Splošni pogoji


Izleti Legacy Trip so evropska spodbuda in veljajo samo za evropske Wellness Advokate v državah, kjer je prisotna dōTERRA Europe.

Pobuda Legacy Trip je bila ustanovljena julija 2021. Posodobljena merila za kvalifikacijo za Legacy Trip veljajo od 1. januarja 2023 naprej in bodo kmalu nadomestila prvotna merila.


Kdor se je udeležil izleta Legacy Trip Albanija julija 2022, ne more sodelovati še v enem doživetju v destilarni. Lahko pa izpolni pogoje za doživetje v proizvodnji.

dōTERRA si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadar koli ponovno premisli, spremeni ali prekliče izlete Legacy Trip.

dōTERRA si pridržuje pravico, da diskvalificira katerega koli Wellness Advokata, ki je osumljen zlorabe spodbude, neetičnega ravnanja ali ki ima nerazrešene težave s skladnostjo ali zaščito članov.

Izberite svojo celino

Izberite svojo regijo

Izberite svojo lokacijo

Izberite svoj jezik