Regulamin


Wyjazdy Legacy Trip to europejska inicjatywa i mogą z niej skorzystać tylko europejscy konsultanci Wellness Advocate w krajach, w których obecna jest doTERRA Europe.

Program Legacy Trip został uruchomiony w lipcu 2021 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują zaktualizowane kryteria kwalifikacyjne do programu Legacy Trip, które wkrótce zastąpią oryginalne kryteria.


Uczestnicy wyjazdu Legacy Trip do Albanii w lipcu 2022 r. nie będą mogli zakwalifikować się do drugiego wyjazdu do destylatorni. Teraz mogą się zakwalifikować do udziału w wyjeździe do zakładu produkcyjnego.

Gdy spełniająca kryteria kwalifikacyjne osoba zostanie zaproszona do udziału w wyjeździe do miejsca pozyskiwania, może tylko jeden raz przenieść termin na kolejny dostępny wyjazd, dla którego obowiązują te same kryteria kwalifikacyjne. Ta możliwość obowiązuje tylko jeden raz. Osoba spełniająca kryteria kwalifikacyjne nie może ponownie przesunąć terminu wyjazdu na późniejszy. Przeniesienia terminu należy dokonać w okresie rejestracyjnym. Wnioski o przeniesienie terminu otrzymane po okresie rejestracyjnym mogą zostać odrzucone.

Osoby towarzyszące laureatom wyjazdów jednoosobowych W trakcie rejestracji członkowie zostaną zapytani, czy są zainteresowani wykupieniem pakietu dla współwnioskodawcy lub członka najbliższej rodziny*, by mógł towarzyszyć im podczas wyjazdu. Odpowiedź jedynie potwierdza zainteresowanie taką opcją i nie stanowi gwarancji, że osoba towarzysząca będzie mogła wziąć udział w wyjeździe. Po zakończeniu okresu rejestracji będziemy kontaktować się z członkami w sprawie zakupu miejsc (o ile będą dostępne). Proszę uwzględnić, że choć dołożymy starań, by spełnić wszystkie takie prośby, nie zawsze jest to możliwe ze względu na rozmiary grup. Miejsca są udostępniane w kolejności odpowiadającej poszczególnym rangom.

*Członkowie najbliższej rodziny to: mąż/żona, rodzic (ojciec lub matka), rodzeństwo (brat lub siostra), partner życiowy (w przypadku związków partnerskich) lub dziecko.

Aby móc odebrać nagrodę, laureat będzie zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie w wyznaczonym okresie rejestracji.

Wszelkie prośby o podwyższenie standardu i zmianę w pierwotnej rezerwacji oraz związane z tym koszty będą odpowiedzialnością laureata.

Nagroda nie podlega przeniesieniu ani wymianie, nie ma wartości pieniężnej i musi zostać przyjęta w formie, w jakiej została przyznana.

Aby kwalifikować się do otrzymania nagrody, każdy konsultant dōTERRA Wellness Advocate musi w okresie kwalifikacyjnym być aktywny i postępować zgodnie z warunkami Regulaminu konsultanta Wellness Advocate (Umowy) oraz Podręcznikiem polityki.

dōTERRA ma obowiązek stać na straży ducha wyjazdu do miejsca pozyskiwania i zastrzega sobie prawo do kontroli, korekty lub odmowy przyznania punktów, wynagrodzenia, dowodów uznania oraz innych nagród lub wyróżnień uzyskanych w trakcie bądź w wyniku udziału w wyjeździe do miejsca pozyskiwania. Konsultanci Wellness Advocate mogą zostać natychmiast zdyskwalifikowani i wycofani z możliwości udziału w wyjeździe do miejsca pozyskiwania, jeśli dōTERRA stwierdzi według własnego uznania, że doszło do jakichkolwiek naruszeń. Naruszenia mogą obejmować między innymi modyfikacje, oszustwa, problemy ze zgodnością lub kupowanie premii.

dōTERRA zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego konsultanta Wellness Advocate w dowolnym momencie za naruszenie Regulaminu konkursu na wyjazd do miejsca pozyskiwania.

doTERRA zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zmiany lub odwołania wyjazdów Legacy Trip w dowolnym momencie bez konieczności podania uzasadnienia.

doTERRA zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania dowolnego konsultanta Wellness Advocate w razie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania inicjatywy lub nieetycznego postępowania bądź w sytuacji, gdy dotyczą go jakiekolwiek nierozstrzygnięte kwestie z zakresu przestrzegania przepisów lub ochrony członków.

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język