrael. Přestože jsme rádi, že provádíte registrace na ostatních světadílech, upozorňujeme, že tyto registrace se nebudou do vaší kvalifikace započítávat a zaregistrovaní nebudou mít nárok na propagační akce v rámci Diamond Clubu. Tyto registrace nelze také provádět na registračním portálu Diamond Clubu. Nekvalifikují se ani registrace v Rusku a Jihoafrické republice.

Mohu mít sponzora z jiného trhu mimo Evropu?

Ano, vaším sponzorem může být kdokoli z vaší přímé sponzorské horní linie na jakémkoli trhu.

Pokud společnost dōTERRA nabídne akce registrace, budou platit i pro mé nově zaregistrované?

Můžete se zúčastnit tolikrát, kolikrát chcete. Na motivační výlet s Diamond Clubem však máte nárok pouze dvakrát. Poté co byla kvalifikovaná osoba pozvána k účasti na zájezdu za zdroji, může pouze jednou svou účast odložit na další dostupný zájezd se stejnými kvalifikačními kritérii. Jde o jednorázovou politiku, kvalifikovaná osoba už svou účast poté dále odkládat nemůže. Odklad je třeba provést během období registrace. Žádosti o odklady přijaté po období registrace mohou být zamítnuty.

Kolikrát se mohu zúčastnit Diamond Clubu?

Můžete se zúčastnit tolikrát, kolikrát chcete. Na motivační výlet s Diamond Clubem však máte nárok pouze dvakrát.

V minulosti se mi podařilo dosáhnout pozice Diamant, mohu se stát účastníkem Diamond Clubu?

Můžete se zúčastnit za následujících podmínek: 1) Musíte splnit všechna kvalifikační kritéria (viz strana Kvalifikační kritéria); 2) Nebude se účastnit cen a nebudete mít nárok na výlet; 3) Vaše body nebudou zobrazeny v celkovém skóre; 4) Můžete se zúčastnit pouze jednou (počínaje 1. lednem 2021).

Nejvyšší pozice, které jsem ve společnosti doTERRA dosáhl/a, je Premiér nebo vyšší. Musím si během sezóny Diamond Clubu k pokračování udržet pozici Premiér nebo vyšší?

Ne, ale k pokračování do dalšího měsíce a potenciálnímu absolvování musíte splnit kompletní měsíční požadavky.

Jak mohu zpracovat registraci do Diamond Clubu?  

Existují tři možnosti, jak zpracovat registraci do Diamond Clubu.

 • Pomocí nástroje zvaného generátor odkazů: Ten vám umožní rychle založit odkaz, který můžete sdílet s lidmi navštěvujícími vaši výuku. Tento odkaz lze zaslat více účastníkům najednou.
 • Prozkoumejte generátor odkazů
 • Využití registrace na webu shop.doterra: Pokud potřebujete provést registraci mimo tým nebo zpracováváte registraci s přítomným účastníkem výuky.
 • Izraelské registrace: U izraelských registrací musíte použít níže uvedený odkaz.
 • Odkaz na registrační portál: https://beta-doterra.myvoffice.com/Application/index.cfm?DiamondClub=Y&Country=?
 • U generátoru odkazů a registrace na webu shop.doterra: Při prvním kroku registrace a vytvoření odkazu budete potřebovat zadat své číslo ID v souhrnu objednávky, aby bylo zajištěno, že se registrace započítá jako registrace do Diamond Clubu.
 • Snow
  Forest
 • Izraelské registrace lze zpracovat pouze s využitím registračního portálu Diamond Clubu.

Jak se dostanu na portál Diamond Clubu?  

Mnou provedené registrace se dosud nezobrazily na mých účastnických webových stránkách. Je tam nějaký problém?

Registrace může trvat až 72 hodin, než se po proběhnutí platby zobrazí na účastnických webových stránkách. Pokud se ani po uplynutí 72 hodin registrace nezobrazuje správně, kontaktujte prosím tým Diamond Clubu. Upozorňujeme, že zobrazení registrací provedených bezhotovostním převodem může trvat déle, než bude platba zpracována – až pět pracovních dnů.

Co znamená stav „zaregistrován/a bez promo kódu“ / „nezaregistrován/a“?

Existuje několik důvodů, proč může registrace vykazovat odlišný stav. Několik důvodů uvádíme níže.

 • Došlo k chybě při počáteční registrační objednávce a byla vytvořena druhá.

V případě, kdy byly kvůli selhání počáteční objednávky zadány objednávky dvě, kontaktujte přímo Diamond Club, abychom mohli zajistit, že systém rozpozná správnou objednávku jako vaši registrační objednávku.

 • Registrační objednávka byla sice zadána, avšak nikoli prostřednictvím registračního portálu Diamond Clubu.
 • Nebyla obdržena platba za registrační objednávku (může jít o zpoždění bezhotovostního převodu).
 • Registrace byla provedena pomocí jiné e-mailové adresy, než je e-mailová adresa použitá k přihlášení na seminář.

V kterémkoli z výše uvedených případů prosím kontaktujte tým Diamond Clubu, jakmile to bude možné, aby mohl tým vše přezkoumat a podle potřeby vás podpořit. Při zasílání e-mailu do Diamond Clubu je důležité uvést celé jméno a členské identifikační číslo příslušného zaregistrovaného.

Zaregistrovaný, kterého jsem zaregistroval, neobdržel propagační oleje v rámci Diamond Clubu. Co se stalo?

Může to být z jednoho z následujících důvodů.

 • Zaregistrovaný nebyl zaregistrován prostřednictvím vašeho registračního portálu Diamond Clubu.
 • Objednávka zaregistrovaného nesplnila požadavek na minimální hodnotu jedné registrační objednávky ve výši 100 PV.

Kontaktujte prosím tým Diamond Clubu, abychom vám mohli pomoci zodpovědět vaše dotazy.

Nedaří se mi přihlásit se na mé účastnické webové stránky. „Co mohu udělat, aby se tento problém vyřešil?“

Zkuste vymazat mezipaměť a soubory cookie a poté se zkuste znovu přihlásit.

V seznamu účastníků svého semináře jsem zahrnul/a e-mailovou adresu každé osoby. Mohu je přidat do jiného semináře se stejnou e-mailovou adresou?

Pokud přidáte nějaké osoby do dvou svých seminářů a pak se rozhodnete je zaregistrovat, systém počítá první seminář, do kterého jste je přidali, jako měsíc jejich registrace. Pokud je však období registrace delší než tři pracovní dny, nepočítá se jako registrace v rámci Diamond Clubu

Navštivte naše webové stránky: https://www.doterra.com/ME/sk_ME/diamond-club

Kontaktujte nás na adrese europediamondclub@doterra.com

Může někdo z mého týmu zaregistrovat nové členy mým jménem? 

Ne. Riskovali byste, že přijdete o členství v Diamond Clubu a budete diskvalifikováni. Jste jedinou osobou, které je dovoleno na tomto portálu registrovat a používat své ID, protože jste jedinou osobou, která souhlasila se smluvními podmínkami programu. 

Mohu své ID číslo sdělit novému registrovanému, aby místo mne provedl svou registraci?  

Ne. Buď můžete novému registrovanému vytvořit odkaz pomocí nástroje generátor odkazů, nebo musíte registraci provést sám/sama.  

Kvalifikoval/a jsem se na zájezd za zdroji v rámci Diamond Clubu, ale nemohu se jej v daném termínu zúčastnit. Mohu svou účast odložit na další zájezd, který bude k dispozici?

Členové, kteří odloží svou účast na nadcházejícím výletu, budou přidáni na čekací listinu. Poté budou vyrozuměni o datech výletů společně s nově kvalifikovanými členy. Jakmile bude uzavřena registrace pro nově kvalifikované, veškerá zbývající volná místa na výletě budou nabídnuta těm, kdo odložili svou účast na předchozím výletě. Bude jim vyhověno podle pořadí projeveného zájmu. Upozorňujeme, že když se člen rozhodne svou účast na výletě odložit, společnost dōTERRA nemůže zaručit, že bude na výlet za zdroji v budoucnu zařazen.

Contact Us

Kontaktujte prosím tým Europe Diamond Clubu na adrese europediamondclub@doterra.com.

Kontaktujte prosím tým Dach Diamond Clubu na adrese dacheuropediamondclub@doterra.com.

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk