Obchodní podmínky 


Zájezdy Legacy Trip jsou evropskou pobídkou a vztahují se pouze na evropské produktové poradce v zemích, kde působí dōTERRA Europe.

Program Legacy Trip byl zahájen v červenci 2021. Aktualizovaná kritéria kvalifikace na Legacy Trip platí od 1. ledna 2023 a brzy nahradí původní kvalifikaci.


Účastníci Legacy Trip v Albánii v červenci 2022 se nebudou moci zúčastnit druhé návštěvy destilérie. Nyní se kvalifikují na návštěvu výrobního závodu.

Poté co byla kvalifikovaná osoba pozvána k účasti na zájezdu za zdroji, může pouze jednou svou účast odlo

Hosté vítěze zájezdu pro jednotlivé osoby Během registrace budou členové dotázáni, jestli mají zájem zakoupit si balíček pro spolužadatele nebo blízké členy rodiny*, kteří by je na zájezdu doprovodili. Vaše odpověď pouze potvrzuje zájem a není zárukou, že bude hostu dovoleno zájezd navštívit. Po uzavření období registrace budeme členy kontaktovat s nabídkou na zakoupení balíčku s možností zakoupení účasti (bude-li k dispozici). Upozorňujeme, že přestože se snažíme všem vyhovět, není to vždy možné s ohledem na velikost skupin. Místa se uvolňují podle pořadí pozic.

* Blízcí členové rodiny: manžel/ka, rodič (otec nebo matka), sourozenec (bratr nebo sestra), životní partner (tj. v případě nesezdaných párů) nebo dítě.

Cenu bude třeba přijmout v určené dny registrace, aby mohlo dojít k jejímu uplatnění.

Všechny žádosti o zvýšení třídy a změny u původní rezervace si zajistí a uhradí vítěz.

Cena je nepřevoditelná, nelze uplatnit jinak, není poskytována v hotovosti a musí být přijata v nabízené podobě.

Každý produktový poradce dōTERRA musí být během kvalifikačního období aktivní a dodržovat platné podmínky pro produktové poradce dōTERRA (smlouvu) a příručku zásad, aby se mohl kvalifikovat a získat odměnu.

Společnost dōTERRA si vyhrazuje právo kontrolovat, upravovat a zamítnout jakýkoli objem, kompenzace, uznání či jiné odměny získané během zájezdu za zdroji nebo v jejím důsledku, aby zajistila zachování principů zájezdu za zdroji. Pokud společnost dōTERRA odhalí, že došlo k porušení pravidel, může podle vlastního uvážení daného produktového poradce ze zájezdu za zdroji okamžitě diskvalifikovat. Porušení pravidel zahrnuje mj. modifikaci, podvod, problémy s dodržováním pravidel či nákup bonusů.

Společnost dōTERRA si vyhrazuje právo diskvalifikovat kdykoli kteréhokoli produktového poradce za porušení podmínek soutěže o zájezd za zdroji.

Společnost dōTERRA si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu přehodnotit, změnit nebo zrušit zájezdy Legacy Trips.

Společnost dōTERRA si vyhrazuje právo diskvalifikovat kteréhokoli produktového poradce podezřelého ze zneužití pobídky, neetického chování, nebo který má nevyřešené problémy v oblasti dodržování předpisů nebo ochrany členů.

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk