Sąlygos ir nuostatos


Legacy Trips yra Europoje vykdoma paskata ir ja gali pasinaudoti tik Europos Wellness Advocates (Sveikatingumo advokatai), gyvenantys šalyse, kuriose veikia doTERRA Europe.

Kelionės Legacy Trip buvo pradėtos 2021 m. liepos mėn. Atnaujinti Legacy Trip kvalifikaciniai kriterijai taikomi nuo 2023 m. sausio 1 d. ir netrukus pakeis pradinius kvalifikacinius reikalavimus.


2022 m. liepos mėn. Legacy Trip kelionėje į Albaniją dalyvavę nariai negali dalyvauti antroje išvykoje į distileriją. Dabar jie gali siekti kvalifikacinių reikalavimų dalyvauti išvykoje į gamybos įmonę.

ai reikalavimus pasiekęs asmuo pakviečiamas dalyvauti gavybos išvykoje, kelionę jis gali atidėti tik vieną kartą iki kitos galimos kelionės, vykstančios to paties kvalifikacinio laikotarpio metu. Tai leidžiama tik vieną kartą, reikalavimus pasiekęs asmuo negali kelionės atidėti dar kartą. Kelionė turi būti atidedama registracijos laikotarpio metu. Prašymai atidėti kelionę pasibaigus registracijos laikotarpiui gali būti atmetami.

Kelionę vienam laimėjusių asmenų svečiai - Registracijos metu narių bus klausiama, ar jie norėtų įsigyti kelionės paketą paskyros bendrasavininkiui ar artimam šeimos nariui*, kuris lydėtų jį kelionės metu. Jūsų atsakymas tik patvirtina susidomėjimą, tačiau neužtikrina, kad svečiams bus leidžiama dalyvauti. Pasibaigus registracijos laikotarpiui, susisieksime su nariais, norinčiais įsigyti papildomą kelionės paketą (pagal galimybes). Turėkite omenyje, kad, nors stengiamės priimti kiekvieną, dėl grupių dydžio tai ne visada įmanoma. Vietos skirstomos atsižvelgiant į lygį.

*Artimais šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, tėvai (tėvas arba motina), broliai ir seserys, romantiniai partneriai (pvz., nesusituokusiose porose) ir vaikai.

Norint pasinaudoti prizu, jį priimti reikės per nustatytą registracijos laikotarpį.

Visus papildomus pageidavimus ir originalaus užsakymo pakeitimus administruos ir apmokės laimėtojas.

Laimėjimo negalima perleisti, iškeisti į bet kokią kompensaciją, jis neturi piniginės vertės ir turi būti priimamas toks, koks yra įteikiamas.

Kad pasiektų kvalifikacinius reikalavimus ir galėtų gauti apdovanojimą, kiekvienas dōTERRA Wellness Advocate (Sveikatingumo advokatas) turi būti aktyvus ir kvalifikaciniu laikotarpiu laikytis dōTERRA Wellness Advocate (Sveikatingumo advokatų) sąlygų ir nuostatų (Sutarties) bei Politikos vadovo.

dōTERRA pasilieka teisę tikrinti, koreguoti ar atmesti bet kokį kiekį, kompensacijas, pripažinimą ar kitus apdovanojimus, gautus gavybos išvykos metu ar esančius jos rezultatu, siekdama užtikrinti, kad išlaikoma gavybos išvykos dvasia. Wellness Advocates (Sveikatingumo advokatai) gali būti nedelsiant pašalinti iš gavybos išvykų, jei dōTERRA savo nuožiūra nusprendžia, kad buvo pažeistos sąlygos. Pažeidimas gali apimti modifikavimą, sukčiavimą, atitikimo problemas arba premijų pirkimą, bet šiais pavyzdžiais neapsiriboja.

dōTERRA pasilieka teisę bet kuriuo metu diskvalifikuoti bet kurį Wellness Advocate (Sveikatingumo advokatą) dėl dalyvavimo gavybos išvykose konkurso sąlygų ir nuostatų pažeidimo.

doTERRA pasilieka teisę bet kuriuo metu peržiūrėti, pakeisti arba atšaukti keliones Legacy Trips be jokio paaiškinimo.

doTERRA pasilieka teisę pašalinti iš akcijos bet kurį Wellness Advocate (Sveikatingumo advokatą), kilus įtarimų, kad jis netinkamai naudojasi paskata, elgiasi neetiškai arba turi neišspręstų problemų dėl taisyklių laikymosi ar narių apsaugos.

Pasirinkite žemyną

Pasirinkite regioną

Pasirinkite vietovę

Pasirinkite kalbą