Villkor


Legacy Trips är ett europeiskt incitament som endast gäller europeiska Wellness Advocates i de länder där dōTERRA bedriver verksamhet.

Legacy Trip lanserades i juli 2021. De uppdaterade kvalificeringskriterierna för Legacy Trip gäller från och med den 1 januari 2023 och kommer snart att ersätta de ursprungliga kvalificeringskraven.


Om man har deltagit i Legacy Trip till Albanien under juli 2022 kan man inte delta i ytterligare en destilleriupplevelse. I stället kan man kvalificera sig till en produktionsupplevelse.

När en kvalificerad person har bjudits in till en inköpsresa kan denne bara skjuta upp sitt deltagande en gång, till nästa tillgängliga resa, inom ramen för samma kvalificeringskriterier. Det här är en ”endast en gång”-policy. Den kvalificerade personen kan inte skjuta upp resan ännu en gång. Uppskjutande av en resa måste ske under registreringsperioden. Ansökningar om uppskjutningar som inkommer efter registreringsperioden kan komma att avslås.

Gäster till personer som vunnit en resa för en person - Under registreringen kommer du att tillfrågas om du vill köpa ett paket för en medsökande eller nära familjemedlem* som följer med på resan. Ditt svar är endast en bekräftelse av ditt intresse och inte en garanti för att en gäst kommer att få delta. När registreringsperioden är avslutad kontaktar vi medlemmar som vill köpa till ett paket (i mån av tillgång). Observera att vi alltid försöker att tillgodose allas önskemål, men att det inte alltid är möjligt beroende på hur stora grupperna är. Platser släpps efter rank.

*Till nära familjemedlemmar räknas makar, föräldrar (mor eller far), syskon (bror eller syster), livspartner (i ett ogift par) eller barn.

Vinnarna måste under de speciella registreringsdagarna godkänna sina pris om de önskar att ta emot dem.

Som vinnare måste du själv sköta om och betala för eventuella uppgraderingar och ändringar av den ursprungliga bokningen.

Priset kan inte överföras, det kan inte lösas in på annat sätt, det har inget kontantvärde och måste tas emot så som det utdelas.

Alla dōTERRA Wellness Advocates måste vara aktiva och följa sina gällande dōTERRA Wellness Advocate-villkor (avtalet) samt policyhandboken under kvalifikationsperioden för att kunna kvalificera sig för och ta emot belöningen.

dōTERRA förbehåller sig rätten att granska, justera eller neka volym, kompensation, erkännanden eller andra belöningar som uppnås under eller som ett resultat av inköpsresan för att säkerställa att syftet med denna inköpsresa uppnås. Wellness Advocates kan omedelbart diskvalificeras från inköpsresor om dōTERRA efter eget gottfinnande fastställer att en överträdelse har skett. Överträdelser kan omfatta, men begränsas inte till, ändringar, bedrägerier, efterlevnadsproblem eller bonusinköp.

dōTERRA förbehåller sig rätten att när som helst diskvalificera Wellness Advocates som bryter mot villkoren för tävlingen om inköpsresan.

dōTERRA förbehåller sig rätten att – när som helst och utan att motivera det – ompröva, ändra eller avbryta Legacy Trips.

dōTERRA förbehåller sig rätten att diskvalificera de Wellness Advocates som misstänks använda incitamentet på felaktigt sätt eller bete sig oetiskt, eller som har olösta efterlevnads- eller medlemsskyddsproblem.

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk