Algemene voorwaarden


Legacy Trips zijn een Europese incentive en alleen van toepassing voor Europese Wellness Advocates in landen waar doTERRA Europe actief is.

De Legacy Trip werd gelanceerd in juli 2021. De vernieuwde kwalificatiecriteria voor de Legacy Trip gaan in vanaf 1 januari 2023 en vervangen binnenkort de oorspronkelijke kwalificatie.


Deelnemers aan de Albania Legacy Trip in juli 2022 kunnen niet deelnemen aan een tweede Distillery Experience. Ze kunnen zich nu kwalificeren voor hun Production Experience.

Als een gekwalificeerde deelnemer eenmaal is uitgenodigd voor een Sourcing Trip, kan hij/zij slechts één keer uitwijken naar de volgende beschikbare trip binnen dezelfde kwalificatiecriteria. Dit is een eenmalig beleid, de kwalificeerder kan niet opnieuw uitstellen. Uitstel moet aangevraagd worden tijdens de registratieperiode. Uitstelaanvragen die na de registratieperiode worden ontvangen, kunnen worden geweigerd.

Gasten voor Trip-winnaars bestaande uit één persoon - ijdens de registratie wordt leden gevraagd of ze een pakket willen kopen voor een mede-aanvrager of direct familielid* om hen te vergezellen op de reis. Je reactie bevestigt alleen interesse en is geen garantie dat een gast aanwezig mag zijn. Nadat de registratieperiode is gesloten, nemen we contact op met de leden om hun buy-in pakket te kopen (afhankelijk van beschikbaarheid). Houd er rekening mee dat we proberen iedereen tegemoet te komen, maar dat dit niet altijd mogelijk is vanwege de groepsgrootte. De plaatsen worden vrijgegeven op basis van rank.

*Directe familieleden zijn: echtgeno(o)t(e), ouder (vader of moeder), broer of zus, levenspartner (d.w.z. ongehuwd paar) of kind.

Acceptatie van de prijs is vereist binnen het aantal bepaalde registratiedagen na kennisgeving om de prijs te kunnen verzilveren.

Elke upgrade-aanvraag en wijziging van de oorspronkelijke boeking zal worden beheerd en betaald door de winnaar.

De prijs is niet overdraagbaar, niet anderszins inwisselbaar, heeft geen geldwaarde, en moet worden geaccepteerd zoals deze is toegekend.

Elke dōTERRA Wellness Advocate moet actief zijn en in overeenstemming met zijn of haar dōTERRA Wellness Advocate Voorwaarden (Overeenkomst) en het Beleidshandboek tijdens de kwalificatieperiode om in aanmerking te komen voor de beloning en deze te kunnen ontvangen.

ōTERRA behoudt zich het recht voor om elk volume, compensaties, erkenning of andere beloningen die tijdens of als gevolg van de Sourcing Trip worden verdiend, te controleren, aan te passen of te weigeren, om ervoor te zorgen dat het doel van de Sourcing Trip wordt bereikt. Wellness Advocates kunnen onmiddellijk gediskwalificeerd worden voor Sourcing Trips indien dōTERRA naar eigen goeddunken vaststelt dat een overtreding heeft plaatsgevonden. Overtredingen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, wijziging, fraude, nalevingskwesties, of het kopen van bonussen.

dōTERRA behoudt zich het recht voor om elke Wellness Advocate op elk moment te diskwalificeren voor schending van de Algemene Voorwaarden van de Sourcing Trip-wedstrijd.

doTERRA behoudt zich het recht voor om Legacy Trips op elk moment zonder opgaaf van reden te herzien, te wijzigen of te annuleren.

dōTERRA behoudt zich het recht voor om Wellness Advocates die verdacht worden van misbruik van de beloning of van onethische handelswijzen of met onopgeloste kwesties met betrekking tot naleving of ledenbescherming te diskwalificeren.

Selecteer je continent

Selecteer je regio

Selecteer je locatie

Selecteer je taal