Obchodní podmínky 


Zájezdy Legacy Trip jsou evropskou pobídkou a vztahují se pouze na evropské produktové poradce v zemích, kde působí dōTERRA Europe.

Program Legacy Trip byl zahájen v červenci 2021. Aktualizovaná kritéria kvalifikace na Legacy Trip platí od 1. ledna 2023 a brzy nahradí původní kvalifikaci.


Účastníci Legacy Trip v Albánii v červenci 2022 se nebudou moci zúčastnit druhé návštěvy destilérie. Nyní se kvalifikují na návštěvu výrobního závodu.

Společnost dōTERRA si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu přehodnotit, změnit nebo zrušit zájezdy Legacy Trips.

Společnost dōTERRA si vyhrazuje právo diskvalifikovat kteréhokoli produktového poradce podezřelého ze zneužití pobídky, neetického chování, nebo který má nevyřešené problémy v oblasti dodržování předpisů nebo ochrany členů.

Zvolte svůj kontinent

Zvolte svůj region

Zvolte svou lokalitu

Zvolte svůj jazyk