Vilkår og betingelser


Legacy Trips er et europeisk incentiv og gjelder bare europeiske selvstendige produktkonsulenter i land der doTERRA Europe er til stede.

Legacy Trip ble lansert i juli 2021. De oppdaterte kvalifiseringskriteriene for Legacy Trip gjelder fra og med 1. januar 2023 og vil snart erstatte den opprinnelige kvalifiseringen.


Deltakere på Legacy Trip til Albania i juli 2022 kan ikke delta på en ny destilleritur. De kvalifiserer seg nå til produksjonsturen.

doTERRA forbeholder seg retten til å gå gjennom, endre eller avlyse Legacy Trips når som helst uten begrunnelse.

doTERRA forbeholder seg retten til å diskvalifisere selvstendige produktkonsulenter som mistenkes for å misbruke incentivet eller opptre uetisk, eller som har uløste problemer knyttet til manglende overholdelse av retningslinjer o.l. eller er gjenstand for utilbørlig påvirkning.

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk