Noteikumi un nosacījumi


Programma Legacy Trip ir Eiropas stimuls, un tas attiecas tikai uz Eiropas Wellness Advocates (Labsajūtas advokātiem) valstīs, kurās darbojas doTERRA Europe.

Programma Legacy Trip tika uzsākta 2021. gada jūlijā. Atjauninātie Legacy Trip kvalificēšanās kritēriji tiek piemēroti no 2023. gada 1. janvāra un drīzumā tie aizstās sākotnējos kvalificēšanās noteikumus.


2022. gada jūlija Albānijas Legacy Trip dalībnieki nevarēs piedalīties otrajā destilētavas ekskursijā. Viņi ir sākuši kvalificēšanos ražotnes ekskursijai.

Kad kvalificējies dalībnieks ir uzaicināts apmeklēt Sourcing Trip, savu dalību uz nākamo pieejamo braucienu saskaņā ar tiem pašiem kvalifikācijas kritērijiem iespējams pārcelt tikai vienu reizi. Šī politika ir tikai vienu reizi, kvalificējies dalībnieks nevar vēlreiz pārcelt savu dalību. Pārcelšana jāveic reģistrācijas perioda laikā. Pārcelšanas pieprasījumus, kas saņemti pēc reģistrācijas perioda beigām, var noraidīt.

vienas personas ceļojuma ieguvēja viesi - Reģistrācijas laikā dalībniekiem jautās, vai viņi vēlas iegādāties pakotni līdziesniedzējam vai tuvākajam ģimenes loceklim*, kas viņus pavadītu ceļojumā. Jūsu atbilde tikai apstiprina jūsu vēlmi un negarantē, ka viesim ļaus piedalīties ceļojumā. Pēc reģistrācijas perioda beigām mēs sazināsimies ar dalībniekiem, un viņi varēs iegādāties maksas dalības pakotni (ja būs pieejamas). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs ne vienmēr varam izpildīt pieprasījumu grupu lieluma dēļ, lai gan vienmēr meklējam iespējas, kā to izdarīt. Brīvās vietas kļūst pieejamas atbilstīgi pakāpēm.

*Tuvākie ģimenes locekļi ir: laulātais partneris, vecāks (tēvs vai māte), brālis vai māsa, dzīvesbiedrs (ja neprecēts pāris) vai bērns.

Balva ir jāpieņem norādīto reģistrācijas dienu laikā, lai to varētu uzskatīt par saņemtu.

Visus klases paaugstināšanas pieprasījumus un izmaiņas sākotnējā rezervācijā pārvalda un apmaksā balvas ieguvējs.

Balva nav nododama tālāk, citādi atlīdzināma, tai nav naudas vērtības, un tā jāpieņem kāda tā ir.

Kvalificēšanās perioda laikā, lai kvalificētos balvai un to varētu saņemt, dōTERRA Wellness Advocates (Labsajūtas advokāta) statusam ir jābūt aktīvam, un Wellness Advocates (Labsajūtas advokātam) jāievēro spēkā esošie dōTERRA Wellness Advocates (Labsajūtas advokāta) darbības (līguma) un Politikas rokasgrāmatas noteikumi un nosacījumi.

dōTERRA patur tiesības pārskatīt, pielāgot vai noraidīt jebkādu apjomu, kompensācijas, atzinību vai citas atlīdzības, kas nopelnītas iegūšanas ceļojuma laikā vai rezultātā, lai nodrošinātu iegūšanas ceļojuma jēgu. Wellness Advocates (Labsajūtas advokātu) var nekavējoties diskvalificēt no iegūšanas ceļojuma, ja uzņēmums doTERRA vienīgi pēc saviem ieskatiem konstatē, ka ir izdarīts pārkāpums. Pārkāpumu skaitā var būt, bet ne tikai, pārveidošana, krāpšana, noteikumu neievērošana vai prēmijas pirkšana.

dōTERRA patur tiesības diskvalificēt Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu) jebkurā laikā, ja tiek pārkāpti iegūšanas ceļojuma konkursa noteikumi un nosacījumi.

doTERRA patur tiesības jebkurā laikā bez paskaidrojuma pārskatīt, mainīt vai atcelt programmu Legacy Trip.

doTERRA patur tiesības diskvalificēt jebkuru Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu), kuru tur aizdomās par nepareizu stimula izmantošanu, neētisku rīcību vai kuram/-ai ir neatrisināti atbilstības vai dalībnieku aizsardzības jautājumi.

Izvēlēties kontinentu

Izvēlēties reģionu

Izvēlēties atrašanās vietu

Atlasiet savu valodu