Vilkår og betingelser


Legacy Trips er et europeisk incentiv og gjelder bare europeiske selvstendige produktkonsulenter i land der doTERRA Europe er til stede.

Legacy Trip ble lansert i juli 2021. De oppdaterte kvalifiseringskriteriene for Legacy Trip gjelder fra og med 1. januar 2023 og vil snart erstatte den opprinnelige kvalifiseringen.


Deltakere på Legacy Trip til Albania i juli 2022 kan ikke delta på en ny destilleritur. De kvalifiserer seg nå til produksjonsturen.

Når en person som har kvalifisert seg, har blitt invitert til å delta på en reise til råvarenes opprinnelsesland, kan vedkommende bare utsette reisen én gang til neste tilgjengelige reise med de samme kvalifiseringskriteriene. Dette gjelder bare én gang. Den som har kvalifisert seg, kan ikke utsette på nytt. Man må be om utsettelse i løpet av registreringsperioden. Forespørsler om utsettelse som mottas etter registreringsperioden, kan bli avvist.

Gjester av vinnere - Når medlemmer registrerer seg, vil de bli spurt om de er interessert i å kjøpe en pakke til en medsøker eller et medlem i nær familie* som kan ledsage dem på reisen. Svaret de gir, viser bare interesse og er ikke en garanti for at gjesten får tillatelse til å delta. Etter at registreringsperioden er avsluttet, tar vi kontakt med medlemmer i forbindelse med kjøpet av pakke (som er avhengig av tilgjengelighet). Merk at vi prøver å innkvartere alle, men at dette ikke alltid er mulig på grunn av gruppestørrelser. Ledige rom deles ut i henhold til nivå.

*Nære familiemedlemmer er ektefelle, foreldre (far eller mor), søsken (bror eller søster), livspartner (dvs. ugifte par) eller barn.

Premien må godtas innen de angitte registreringsdatoene for at premien skal kunne løses inn.

Eventuelle oppgraderingsforespørsler og endringer i den opprinnelige bestillingen vil bli administrert og betalt av vinneren.

Premien er ikke overførbar, kan ikke løses inn på andre måter og har ingen kontantverdi. Den må tas imot som den er.

Alle selvstendige produktkonsulenter må være aktive og overholde vilkårene og betingelsene (avtalen) og policyhåndboken for doTERRAs selvstendige produktkonsulenter i kvalifiseringsperioden for å kunne kvalifisere seg for og motta premien.

dōTERRA forbeholder seg retten til å revidere, justere eller avvise eventuelle volum, kompensasjoner, anerkjennelser eller andre belønninger som er tjent opp under, eller som er et resultat av, reisen til råvarenes opprinnelsesland, for å sikre at dette er i tråd med reisen. Selvstendige produktkonsulenter kan bli umiddelbart diskvalifisert fra slike reiser hvis dōTERRA, etter eget skjønn, fastslår at det har forekommet en overtredelse. Overtredelser kan omfatte, men er ikke begrenset til, modifisering, svindel, problemer med overholdelse eller kjøp av bonus.

dōTERRA forbeholder seg retten til til enhver tid å diskvalifisere selvstendige produktkonsultenter for brudd på vilkårene og betingelsene som gjelder konkurransen om reisen til råvarenes opprinnelsesland.

doTERRA forbeholder seg retten til å gå gjennom, endre eller avlyse Legacy Trips når som helst uten begrunnelse.

doTERRA forbeholder seg retten til å diskvalifisere selvstendige produktkonsulenter som mistenkes for å misbruke incentivet eller opptre uetisk, eller som har uløste problemer knyttet til manglende overholdelse av retningslinjer o.l. eller er gjenstand for utilbørlig påvirkning.

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk