Tingimused


 

Legacy Tripid on Euroopas korraldatav motivatsiooniprogramm, millel saavad osaleda ainult need Euroopa Wellness Advocate’id (heaolunõustajad), kes tegutsevad riikides, kus dōTERRA Europe on esindatud.

Legacy Trippidega tehti algust 2021. aasta juulis. Legacy Tripil osalemise uuendatud nõuded kehtivad 1. jaanuarist 2023 ja tühistavad varasemad kvalifitseerumistingimused.


Juulis 2022 toimunud Albaania Legacy Tripil osalenud liikmed ei saa osaleda teisel destilleerimiskoja ekskursioonil. Nemad saavad kvalifitseeruda tootmisüksuse ekskursioonile.

Kui kvalifitseerunud liige on saanud kutse hankereisile, võib ta oma osaluse ühe korra edasi lükata järgmisele reisile, millel osalemiseks kehtivad samad nõuded. Seda võimalust saab kvalifitseerunud kasutada ainult ühe korra. Edasilükkamissoov tuleb esitada registreerumisaja jooksul. Pärast registreerumisaja lõppu esitatud edasilükkamissoovi ei pruugita arvestada.

reisi võitja kaaslane - Registreerumise ajal küsitakse liikmelt, kas ta soovib osta osaluspaketi ka kaasomanikule või mõnele lähedasele pereliikmele*, kes saaks reisile kaasa tulla. Teie vastus annab teada teie soovist, kuid ei garanteeri, et kaaslane tõesti reisile pääseb. Pärast registreerumisaja lõppu võtame ühendust nende liikmetega, kes soovisid reisil osalust osta (kui vabu kohti on saadaval). NB! Püüame kõigi soovidele vastu tulla, kuid grupi suurusepiirangu tõttu ei pruugi see õnnestuda. Kohti pakutakse taseme alusel.

* Lähedaseks pereliikmeks loetakse abikaasa, vanem (isa või ema), õde, vend, elukaaslane (koos elavate paaride puhul) ja laps.

Auhinna peab vastu võtma ettenähtud registreerumisaja jooksul.

Parema broneeringu taotluste ja algse broneeringu muudatuste eest vastutab ja tasub võitja.

Auhinda ei saa edasi anda, muul moel lunastada ega sularahas välja võtta ja see tuleb vastu võtta siin toodud tingimustel.

Kvalifitseerumiseks ja auhinna võitmiseks peab dōTERRA Wellness Advocate (heaolunõustaja) kvalifitseerumisperioodi jooksul aktiivselt tegutsema ning järgima dōTERRA Wellness Advocate’idele (heaolunõustajatele) kehtestatud tingimusi (lepingut) ja käsiraamatut.

dōTERRA jätab endale õiguse vaadata üle, muuta ja tühistada mis tahes mahud, hüvitised, tunnustused ja muud auhinnad, mis on hankereisi kampaania jooksul või lõpus välja teenitud, et tagada hankereisi õnnestumine. Wellness Advocate (heaolunõustaja) võidakse hankereisil osalemisest kohe kõrvaldada, kui dōTERRA leiab omal äranägemisel, et aset on leidnud reeglite rikkumine.  Rikkumine võib hõlmata näiteks reeglitest kõrvalekaldumist, pettust, reeglite eiramist või kunstlikku müügi suurendamist.

dōTERRA jätab endale õiguse diskvalifitseerida mis tahes ajal Wellness Advocate (heaolunõustaja), kes rikub hankereisi võistluse tingimusi.

dōTERRA jätab endale õiguse Legacy Tripi toimumine mis tahes ajal läbi vaadata, seda muuta ja ilma põhjenduseta tühistada.

dōTERRA jätab endale õiguse diskvalifitseerida Wellness Advocate (heaolunõustaja), keda kahtlustatakse motivatsiooniprogrammi kuritarvitamises või ebaeetilises käitumises või kellel on esinenud probleeme nõuete täitmise ja liikmete kaitsega.

 

Valige maailmajagu

Valige regioon

Vali asukoht

Vali keel