Podmienky


Výlety Legacy Trips sú európske stimuly a vzťahujú sa len na európskych wellness konzultantov v krajinách, v ktorých pôsobí doTERRA Europe.

Legacy Trip bol uvedený v júli 2021. Kvalifikačné kritériá na Legacy Trip platia od 1. januára 2023 a čoskoro nahradia pôvodnú kvalifikáciu.


Účastníci júlového výletu Legacy Trip v Albánsku v roku 2022 sa nebudú môcť zúčastniť druhého „Zážitku v destilérke“. Teraz sa kvalifikujú na svoj „Zážitok vo výrobe“.

Keď raz bola osoba, ktorá sa kvalifikuje, pozvaná na účasť na výlete na miesta získavania zdrojov, môže svoju účasť odložiť len raz na nasledujúci dostupný výlet s rovnakými kvalifikačnými kritériami. Toto je zásada len jedinej možnosti, kvalifikujúca sa osoba nemôže znova odložiť svoju účasť. O odklad je potrebné požiadať v priebehu registračného obdobia. Žiadosti o odklad doručené po registračnom období môžu byť zamietnuté.

Hostia víťazov výletu pre jednu osobu Počas registrácie sa členom položí otázka, či majú záujem o kúpu balíka pre ďalšieho uchádzača alebo najbližšieho rodinného príslušníka*, aby ich na výlete sprevádzal. Vašou odpoveďou len potvrdíte záujem a nie je zárukou, že sa hosť bude môcť zúčastniť. Po skončení registračného obdobia sa spojíme s členmi, aby si kúpili svoj balík na zakúpenie (podľa dostupnosti). Upozorňujeme, že hoci sa budeme snažiť uspokojiť každého, nie je to vždy možné kvôli veľkostiam skupín. Miesta sa uvoľňujú v súlade s pozíciou.

*Najbližší rodinní príslušníci sú: manžel/manželka, rodič (otec alebo matka), súrodenec (brat alebo sestra), druh/družka (nezosobášený pár) alebo dieťa.

Výhru je potrebné prijať do stanovených dní na registráciu, aby bolo možné výhru získať.

Akékoľvek požiadavky vyššiu úroveň a zmeny pôvodnej rezervácie vykoná a uhradí víťaz.

Výherná cena je neprenosná, nedá sa vyplatiť iným spôsobom, nemá žiadnu peňažnú hodnotu a musí byť prijatá tak, ako bola udelená.

Všetci wellness konzultanti dōTERRA musia byť počas kvalifikačného obdobia aktívni a dodržiavať svoje príslušné podmienky wellness konzultanta dōTERRA (zmluva) a Príručku zásad, aby sa kvalifikovali a získali odmenu.

Spoločnosť dōTERRA si vyhradzuje právo auditu, úpravy či odmietnutia akéhokoľvek objemu, kompenzácií, uznaní či iných cien získaných počas alebo v dôsledku výletu na miesta zaisťovania zdrojov, aby bolo možné zabezpečiť priebeh v duchu výletu na miesta zaisťovania zdrojov. Wellness konzultanti môžu byť z výletov na miesta zaisťovania zdrojov okamžite diskvalifikovaní, ak spoločnosť dōTERRA podľa vlastného uváženia zistí, že došlo k porušeniu podmienok. K porušeniam podmienok patria okrem iného modifikácie, podvody, nedodržanie pravidiel či kupovanie bonusov.

Spoločnosť dōTERRA si vyhradzuje právo kedykoľvek diskvalifikovať akéhokoľvek wellness konzultanta za porušenie podmienok súťaže o výlet na miesta zaisťovania zdrojov.

doTERRA si vyhradzuje právo kedykoľvek bez odôvodnenia prehodnotiť, zmeniť alebo zrušiť výlety Legacy Trips.

doTERRA si vyhradzuje právo diskvalifikovať každého wellness konzultanta podozrivého zo zneužitia stimulu, neetického spôsobu správania alebo ktorý má nejakú nevyriešenú sťažnosť alebo záležitosti týkajúce sa ochrany člena.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk