Splošni pogoji


Izleti Legacy Trip so evropska spodbuda in veljajo samo za evropske Wellness Advokate v državah, kjer je prisotna dōTERRA Europe.

Pobuda Legacy Trip je bila ustanovljena julija 2021. Posodobljena merila za kvalifikacijo za Legacy Trip veljajo od 1. januarja 2023 naprej in bodo kmalu nadomestila prvotna merila.


Kdor se je udeležil izleta Legacy Trip Albanija julija 2022, ne more sodelovati še v enem doživetju v destilarni. Lahko pa izpolni pogoje za doživetje v proizvodnji.

Ko oseba, ki izpolnjuje pogoje, prejme povabilo na potovanje za iskanje virov, lahko svojo udeležbo zgolj enkrat preloži na naslednje razpoložljivo potovanje znotraj enakih pogojev za kvalifikacijo. To lahko stori samo enkrat. Oseba, ki izpolnjuje pogoje, svoje udeležbe ne more preložiti dvakrat. Preložitev je treba urediti v obdobju registracije. Prošnje za preložitev, ki so prejete po obdobju registracije, so lahko zavrnjene.

Gostje oseb, ki prejmejo potovanje za eno osebo - Pri registraciji člane vprašamo, ali želijo kupiti paket za soprijavitelja ali neposrednega člana družine*, ki bi jih spremljal na potovanju. Z odgovorom zgolj izrazite interes in s tem še ni zagotovljeno, da se bo gost potovanja lahko udeležil. Po končanem obdobju registracije bomo stopili v stik s člani, ki bi želeli kupiti svoj samoplačniški paket (odvisno od razpoložljivosti). Upoštevajte, da bomo sicer poskusili ugoditi vsem, vendar zaradi velikosti skupin to ni vedno mogoče. Mesta so na voljo glede na rank.

*Neposredni družinski člani so: zakonec, starš (oče ali mati), sorojenec (brat ali sestra), zunajzakonski partner (tj. pri neporočenih parih) ali otrok.

Če želite prejeti nagrado, jo boste morali dvigniti v opredeljenem obdobju registracije.

Morebitne zahteve za nadgradnjo in spremembe izvorne rezervacije opravijo in plačajo prejemniki sami.

Nagrada ni prenosljiva, ni je mogoče izkoristiti na drugačen način, nima nikakršne denarne vrednosti in jo je treba prevzeti v obliki, v kakršni je podeljena.

V kvalifikacijskem obdobju mora biti vsak izmed dōTERRA Wellness Advokatov dejaven in izpolnjevati splošne pogoje, ki veljajo za dōTERRA Wellness Advokate (pogodbo), in priročnik o politiki, če želi izpolniti pogoje za prejem nagrade.

dōTERRA si pridržuje pravico do pregleda, prilagoditve ali zavrnitve kakršne koli količine, kompenzacij, podelitve priznanj ali drugih nagrad, pridobljenih na potovanju za iskanje virov ali kot posledica potovanja za iskanje virov, da bi se tako ohranil duh potovanja za iskanje virov. Wellness Advokati so lahko nemudoma diskvalificirani s potovanja za iskanje virov, če dōTERRA po lastni presoji ugotovi, da se je zgodila kršitev. Kršitve lahko med drugim vključujejo spremembe, goljufije, težave pri upoštevanju pravil ali kupovanje bonusov.

dōTERRA si zaradi kršitev splošnih pogojev potovanja za iskanje virov pridržuje pravico, da lahko kadar koli diskvalificira katerega koli Wellness Advokata.

dōTERRA si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadar koli ponovno premisli, spremeni ali prekliče izlete Legacy Trip.

dōTERRA si pridržuje pravico, da diskvalificira katerega koli Wellness Advokata, ki je osumljen zlorabe spodbude, neetičnega ravnanja ali ki ima nerazrešene težave s skladnostjo ali zaščito članov.

Izberite svojo celino

Izberite svojo regijo

Izberite svojo lokacijo

Izberite svoj jezik